Rozhovor se Zdeňkem Fritzem, soudním znalcem a šéfredaktorem časopisu Merkur Revue

Ing. Zdeněk Fritz, nar. 7. 10. 1937, Brno. Původním povoláním inženýr reaktorové fyziky – studium na Fakultě technické a jaderné fyziky ČVUT Praha a MEI Moskva.

Váš komentář