Rozhovor s vedoucím KMF Fero Horniaka Znojmo Stanislavem Duškem

Dnes Vám přinášíme velmi zajímavý rozhovor se Stanislavem Duškem, jehož cílem je předat dalším vedoucím KMF získané zkušenosti a dále je využít v práci pro KMF. Je to již třetí rozhovor s vedoucím KMF Fero Horniaka Znojmo provedený v Mladým sběrateli.

Tento školní rok jste již 30. let v čele znojemské mládežnické filatelie. Rád bych Vám za redakci časopisu poděkoval za dlouholetou prospěšnou práci s mládeží. Má první otázka je – jaké vzpomínky máte na začátky fungování KMF Znojmo?

Začátky v roce 1976 byly takové nenápadné. Třídní učitelka mé dcery na jedné ZŠ ve Znojmě mě na rodičovské schůzce požádala, zda bych nechtěl založit filatelistický kroužek při PO. A bylo to! Jednu přednost ta doba měla. O děti v kroužku nebyla nouze. Zájem byl veliký… O 8 let později, když jsem měl již dostatek zkušeností, jsem požádal na SČF o registraci. A byl na světě KMF 56-83 Znojmo, kterému „velím“ doposud. V roce 1990 přešel KMF do DDM Znojmo, pod jehož hlavičkou působí do těchto dní. Za těch 30 let se doba i záliby mládeže radikálně změnily. Dnes je největší problém získat nového člena, který by chtěl v KMF pracovat.

30. let je období opravdu dlouhé. Můžete zmínit alespoň pár mladých filatelistů, které jste vychoval a jste na ně hrdý? Zůstávají u filatelie i v odrostlém věku?

Z těch několika stovek mládežníků jich u filatelie zůstala zhruba třetina. Takovou elitou jsou pro mě ti, kteří se probojovali do finále filatelistické olympiády. Před 9 lety jsem založil tradici, každoroční vánoční setkání finalistů. Mohu si to dovolit, je jich celkem (zatím) 18, a ti dosáhli 49 finálových umístění. Nejúspěšnějším je bezesporu čestný člen KMF Ing. Jiří Dvořák. 10x ve finále FO (z toho 7x první místo), úspěšný vystavovatel, člen OKM SČF v Brně. A také správce našich internetových stránek www.kmf.znojmo.net. Také jsou tu další finalisté, dnes již úspěšní vystavovatelé: Macoun Jakub, Regula Jan, Horák Stanislav a Šalomoun Vojtěch. Ostatní, kteří se filatelií zaobírají, pracují v KF 06-24 Znojmo.

Co by pomohlo ostatním klubům mladých filatelistů, aby dosahovali lepších výsledků v činnosti a aktivitě?

Základním kamenem každého KMF je dobrá členská základna a také dobrý vedoucí. Na něm potom záleží, kam svoje svěřence nasměruje, co je naučí a jak získané vědomosti dokáží zužitkovat.

Jaká je výstavní aktivita vašeho KMF v tomto roce?

Momentálně máme 4 výstavní exponáty: CENNÉ NÁLEPKY APOST ČESKÉ POŠTY Jakuba Macouna, Jenda Regula je autorem exponátu SJEDNOCENÁ EVROPA, Standa Horák vystavuje HISTORICKÝ VÝVOJ V „SRDCI EVROPY“ a Vojta Šalomoun VÝZKUM A VYUŽITÍ VESMÍRU. Vystavovali jsme na výstavách: Mladá Jihlava 06, Polsko-Česko v polském Lubinu, Sachsenschau Dresden 06 (SRN), Trutnov 06 a Belgica 06. Tím jsme rozšířili sbírku medailí o dalších 12 medailí:
Macoun Jakub PS,VPZ (2x)
Horák Stanislav VS (2x), PZ
Regula Jan B, S (2x)
Šalomoun Vojtěch PS, S,VS

Jaké filatelistické akce jste se svými svěřenci navštívil?

Navštívili jsme slavnostní vernisáž výstavy Mladá Jihlava a výstavu v Trutnově. Letos se chystáme na vernisáž výstavy tvůrce poštovních známek Karla Franty ve Žďáru nad Sázavou a do Technického muzea v Brně , spojenou s veletržním setkáním sběratelů na brněnském výstavišti.

Co Vás na výstavě Mladá Jihlava nejvíce zaujalo? Nechystáte v KMF Znojmo podobnou výstavu?

Mladá Jihlava se opravdu povedla. Po všech stránkách. Já, bohužel, takové zázemí ve Znojmě nemám.

Jaké bylo finále filatelistické olympiády? Jste s výsledky spokojený?

Z oblastního kola FO v Brně se mě probojovali do finále všichni tři zúčastnění mládežníci. V kategorii A a B jsme zvítězili (Zoufalá Anna, Šalomoun Vojtěch), v kategorii C jsme obsadili místo druhé (Horák Stanislav). Kdo by s takovým výsledkem spokojen nebyl?

Máte nějáky nápady jak vylepšit časopis Mladý sběratel a jak ho dostat mezi nejmladší čtenáře?

Složitá otázka v době internetu

Chcete něco vzkázat vedoucím KMF?

Není to lehká práce. Bez zapáleného srdce to nejde. Nebo jde, ale nic moc.

A čtenářům časopisu Mladý sběratel? Případně mladým filatelistům?

Pokud vás filatelie opravdu zajímá, držte se jí. Vyplní váš volný čas, rozšíří váš duševní obzor a co je nejcennější - získáte spoustu přátel, s kterými si budete vždy mít co říct.

Rozhovor s vedoucím KMF Fero Horniaka Znojmo Stanislavem Duškem

Text k fotografii: Stanislav Dušek je i aktivním vystavovatelem. Mimo ocenění na různých jiných výstavách získal na Evropské výstavě poštovních známek BRNO 2005 za svůj exponát FERO HORNIAK-GRAFIK A RYTEC stříbrnou medaili.

Děkujeme Vám za rozhovor a přejeme stejně velký pracovní nasazení jako doposud, mnoho sil a vychovejte pro nás další stovky šikovných mladých filatelistů.

Autor: Zdeněk Jindra | 24. 2. 2007

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223