Rozhovor s vedoucím KMF Plzeň Oldřichem Pelíškem

Můžete čtenářům na začátek říci několik slov z historie KMF v Plzni a něco i o sobě?

Klub mladých filatelistů v Plzni působí již řadu let. V jeho vedení se vystřídalo několik členů KF 03-13 Plzeň a mnoho mladých filatelistů.

Rozhovor s vedoucím KMF Plzeň Oldřichem Pelíškem


Moje cesta k vedení klubu byla zdlouhavá. Sám jsem kroužek mladých filatelistů nikdy nenavštěvoval, ale už od dětství se mi líbily "zoubkované obrázky". V začátcích mě k filatelii vedla moje maminka. Později jsem se známkám věnoval sám. Jako každý kluk jsem sbíral celý svět a ve škole jsme si známky vyměňovali. U mě vždycky vítězily ty starší a celé série, měly své kouzlo. Pro filatelii jsem se vážně rozhodl v roce 1987, kdy se v časopisu Filatelie hodně psalo o Celostátní výstavě poštovních známek Praga 1988. Teprve po návštěvě této výstavy jsem si uvědomil, jaká je to krása a že bych také rád vytvořil pěknou, zajímavou a hodnotnou sbírku pro své potěšení.Vybral jsem si Československo 1. republiku a Protektorát Čechy a Morava. První známky jsem dostal darem k narozeninám od babičky a dědečka, kteří si uchovávali toto album starých známek na památku po rodičích. K albu přidali několik lístků protektorátních známek a něco málo ze staré korespondence. Sbírka je pro mě rodinnou památkou. Snažím se ji doplňovat a rozšiřovat podle specializovaných katalogů a studijních příruček. Postupem času jsem se seznámil s panem Polednem, který se stal mým přítelem a učitelem. Dodnes rád vzpomínám na hodiny, které jsme prožili nad známkami. Předával mi své zkušenosti a vysvětloval různé odborné nejasnosti ve specializaci československých poštovních známek. Na začátku devadesátých let jsem vstoupil jako nový člen do KF 03-13 Plzeň, kde jsem se seznámil s dalšími sběrateli. Ti mi začali pomáhat, dále směrovat ve sbírání a předávat další zkušenosti. Na výměnných schůzkách jsem poznal pana Patočku, dřívějšího vedoucího KMF, který mi velmi pomohl při sestavení sbírky emise Hradčan. Mým nynějším filatelistickým učitelem a přítelem je pan Touš. Hovoříme spolu o věcech vyžadujících vyšší specializaci. Dnes jsem členem ve třech klubech filatelistů v republice a svou sbírku poštovních známek stále rozšiřuji a doplňuji. Spolu s vedením KMF je mým největším koníčkem, jaký jsem kdy měl a u kterého už doufám, zůstanu.

Jak probíhala výstava k 85. výročí založení klubu filatelistů 03-13 Plzeň?

Na naši výstavu k 85. výročí založení klubu filatelistů 03-13 Plzeň jsem se také připravoval a těšil. Myslím si, že to byla největší výstava, kterou jsem kdy u nás v Plzni za tu dobu navštívil. Bylo tu možné vidět asi dvacet exponátů. Některé vystavovali i členové mého kroužku, ostatní členové KF. Výstava začala vernisáží, které se zúčastnil i pan Brendl, předseda Svazu českých filatelistů. Návštěvníci mohli být spokojení. Některé exponáty byly velmi zajímavé. I mně se podařilo nashromáždit filatelistický materiál k této jubilejní výstavě. Bylo na čase, abych také něco "vytáhl ze šuplíku" a ukázal svůj exponát veřejnosti, svým blízkým, známým a filatelistům z Plzně. Vystavil jsem Revoluční vydání z let 1944-45 Plzeň – pošta I. -V. "Osvobození" a doufám, že se bylo na co dívat.

Rozhovor s vedoucím KMF Plzeň Oldřichem Pelíškem


Vernisáž - jubilejní výstava k 85. výročí založení KF 03-13 Plzeň

Působíte při Salesiánském středisku mládeže – DDM jste s možnostmi v těchto prostorách spokojený?

Ano, působím při Salesiánském středisku mládeže – DDM už šestý školní rok. V SaSM nám dali k dispozici malou, útulnou klubovnu, kde se můžeme každý pátek scházet. Jsme všichni spokojení, že můžeme tento dům dětí navštěvovat. Vybavuje nás pomůckami a literaturou, podporuje v akcích. U salesiánů se mi pracuje dobře, a to mimo jiné také díky vstřícnému přístupu vedení střediska.

Rozhovor s vedoucím KMF Plzeň Oldřichem Pelíškem


KMF Plzeň při Salesiánském středisku mládeže – DDM

Kolik má dnes KMF mládežníků? Jaká je jejich práce a jak se vám daří pravidelně nabírat do KMF nové členy?

KMF Plzeň má dnes po předchozích letech neuvěřitelných šest členů. Chodí k nám dokonce jedna malá slečna. Každý z účastníků kroužku má ve sbírání jiný zájem. Někdo sbírá druhé Československo, někdo se specializuje na první republiku a Protektorát Čechy a Morava, další dává přednost motivům. Děti v kroužku pracují velmi dobře, spolehlivě a starší pomáhají začátečníkům. Na KMF docházejí pravidelně a s chutí prohlubovat své znalosti. Chovají se k sobě kamarádsky, podporují tak příjemnou atmosféru na kroužku. Oslovit děti, aby se staly členy KMF, je dnes dost obtížné. Dávají přednost jiným zájmům jako počítače, sport, jazyky a další, které jsme dříve ani neznali. Každý rok mi k tomu pomáhá vlastní poutač u obchodníků se známkami a na poště a také Salesiánské středisko, které nabízí přihlášky po okolních základních školách.

Jakou formou probíhají vaše schůzky v KMF? Jaký nabízíte doprovodný program?

Naše setkání v KMF probíhají tradičním způsobem. Všechno se snažíme stihnout ve dvou hodinách. Každá schůzka je rozdělená do několika částí. První je víceméně organizační. Zapíši docházku, probereme úkoly z minulé schůzky, případné problémy a dotazy dětí. Pak následuje část zaměřená k danému tématu. Po ní pokračujeme prověrkou znalostí a opakováním výkladu a praktických ukázek. Spolu se staršími členy KMF se snažíme pomáhat a vést nové členy k uspořádání jejich sbírek. Na závěr si pak děti mohou vyměňovat filatelistický materiál, zahrát si hry atd. Já svůj čas dále využívám k individuální práci s jednotlivými členy a k zadání úkolu pro domácí přípravu. Každý školní rok nabízím svým svěřencům možnost navštívit několik výstav, výměnné burzy, Poštovní muzeum v Praze, besedy a exkurze. Rádi se ale setkáváme i mimo filatelistické akce.

V tomto roce se konala výstava Mladá Příbram 2004, vystavovali zde něco vaši mladí filatelisté? Připravujete se nějakým způsobem na Brno 2005? Navštívíte v rámci KMF tuto výstavu?

Na výstavě Mladá Příbram 2004 jsme se byli se členy KMF podívat. Také se nám podařilo zúčastnit soutěže. Jeden z mých svěřenců tu vystavil svůj první exponát "Prezident T. G. Masaryk". Exponát zde byl ohodnocen diplomem za účast, ve Žďáru 2004 získal medaili. Na Brnu 2005 vystavovat nebudeme, ale rádi bychom se této výstavy zúčastnili. Už teď se moc těšíme.

Již několik let jste vedoucím KMF v Plzni, jak na toto období vzpomínáte a které zážitky s prací s mládeži jsou ty nejhezčí?

Mám pět let působení v KMF za sebou. Myslím si, že jsem odvedl kus užitečné práce a mám z toho velkou radost. Začátky pro mě byly obtížné. Když mě tehdejší předseda KF pan Bořík oslovil s nabídkou vedení kroužku, potěšilo mě to. Hledal jsem svůj způsob práce s dětmi. Pomohla mi vzpomínka na mé filatelistické začátky, sběratelské zkušenosti a hluboký vztah k tomuto koníčku. Přál jsem si také předávat to, co znám, a vychovávat další mladé filatelisty. První rok se jich přihlásilo dvanáct, loni docházel jen jeden a letos je jich šest. Kroužek postupně vylepšujeme. Máme vlastní knihovnu, připravujeme webové stránky. Těší mě, když se děti ode mě učí, zajímají se a berou filatelii vážně. Rád vzpomínám na přípravu a vystavení prvních exponátů svých svěřenců. Práce pro děti je pro mě přínosná, v kroužku je milá atmosféra, podporujeme jeden druhého.

Jak se v KMF Plzeň připravujete na Filatelistickou olympiádu?

Filatelistické olympiády bychom se velice rádi zúčastnili. Náš klub ale bohužel dosud není registrovaný u Svazu českých filatelistů, i když o registraci už několik let žádáme. Na olympiádu se připravujeme za pomoci nejrůznějších příruček a časopisů. Zkoušíme Filatelistické minimum a Odznak odborné zdatnosti 3. a 2. stupně. Na odpovědi dohlíží komice členů KF 03-13 Plzeň. Věřím, že děti by o účast na olympiádě měly zájem a pomohlo by jim to k širšímu přehledu teoretických znalostí. Měly by také příležitost seznámit se a navázat kamarádské vztahy s děti z jiných kroužků.

Jak se Vám líbí časopis Mladý sběratel? Máte nějaký nápady, jak ho vylepšit a jaké informace či články si mladí sběratelé v KMF rádi přečtou?

Váš časopis se mně i dětem opravdu líbí. Připomíná mi dřívějšího Mladého filatelistu, který před lety přestal vycházet. Myslím si, že je obtížné po tak dlouhé době začít znovu vydávat pro děti a mladé, zvlášť najít přijatelnou formu, která by je zaujala. Takže díky za Mladého sběratele! Jsem rád, že se věnujete také mladším čtenářům. Přivítal bych ve Vašem časopise rubriku psanou lehčím a ne tolik odborným stylem, který by byl pro děti a začátečníky více srozumitelný. Děti z našeho klubu by si jistě rády přečetly o sbírkách známých osobností.

Je něco, co byste mladým čtenářům a vedoucím KMF rád vzkázal?

Věřím, že vedoucí KMF odvádějí záslužnou práci a vážím si času a energie, kterou dětem věnují. Přeji jim radost z úspěchů a pokroků jejich svěřenců. Také jim přeji trpělivost ve vedení dětí ve věcech filatelistických i osobních, aby přispívali nejen výchově dobrých filatelistů, ale především dobrých lidí. Mladé filatelisty bych rád podpořil k trpělivosti a vytrvalosti. Přeji jim, aby jim filatelie přinášela radost a přispívala k přátelským vztahům mezi nimi.

Děkuji Vám za rozhovor a těším se na naši spolupráci nad stránkami Mladého sběratele. Uvítáme Vaše dodané příspěvky a informace kolem mládežnické filatelie.

Autor: Zdeněk Jindra | 15. 1. 2005

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223