Rozhovor s vedoucím KMF Svitavy Stanislavem Sýkorou

Rozhovor s vedoucím KMF Svitavy Stanislavem Sýkorou


Můžete říci na začátek pár slov z historie vašeho KMF ve Svitavách?

S mladými filatelisty pracuji nepřetržitě od školního roku 1973-74, tedy jíž více než 30 let. Činnost z kronik a ze stovek fotografií KMF 55-54 by dala již na několik knih. Tu rozepsanou „30 let s mladými filatelisty“ budu asi muset přejmenovat na „Více než 30 let s mladými filatelisty“. Kroužek pracuje celou dobu činnosti při DDM Svitavy (dříve ODPM Svitavy) a schází se týdně v pátek od 16.00-18.00 hod. Od počátku patřil KMF k nejlepším v kraji, v posledních letech bych řekl i v rámci ČR. Naši členové byli zatím ve všech delegacích evropských setkání ml. filatelistů. Svitavský Klub filatelistů 05-78 (ve výboru jsem hospodářem) podporuje činnost mládeže a kroužku,je spolupořadatelem všech celostátních výstav a setkání a finančně přispívá polovinou poplatků dětem na činnost v DDM ve škol. roce.

Jaké máte vzpomínky na Svitavy 2003 kde bylo Evropské setkání mladých filatelistů a kongres mladých filatelistů České republiky, jehož součástí bylo také finále filatelistické olympiády?

Evropské setkání SVITAVY 2003 bylo poznamenáno malou účastní zahraničních zemí. Pouze Rusko, Polsko,Rakousko a ČR se zúčastnily překrásného programu, vysoce hodnoceného SČF i FIP, který byl umocněn účastí dvou prezidentů FIP pánů Knuda Mohra a našeho Ladislava Dvořáčka. Podrobná hodnocení Ing.Brendla jsou na stránkách Filatelie, Informací SČF i evropského časopisu FEPA NEWS, včetně memoranda, které kritizuje nezúčastněné evropské země a vyzývá k další účasti na těchto zajímavých a poučných setkáních filatelistické mládeže. V celostátním finále olympiády, které se současně konalo v DDM Svitavy, náš kroužek získal 2. a 6. místo (Petr Třeštík a Hubert Hoffmann).

Co připravujete do budoucnosti? Bude to další nová výstava mladých filatelistů Mladé Svitavy?

V zhledem k tomu, že v roce 2006 budou mít Svitavy 750 let a KF Svitavy 60 let trvání, připravujeme vydání spousty zajímavých filat. materiálů k těmto akcím, a není vyloučené, že jako doprovodnou akcí by mohla být v tomto roce další výstava MLADÉ SVITAVY 2006!

KMF Svitavy je pod vaším vedením dlouhodobě mezi nejúspěšnějšími v činnosti kroužku mladých filatelistů. Jak se vám daří získávat nové mladé filatelisty?

Získávání nových členů je bohužel rok od roku náročnější. I když nábor v ZŠ počátkem školního roku dopadne dobře, děti si vezmou až 30 přihlášek, do kroužku jich přijde a vytrvá jen minimum (loni jen jeden). Jaký rozdíl - z fotek před 10 až 15 lety, kdy bylo v KMF 15 až 18 dětí, letos průměrná účast 4 až 5!

Petr Třeštík jako Váš odchovanec je úspěšným mládežnickým vystavovatelem a získal jíž velký počet ocenění a hlavně i Zlatý oříšek. Je to důkazem toho že když je v generaci nadšený filatelista (v tomto případě jeho tatínek) a získá pro filatelii svého syna (nebo dceru) je možné takto filatelii po generaci předávat?

Petr Třeštík - otec a syn Petr jsou pěkným příkladem dobré výchovy syna filatelisty. Dr. Petr Třeštík byl jedním z prvních členů mého KMF před 25 lety, dnes je členem výboru našeho klubu. Petr ml. je již trojnásobným celostátním vítězem olympiád a loni ve Svitavách byl druhý. Vystavuje dnes již po celém světě exponát s názvem „Z historie svitavské pošty“, letos je pozván do Bangkoku. Jeho vítězství ve Zlatém oříšku v roce 2002 v České televizi je velkým úspěchem, protože soutěžil v oboru filatelie.

Jakou formou probíhají vaše schůzky KMF? Pořádáte i s mládežníky nějaké exkurze (výlety)?

Naše každotýdenní páteční schůzky připravuji tak, aby byly převážně pestré, vždy je nejméně jeden kviz z filatelistické teorie o drobné ceny. Pak se členové seznámí s novou zajímavostí, např. průsvitkami a jejich zkoušením, dále s ukládáním známek do hawidek, s novými katalogy a fil. literaturou (Filatelie, Mladý sběratel, Merkur revue a další). Na závěr plánujeme další činnost - výlety nebo zájezdy na výstavy apod. Mnoho času schůzek je věnováno přípravě na každoroční olympiády se zaměřením na daná témata.

Jaký je Váš názor na internet pro možné získávání nových mladých filatelistů prostřednictvím tohoto moderního média?

Internet mají všichni naši členové doma, mimoto máme možnost využívat při schůzkách internet v DDM . Právě k letošní olympiádě chlapci využili maximálně internetu ke zjištění všech zajímavých informací pro téma ke vstupu 10-ti nových členů do EU. Zjistili si vydávané známky a pro práce vybrali vhodné texty. Při náboru do kroužku poukazuji i na tuto možnost využívání internetu.

Hlavní akcí v tomto roce je výstava Mladá Příbram. Co zde Váš KMF vystavoval a jak jste se na této akci podíleli?

Protože členové přepracovávají své námětové exponáty, které obsahovaly hodně nežádoucích vydání, a budou vystavovat na AEROSPACE ve Vysokém Mýtě a na SCOUTPHILEX v Praze, účast na výstavě Mladá Příbram jsme museli vypustit.

Jaký je Váš názor na Mezinárodní soutěž mladých filatelistů? Můžeme očekávat úspěch českých mládežníků?

V mezinárodní soutěži věřím, že i některý z našich členů by rozhodně obstál a očekávám, že družstvo ČR dosáhne vysokého ohodnocení.

Na několika výstavách jste zajišťovali činnost Dětské pošty, poprvé to bylo na Praga 1998. Jak hodnotíte tuto část vaší práce?

Pokud jde o Dětské pošty, byli jsme na všech velmi úspěšní. Zatím naši členové „účinkovali“ na PRAGA 98, BRNO 2000 a OSTROPA 2000 v Munchbergu v Německu. Chlapci zde pracovali se zaujetím, vždy za velké materiální podpory Postfily v čele s p. Ing. Ryškovou. Byly zde soutěže o ceny, razítka, kašety a nálepky Dětské pošty a vše mělo ohlas a zájem i u dospělých filatelistů.

Děkuji Vám za rozhovor a těším se na naši spolupráci nad stránkami Mladého sběratele. Uvítáme Vaše další příspěvky a informace týkající se mládežnické filatelie.

V závěru chci poděkovat za všestrannou spolupráci Svazu českých filatelistů Praha v čele s předsedou Ing. Lumírem Brendlem, sekretariátu SČF pod vedením tajemníka Mgr. Jaroslava Malečka i předsedovi komise mládeže Dr. Zdeňku Töpferovi!

Zdraví a elán do další práce s filatelistickou mládeží všem!

Stanislav Sýkora, vedoucí KMF 55-54 Svitavy

Rozhovor s vedoucím KMF Svitavy Stanislavem Sýkorou


Foto: Krajské finále olympiády KMF Svitavy v roce 1997. Stanislav Sýkora uprostřed (9 členů KMF.)

Rozhovor s vedoucím KMF Svitavy Stanislavem Sýkorou


Akademický malíř B. Housa vlevo a Stanislav Sýkora vpravo na náměstí Míru ve Svitavách při výstavě Mladé Svitavy 1999.

Autor: Zdeněk Jindra | 23. 8. 2004

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223