Rozhovor s vedoucím KMF Znojmo - Stanislavem Duškem

Klub byl založen v září roku 1976 na Základní škole sídliště Pražská ve Znojmě. V roce 1984 byl zaregistrován jako KMF 56-83. V roce 1990 KMF přešel do Domu dětí a mládeže ve Znojmě, kde působí dodnes. Od roku 1994 nese jméno slovenského grafika a rytce Fero Horniaka. Celou dobu od založení vede KMF již 35. rokem pan Stanislav Dušek, který již vychoval několik stovek začínajících filatelistů. Právě s ním Vám dnes přinášíme velmi zajímavý rozhovor, jehož cílem je předat dalším vedoucím KMF získané zkušenosti a dále je využít v práci pro KMF.

Uveďte prosím do začátku našeho rozhovoru něco o sobě.

Je mě 74 let a filatelií se zaobírám od té doby co si pamatuji. Můj tatínek známky sbíral, takže jsem tak nějak plynule a nenápadně jeho zálibu přijal i do svého života. A to, že jsem se později stal vedoucím filatelistického kroužku je náhoda. Ostatně jako spousta jiných věcí v životě člověka. Také jsem členem OKM SČF v Brně. V čele znojemské mládežnické filatelie jsem letos již 35. let. V roce 2010 mě byla státní správou udělena Cena Jihomoravského kraje za práci s mládeží.

Rozhovor s vedoucím KMF Znojmo - Stanislavem Duškem
Hejtman Jihomoravského kraje Mgr. Michal Hašek předává 26.10.10 v brněnském Besedním domě na slavnostním večeru ved. KMF Znojmo Cenu za práci s mládeží.

Co všechno sbíráte a čemu se věnujte ohledně filatelie?

V poslední době již jen doplňuji a rozšiřuji svůj exponát „Fero Horniak – grafik a rytec“. Ovšem nejvíce času věnuji svému KMF. Laťku úrovně máme hodně vysoko. Dostat se na vrchol je těžká práce, ale daleko těžší je se tam udržet. Vůbec v dnešních podmínkách.

Jaká je Vaše první rada, kterou dáváte novým členům kroužku? Je i nějaká rada, kterou by jste jako mladý filatelista sám uvítal ale nedostalo se Vám ji?

V první řadě: NESTŘÍHAT. Když si vzpomenu, kolik krásných celistvostí z měnové reformy jsem pěkně rozstříhal… některé známky mám z těchto dopisů ještě dodnes. Když je vidím, ještě stále z toho mám dodnes špatný pocit. A snad v úvodu taková další rada. Známky, pokud se odlepují, tak v mírně vlažné vodě a hlavně je „nenutit“ z podkladu oddělit násilím. To vždy skončí špatně.

Jak jste se vlastně dostal k tomu, že jste začal vést kroužek mladých filatelistů?

Jak jsem již předeslal. Náhodou. Nevím, kde se třídní učitelka mé dcery na ZŠ dozvěděla, že se zaobírám poštovními známkami. No a tak na třídní schůzce se mě zeptala, jestli bych nechtěl ve škole vést filatelistický kroužek. Neváhal jsem, ani trochu. Jen jsem ji požádal, ať se postará o účast dětí a určí který den. Byla to středa. Tento den mám kroužek až do dnešních dnů, ale již ne na ZŠ, ale od r.1990 v DDM Znojmo. Bylo to moje osudové rozhodnutí. Letos jsem ukončil již pětatřicátý rok v této „funkci“.

Máte nějakou představu, kolik mládežníků už prošlo kroužkem?

Představu mám docela konkrétní. Téměř od samého začátku si vedu evidenci, kde mám jména mládežníků, data narození, docházku, účast na fil. olympiádách a výstavách, plnění odznaku odbornosti, mezinárodní setkání… a stačí mě na to, za každý školní rok, jeden papír formátu A4 (jaký je to rozdíl v dnešní přebujelé administrativě). Takže když ke mně do kroužku začala před několika lety chodit dcera jednoho z mých bývalých mládežníků, tak se stačilo podívat do záznamů, jak její tatínek lajdačil v docházce a čeho všeho v kroužku dosáhl. Ale abych odpověděl na danou otázku. Kroužkem prošlo do dnešních dnů zhruba 200 mládežníků, chlapců a děvčat.

Vidíte nějaký rozdíl mezi mládežníky, které jste vedl např. před dvaceti lety a těmi, co navštěvují kroužek dnes?

Rozdíl je evidentní. Dnešní mládežníci mají podstatně menší všeobecné znalosti. A také jiný přístup. To, co jsem vyžadoval po generaci Dvořáků, Regulů, Macounů….no to jsem dneska tak na 70%, možná. Dříve jsem si musel vymýšlet až různé detaily filatelie, abych je nachytal na hruškách. To dnes nepřipadá v úvahu.

Rozhovor s vedoucím KMF Znojmo - Stanislavem Duškem
Jirka DVOŘÁK na evropském setkání ml.filatelistů v r. 2000 ve Finsku. 10x ve finále FO, z toho 7x místo první! Vystavoval a vystavuje ve třídě literatury.

Rozhovor s vedoucím KMF Znojmo - Stanislavem Duškem
Jakub MACOUN. Přebírá cenu za nejlepší mládežnický exp. na výstavě ŽILINFILA 01. Pohár věnoval primátor Žiliny Ján Slota! Jeho exp. Cenné nálepky APOST ČP (tento exponát, spolu s exp. Jendy Reguly najdete na EXPONETU, oddělení mládežnické filatelie), dá se říct obletěl celou Evropu… a Singapur. Momentálně se připravuje na zahraniční misi…..

Rozhovor s vedoucím KMF Znojmo - Stanislavem Duškem
Jenda REGULA. Autor úspěšného exp. Sjednocující se Evropa.. 4x ve finále FO. Člen OKM SČF v Brně. Zástupce ved. KMF.

Rozhovor s vedoucím KMF Znojmo - Stanislavem Duškem
Stanislav HORÁK. 4x ve finále FO. Majitel výstavního exponátu Historie země v srdci Evropy. Naposledy vystavoval, jako mládežník, na evropské výstavě ml, fil. v Polsku – POLKOWICE 2011

Pokud ano, v čem je podle Vás příčina?

Příčina je v dnešní době. V  celkovém pojetí dnešního života.

Mohl by jste pro nezasvěcené přiblížit život a náplň Kroužku mladých filatelistů KMF 56-83 Fero Horniaka Znojmo?

Náplní je, zcela jednoznačně filatelie a vše okolo ní. Ale také se bavíme i ostatních denních stránkách života. Co dělají, jak se učí ve škole, jestli sportují. Klidně se s nimi pustím, pokud mají nějaký problém, do řešení matematických příkladů. Nebo i do záhad českého jazyka. V těchto dvou předmětech mají žáci v dnešní době, jak jsem zjistil, největší problémy. Ale abych se vrátil k filatelii. U začátečníků se snažím, aby nejprve zvládli fil. minimum. Až v tomhle mají jasno, začnou chodit do pokročilých (mám kroužek rozdělen na dvě části 14.30 – 16h a pokročilí 16 – 17,30h). Zde se probírají jednotlivé kapitoly filatelie podrobně a zájemci také začínají pracovat na svých exponátech. No a veškeré toto snažení prolíná příprava na fil. olympiádu v daném školním roce.

Na jaké nejpalčivější problémy podle Vás naráží v dnešní době vedoucí kroužků mladých filatelistů nebo naopak co se za ta léta, co kroužek vedete, zlepšilo či jinak usnadnilo práci?

Problém, v dnešní době, je jednoznačně jeden. ZÍSKAT děti, aby navštěvovaly kroužek. Jinak to chodí tak, že co si neuděláte, to nemáte. O naši práci se spíše zajímají obyvatelé města, nebo přátelé výtvarného umění. Na slavnostní vernisáž výstavy Fero Horniak – grafik a rytec a 33-leté činnosti znojemského KMF ve znojemském Domě umění přišlo nebývalé množství lidí. Kolem osmdesáti. Z toho 10% filatelistů…a za SČF nikdo.

Jaké výstavní úspěchy KMF Znojmo ve své historii zaznamenal a co úspěchy na filatelistických olympiádách?

Vezmu to opačně. Napřed fil. olympiády. To byla a stále je naše nejsilnější zbraň. Náš první úspěch, tedy finálový, zaznamenal v r.1991 ve Svitavách Tomáš Dvořák. V kat. B vybojoval druhé místo. Nikoho, ani mě, nenapadlo, jakou šňůru vynikajících výsledků tímto svým výsledkem do dalších let odstartoval. Od této chvíle se nikdy nestalo, že by jsme ve finále FO neměli své reprezentanty. Jen pro dokreslení. Od té doby máme na svém kontě 65 finálových umístění, z toho 38x míst prvních, 14x druhých,7x třetích… Celkem 24 mládežníků do dneška ve finále FO z našeho KMF bodovalo za dobrou „značku“ – KMF Znojmo. Dokonce se nám podařil v r.1996 husarský kousek. Hvězdná sestava, Jakub Macoun, Jiří Dvořák, Miroslav Neulinger a Kašpárek David vyhráli při finálovém klání na Kladně všechny čtyři kategorie! A to se v té době muselo o postup do finále velice těžce bojovat!
V letošním finále v České Skalici jsme měli 4 soutěžící. Dva v kat. A a dva v kat C. Dvojice byly smíšené. Vždy jedno děvče a jeden chlapec. Děvčata to chlapcům „natřela“. Obě vyhrála svou kategorii. Chlapci vybojovali jedno místo třetí a jedno šesté.

Rozhovor s vedoucím KMF Znojmo - Stanislavem Duškem
Česká Skalice, finále FO. Zprava: Sedláková Michaela (Z – 1),Zoufalá Anna(C -1),Kotrnrtz Jiří (vzadu).(C – 3).Štancl Tobiáš(Z – 6), no a také ved. KMF – ten nesoutěžil (ale spokojený byl!).


Před 14 roky mě napadlo pozvat všechny ty, kteří z mého KMF někdy bojovali ve finále FO, na tzv. vánoční setkání. Letos to bude po patnácté! Nejstaršímu je dnes 37 let, nejmladšímu deset. Máme vždy objednaný salonek v hotelu U Divadla, na 4 hodiny. Loni poprvé jeden přišel i s manželkou a ročním dítětem… a tak jsme usoudili, že při dnešním nedostatku mládežníků se budeme muset začít asi spoléhat na vlastní zdroje.

Rozhovor s vedoucím KMF Znojmo - Stanislavem Duškem
26.12.2011, druhý svátek vánoční, vánoční setkání v hotelu U Divadla.

Co se týče výstav, to by byl opravdu dlouhý seznam. Když pominu výstavy regionální, národní i mezinárodní, tak mohu konstatovat že znojemští mládežníci úspěšně reprezentovali mládežnickou filatelii i na výstavách světových! HAFNIA 01 (Dánsko), ESPAŇA 2002, SINGAPORE 04, BELGICA 06. Jinak jsme vystavovali v těchto státech: Dánsko, Maďarsko, Chorvatsko, Polsko, Rakousko, Singapur a Slovensko. Ale abych se vrátil na domácí půdu. Nejsilnější osobní zážitky máme ale z výstav BRNO 2000, BRNO 2005 a Salonu české mládeže při světové výstavě PRAGA 2008. Největší „žně“ na medaile jsme měli v Praze. Za exponáty dvě zlaté a jednu velkou pozlacenou. A za pomoc výstavě 4 zlaté medaile. Také, když jsme se z výstavy vrátili, přijal delegaci našeho KMF k přátelskému posezení starosta města Znojma. A velice ocenil, jak skvěle a jak dlouho výborně reprezentujeme nejen filatelisty, ale i naše město.
V dnešní době mám v kroužku mládežníky, co se týče exponátů, ve věku začátečníků. Momentálně máme rozpracovaný jeden nový exponát s pracovním názvem „automobil“.

Rozhovor s vedoucím KMF Znojmo - Stanislavem Duškem
Salon české mládeže, naše sestava(zleva): Horák Stanislav,Regula Jan, ved. KMF Dušek Stanislav a Vojtěch Šalomoun.

Rozhovor s vedoucím KMF Znojmo - Stanislavem Duškem
Část KMF u starosty města Znojma.

Rozhovor s vedoucím KMF Znojmo - Stanislavem Duškem
PRAGA 2008. Dětskou poštu, kde jsme pracovali, navštívila i olympijská vítězka v hodu oštěpem Barbora Špotáková……..

Rozhovor s vedoucím KMF Znojmo - Stanislavem Duškem
……a také i sám prezident FIP pan Josef Wolff.

Jaká výstava Vás kdy nejvíce zaujala a které země jste díky filatelii procestoval?

Jednoznačně velké výstavy u nás. BRNO 2000, BRNO 2005 a Salon české mládeže při Světové výstavě PRAGA 2008. Na všech těchto výstavách byli (ti starší) mládežníci po dobu trvání těchto výstav, spolu se mnou, angažováni nejen jako vystavovatelé, ale přímo v organizaci těchto výstav. Byli jsme nejen při instalaci výstav, během trvání výstav většinou v Dětské poště, ale také v logistice a na závěr i při likvidaci výstavy. Byli jsme zkrátka „při tom“, od rána do večera. A taková atmosféra, ta se zažije jenom při takovém pobytu na výstavě, je pro mladé filatelisty k nezaplacení. A pro mě též.
Díky filatelii, abych také odpověděl na tuto otázku, jsem procestoval všechny okolní státy.

Jak by jste popsal celkovou situaci v mládežnické filatelii u nás?

Kdybych napsal že dobrá, tak bych lhal.

Konáte stále náborové a propagační výstavy na školách a v DDM (dům dětí a mládeže) či jinde a s jakým úspěchem?

Nábor mám rozdělen, dá se říci, do třech oblastí. Ve školách. Zde se vždycky přihlásí poměrně dost zájemců. Ale když potom kontaktuji jejich rodiče, je to všechno jinak. Zde potom hraje roli organizace denního života v rodině, zájem rodičů (s hrůzou jsem v posledních letech zjistil, že dnešní mladá generace rodičů vůbec neví, co slovo filatelie znamená)! A také jejich finanční situace (v uplynulém školním roce byl roční příspěvek v DDM 800,-Kč/rok). DDM nám ale vychází vstříc. Letos nám zaplatil jízdné na exkurzi do PTC Praha (jedna jízdenka do Prahy a zpět stojí čtyři sta korun). A také nám hradí materiál, potřebný k běžnému chodu KMF. Mateřský KF nám dává ceny ve formě fil.materiálu na kvalifikační kolo FO, letos nám uhradil i příspěvek mládežníků do SČF. Máme také i sponzory (bez nich by jsme nemohli pořádat různé akce). Město Znojmo a americkou firmu Chesterton ČR s,r.o.
Lepší získávání nových členů je při náborových akcích, většinou v DDM. To děti přijdou i s rodiči. Takže případní zájemci ode mne získají veškeré informace z „první ruky“. A třetí, dá se říct neúčinnější způsob, je moje osobní angažovanost. V domě, v blízkém okolí a také u mého, dá se říci hojného množství známých a přátel. Jen příklad. Před několika týdny, na jedné vernisáži, jsem se při rozhovoru s jedním místním literátem zeptal (má 3 chlapce), jestli by toho nejmladšího nechtěl dát do fil. kroužku. O naší činnosti je dotyčný dobře informován z místního a regionálního tisku. Slovo dalo slovo… a nový člen je na světě. Takže každý nový člen má cenu zlata a udržuje kroužek při životě. A také se snažím zapojit do náboru členy KMF, aby sami získali nové členy. Nejlépe spolužáky.
Jinak to prostě nejde. Kde se jenom vyvěsí plakát, nebo oznámí že fil. kroužek hledá zájemce o práci v něm, to absolutně nefunguje. A proto je situace ve většině měst, vůbec těch velkých, taková jaká je. Nikde nic. A takové ty všelijaké články o tom, co by se, kdyby se, ty nám žádného mládežníka do KMF ještě nikdy nepřivedly. Čili abych to shrnul. Nejvíce rozhoduje osobní angažovanost vedoucího KMF. Dá to fušku a člověk se nesmí ohlížet na to, kolik času této činnosti musí věnovat. To je moje dlouholetá zkušenost.
Takže co já mohu vlastně při náboru dětem nabídnout? Rodičům mohu garantovat, že jejich děti získají spoustu informací, (které se hodí i ve škole), že budou vědět, kde svoji ratolest ve středu odpoledne mají, že uplatní v kroužku i znalost cizího jazyka, že si zasoutěží na olympiádě a že se podívají i na nějaký jednodenní výlet (letos jsme byli v PTC Praha, příští rok chceme navštívit výstavu OSTROPA 2013 v Jihlavě). A také jim slíbit, že když se budou snažit, tak trochu té slávy na olympiádách, později případně i výstavách.
Ještě chci poznamenat. Když jsem byl jednou na slovenském kongresu ml. filatelistů, byli tam i ved. komisí mládeže z Polska a Maďarska. Jaké tam mají podmínky pro práci s mládeží (v Polsku), o tom by se nám mohlo jen zdát! Další malý příklad. Každý registrovaný
mládežník (v té době, nevím jak teď) dostával od maďarské pošty VŠECHNY razítkované novinky – ZDARMA. Já mohu mým mládežníkům nabídnout pouze něco z mých přebytků, nebo něco od dobrých duší (není to tak dlouho, dostali jsme od manželů Kittlových z Vítkova celý balík fil. materiálu z pozůstalosti). Jen tak mimochodem. Když jsem se letos na finále FO ptal pořadatelů, jaké odměny pro mládežníky dala ČP…. NIC. Čili u nás se jenom stále mluví o tom, že nejsou mládežníci, ale něco konkrétního pro zlepšení této situace a ulehčení práce nynějším vedoucím KMF jsem tedy zatím nezaregistroval. Takže veškerá tíha po této stránce spočívá pouze na pár nadšencích, no a to je asi tak všechno…. A tak jsme kde jsme. Ještě že je v Komisi mládeže také pár nadšenců, kteří dokáží zorganizovat alespoň tu fil. olympiádu.

PS: Právě jsem si přečetl referát Dni mládežnické filatelie… na Slovensku od Jána Mičky. Hlavně mě zaujalo, mimo jiné, jak aktivně se tohoto dění zúčastňuje Slovenská pošta a POFIS. Jen znovu proto moje poznámka. Kdepak je Česká pošta a POFIS při našich akcích? A taky bych se nerad dožil toho, že o mládežnické filatelii se bude za pár let mluvit jen v čase minulém!

Vaši mládežníci jsou i aktivní i po ukončení činosti v KMF. Zapojují se do filatelistického života a vyrustájí z nich i aktivní filatelisté, kteří publikují na internetu i naší Infofile. Stačí zmínit silnou trojku Dvořák, Regula, Macoun. Jakým způsobem se Vám toto daří a pokračují dále?

Tahle silná trojka je jasná. K nim bych ještě přidal, z poslední doby, Standu Horáka a Aničku Zoufalou.
Jinak se dá říct, že polovina z bývalých členů KMF se filatelií zaobírá, jako zpestřením svého volného času. Na škodu, většinou je, že tito mladí lidé odcházejí za prací mimo Znojmo a náš KF tím přichází o nové, mladé členy.

Jaké jsou podle Vás vyhlídky české organizované filatelie?

Řeknu to asi takto. Když vidím na výstavách návštěvníky a jejich věkový průměr (ale to je ve všech zemích), tak zrovna v růžových barvách ne.

Co považujete za největší úspěch Vás jako vedoucího kroužku?

V první řadě to, že kroužek po 35 letech stále existuje a má se čile k světu. A když vidím, co všechno členové znojemského KMF za jeho dobu existence dokázali a na soutěžích vybojovali, tak jsem se svou prací opravdu spokojen.

Jaký máte názor na naší Infofilu? Máte nějaký nápady jak ji obsahově vylepšit?

Mě její obsah vyhovuje. Jednou za týden, někdy i častěji, si vaše stránky rád projdu. A také si, pane Jindra, při tom vždycky vzpomenu, jak jste ještě před lety soutěžil jako mládežník… a vidím, jak se dnes činíte.

Máte nějaké filatelistické plány do budoucna, ať už osobní nebo co se kroužku týče?

Hlavně bych si přál aby mé zdraví ještě dlouho vydrželo a mohl se tak těšit z dalších úspěchů mých svěřenců.

Chcete něco vzkázat čtenářům Infofily či svým přátelům?

Srdečně zdravím!A pěkné prázdniny, či dovolené. A samé pěkné dny. Je jich potřeba. Též hodně úspěchů v osobním i filatelistickém životě.

PS: A pokud se chcete podívat na naše webové stránky, jsou na adrese: kmf.znojmo.net Tyto stránky má na starosti od samého začátku Jirka Dvořák (nyní čestný člen znojemského KMF). Najdete tam spoustu informací o nás, včetně fotografií. Jirka tyto stránky přihlásil i na mezinárodní výstavu filatelistické literatury IPHLA 2012, ve dnech 2. – 4.11. v německé Mohuči.

Děkujeme Vám za rozhovor
Se Stanislavem Duškem rozmlouval Zdeněk Jindra a Honza Regula


Autor: Zdeněk Jindra | 28. 6. 2012

Komentáře

Ďakujem, Stando!

Přidat komentář  | Zobrazit komentáře


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223