Rozhovor s vedoucím KMF Fero Horniaka Znojmo Stanislavem Duškem

Klub byl založen v září roku 1976 na Základní škole sídliště Pražská ve Znojmě. V roce 1984 byl zaregistrován jako KMF 56-83. V roce 1990 KMF přešel do Domu dětí a mládeže ve Znojmě, kde působí dodnes. Od roku 1994 nese jméno slovenského grafika a rytce Fero Horniaka. Celou dobu od založení vede KMF již 28. rokem pan Stanislav Dušek, který již vychoval několik stovek začínajících filatelistů, je rovněž od r. 1991 členem OKM JM v Brně. Právě s ním Vám dnes přinášíme velmi zajímavý rozhovor, jehož cílem je předat dalším vedoucím KMF získané zkušenosti a dále je využít v práci pro KMF.

Sponzorem Vašeho KMF je od r. 2001 firma "Filatelie a numizmatika Kovaljov" Znojmo, která hradí členské příspěvky za členy KMF, tj. 50,- Kč za člena na rok. Má to nějaký větší vliv na zájem o členství ve Vašem KMF, když se neplatí členské poplatky? Doporučil byste sponzora i jiným KMF?

Sponzorství je v dnešní době běžnou záležitostí. Těžší část tohoto snažení je si nějakého sponzora najít. Náš KMF má sponzory dva. Prvním je již zmíněná firma "Filatelie a numizmatika Kovaljov" a druhým, daleko razantnějším, je Město Znojmo. Od něho dostáváme, již třetí rok, příspěvek řádově v tisících, který můžeme využít na nákup pomůcek a dopravu.

A nyní k druhé části Vaší otázky. V letošním školním roce platil každý člen DDM poplatek 460,- Kč + 20,- Kč SRPD. Není to málo. Ale za to se u nás naučí nejen základům filatelie, ale i vše další, co bude jako budoucí filatelista ke svému koníčku potřebovat, včetně tvorby exponátu. Ti členové, kteří studují mimo Znojmo, platí 100,-Kč + 20,-Kč a chodí dle potřeby na konzultace v sobotu ke mně domů.

Když jsem v KMF konzultoval otázku, jaký vliv by mělo na jejich členství v KMF placení 50,- korunového příspěvku, tak odpověď byla jednoznačná: žádný!

Na jaře 2002 jste navštívili tiskárnu FLEXON, s. r. o., která se zabývá tiskem nálepek APOST. To bylo přínosné zejména pro mládežníka Jakuba Macouna, který má úspěšný exponát "Cenné nálepky APOST České pošty". Můžete uvést ještě několik příkladů návštěv Vašeho KMF? Jistě je to velmi zajímavé pro mladé filatelisty a rozhodně dobrý nápad a zpestření činnosti v KMF.

Mimo tiskárny Flexon s r.o. jsme ještě navštívili PTC v Praze. Seriál, který nyní vychází ve Filatelii o tisku pošt. známek, jsme si zažili na vlastní oči - od A do Z (ocelotisk rotační i z plochy). Také jsme absolvovali exkurzi v brněnském učilišti spojů, když při výstavě BRNO 2000 zde byl den otevřených dveří (hlavně učebnu APOST). V budoucnu bychom chtěli navštívit třídírnu poštovních zásilek.

Máte i dobré vztahy s regionálními medii, což chválíme, protože tím filatelii propagujete. Stačí jen zmínit regionální tisk Znojemsko, Znojemské listy, Rovnost a 5ti minutový pořad "Portrét týdne", který byl vysílaný na televizi PRIMA, kde s Vámi byl proveden velmi zajímavý rozhovor. Jak jste toho docílil a máte nějaké doporučení či rady pro jiné KMF, které se chtějí zviditelnit?

Jak se říká: kdo není vidět v novinách či televizi, jako by nebyl. Je to v dnešní době svatá pravda. Je důležité to, co umíte a čím se můžete pochlubit prodat. Ale musíte mít čím! Třeba dobrými, nebo raději vynikajícími výsledky na výstavách nebo při fil. olympiádě (FO). Nabídnu redakcím, aby se za námi přišli podívat. Dám jim napsaná fakta o určité události, mohou si udělat rozhovor s úspěšnými mládežníky, předvedeme medaile a diplomy (máme i jeden pohár - ze Žiliny), udělají si fotografie.. a potom se nedivte, že o nás ví celé město. Televize se přihlásila sama. A samozřejmě - to je nakonec účel, máme tím pádem zájemce o práci v KMF.

Konáte náborové a propagační výstavy na školách a v DDM (dům dětí a mládeže),čímž se Vám daří udržovat stabilní členskou základnu,což je v dnešní době nevídané. Myslíte si, že pokud vedoucím neschází elán na propagaci KMF, je možné získávat nové mladé filatelisty? Vy jste vynikajícím příkladem, že toho dosáhnout jde, ale jak?

Prvořadým úkolem samozřejmě je, udržet stabilní členskou základnu a získávat nové členy. Je to úkol nejtěžší. Využívám oslav Dne dětí, výstavy v DDM (terarijní, pohlednic, esperantistů - s těmi máme i užší spolupráci), prostě vše, kde můžete navázat s dětmi kontakt. Nejlepší je, když přijdou děti i s rodiči. Pokud dítě zájem má a rodičům vysvětlíte, co je (příspěvek) čeká a co by mělo jejich dítě zvládnout, máte vyhráno. Oni se pak sami starají, co dítě v kroužku dělá, případné problémy s nimi vyřídím buď telefonicky, nebo osobním kontaktem. Dokonce se mi stalo, že do KMF chodila s chlapcem i jeho maminka. Poctivě se učila, psala testy ... a nestačila se divit, co je filatelie za vědu. Většina lidí si totiž myslí, že filatelisté si akorát tak známky vyměňují, nebo s nimi kšeftují a mají doma modrého Mauricia. Vést KMF je mravenčí práce, velice náročná na čas. Jinak to ale v dnešní době nejde. Mladí mají spoustu jiných lákadel. Ale ti, co se na tuto "vojnu" dají a vydrží, ti to také někam dotáhnou - to jim garantuji.

Využíváte pozvání na vernisáže (Praha, Žďár nad Sázavou) i na volbu nejhezčí slovenské známky (Kostoľany pod Tríbečom) a máte vynikající vztahy s rytcem Fero Horniakem. Máte tedy k slovenské filatelii velmi blízko, nemýlím-li se? Co říkáte na poslední kroky slovenské pošty? Myslím tím ofsetovou problematiku.

K slovenské filatelii i k tvůrcům slovenských poštovních známek mám velice dobrý vztah. Jsou to vynikající profesionálové a umějí! O to je mně z toho víc smutno, když vidím, jaký druh tisku na slovenských známkách převládá (ofset). Proto jsem také svoji generální sbírku SR od 1. 1. 2004 "zasekl".

Zaznamenali jste hodně úspěchů ve finále Filatelistické olympiády, jak se na tuto každoroční akci připravujete?

Mám KMF rozdělený na 2 části: začátečníci a pokročilí. Podle toho také jejich teoretická výuka probíhá. No a získané vědomosti zužitkuji při FO. Mládežníci jsou na testy zvyklí (dokonce je vyžadují). Píšeme je každou druhou schůzku. Filatelistické odměny je neminou, nebo také ano - podmínkou k jejich získání je 24 bodů z 30 možných (30 otázek). Jsou samozřejmě i tací, kteří se zase tak moc učit nechtějí. Nevadí. Beru to tak, nechci to nikomu zošklivit a jsem rád, že je v KMF mám. Stává se, že soutěžení přijdou na chuť až později. Co se týče praktické části FO, na tu se připravujeme od začátku školního roku. Téma je dané. Takže napřed si napíšeme jen nápady, jak dané téma zpracovat. Nečekáme až nám přijdou pomocné texty z KM SČF. K danému tématu je samozřejmě i potřeba něco vědět (okr. knihovna). A také je nutné k danému tématu začít shromažďovat filatelistický materiál (vlastní zásoby, burzy atd.) No a od března má již jejich soutěžní práce konkrétní podobu. Naučí se texty, začnou rýsovat, provedou se úpravy a doma si začnou nacvičovat na čas. Kroužkové kolo FO je vlastně taková generálka. Potom pořádáme v DDM i kolo okresní, no a ti nejlepší mají cestu do Brna na kolo krajské otevřenou. Před soutěží jim říkám: vím co umíte, do druhého místa to beru. Ovšem daleko nejlepší bude, když vyhrajete. A teď již záleží jen na nich.

Finalisté,celkem jich zatím je 14, jsou zapsáni do Dvorany slávy. Za těch 12 let, co jsme pravidelně ve finále, máme 39 finálových umístění, z toho 23 prvních míst.Také usuzuji, že tenhle způsob přípravy je pro mě velice efektivní, ale také náročný. Každoročně (již 6x) pořádám mezi vánočními svátky setkání finalistů v salonku hotelu "U divadla". Nejstarším je kolem třiceti, nejmladší chodí do ZŠ. Je to příjemné setkání. Je o čem povídat. Předvedu naše exponáty, popovídáme, co v KMF "vyvádíme". A také o tom, co dělají, jak žijí - no znáte to určitě ze srazu po 5 letech. My to máme ovšem každý rok.

Jako fanoušek internetu musím pochválit Vašeho odchovance Jiřího Dvořáka, který velmi pěkným způsobem a pravidelně aktualizuje Vaše internetové stránky a tím Vás velmi dobře propaguje. Vzpomínám si i, že pracoval nebo ještě pracuje na programu Filatelistický test, což také chválím. Myslíte si, že magazíny jako je Infofila.cz a podobné zájmy kolem výpočetní technologie (hlavně internet), se dají pro získání nových mladých filatelistů využít?

Jirka je stále ještě členem KMF a jeho exponát FilTest stále vylepšuje i vystavuje. Do Žďáru jej vylepšil texty i ve španělštině! Je šikovný. Také je již v OKM JM a spolu se mnou i členem fil. odboru výstavy Brno 2005. Má na starosti internetové stránky našeho KMF (http://www.kmf.wz.cz). Bude je přepracovávat, aby byly ještě lepší. Máme zkušenost, že naše stránky navštěvují spíš starší filatelisté. Nového člena jsme zatím tímto způsobem nezískali.

Děkuji Vám za rozhovor
Se Stanislavem Duškem rozmlouval Zdeněk Jindra

Autor: Zdeněk Jindra | 23. 7. 2004

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223