Rozprávanie o dvoch mečoch veľmajstra Ulricha von Juningena

Pred 600 rokmi sa u Grunwaldu v dnešnom severnom Poľsku odohrala jedna z najväčších bitiev v stredoveku. Na jednej strane stálo 27.000 bojovníkov križiackého Rádu Nemeckých rytierov

Váš komentář