Rozhovor s vedoucím KMF Česká Skalice - Petrem Smutným

Dnes Vám přinášíme velmi zajímavý rozhovor s Petrem Smutným, jehož cílem je předat dalším vedoucím KMF získané zkušnosti a dále je využít v práci pro KMF.

Můžete čtenářům na začátek říci několik slov z historie KMF v České Skalici a něco o sobě? Co pro Vás filatelie znamená?

Můj otec sbíral pošt. známky a já na jeho popud v 9 letech jsem se začal o známky zajímat a především jsem si začal dopisovat s mladými sběrateli z Evropy a pak s celým světem. Nejdříve to bylo NDR, Polsko, Itálie, pak Vietnam, Argentina, Kuba a další státy. Samozřejmě mě dopisy překládal a psal můj otec, neboť uměl několik jazyků. Samozřejmě jako začínající filatelista jsem sbíral jako dnešní mládežníci všechno. Potom jsem se začal specializovat a začal sbírat NDR, Itálii a potom jsem začal budovat sbírku naší republiky. Další mojí filatelistickou láskou byl námět a to motýli, které jsem později i vystavoval. Filatelie je mým zatím celoživotním koníčkem a v současné době buduji specializovanou sbírku ČSR I. - ČSR II., Českou republiku.

Kolik má dnes KMF mládežníků? Jaká je jejich práce a jak se Vám daří pravidelně nabírat nové členy do KMF?

Na schůzky chodí pravidelně dva mládežníci a dva nepravidelně. Nabírat v dnešní době počítačů nové členy je velmi obtížné. Většinou to jsou vnuci našich kolegů z KF. Dva poslední se přihlásili díky naší výstavě v České Skalici v r. 2008 k výročí 150 let Babičky Boženy Němcové.

Rozhovor s vedoucím KMF Česká Skalice - Petrem Smutným


Jak se Vám v KMF líbí časopis Mladý sběratel? Máte nějaký nápady, jak ho vylepšit a jaké informace či články si mladí sběratelé v KMF rádi přečtou?

Časopis Mladý sběratel odebíráme již 3 roky. Pravidelně si je prohlížíme na schůzkách a pak si je mládežníci vezmou domů, aby si je v klidu pročetli. Myslím, že úroveň časopisu je dobrá.

Jakým způsobem probíhají schůzky KMF Česká Skalice?

V roce 1996 jsem převzal vedení KMF. Ze začátku jsme se scházeli jednou za měsíc. Začínáme s výukou filatelistické teorie, ukazujeme si sbírky, filatel. pomůcky, hovoříme o tom, proč se známky vydávají, co přináší sbírání, seznamujeme se s historií poštovnictví, prvními známkami světa. Připomínáme též naše první známky a jejich tvůrce, druhy poštovních známek a jejich různé funkce, druhy tisku známek, tiskové techniky, druhy poštovních razítek, zoubkování známek, papír, lep, barvy a průsvitky poštovních známek, provoz a jejich použití.

Jak se v KMF připravujete na Filatelistickou olympiádu?

Filatelistických olympiád se pravidelně zúčastňujeme již od roku 1997 a ani jediný ročník jsme nechyběli. Samozřejmě příprava na tyto olympiády je specifická tím, že se připravujeme na teorii, z které se pak píší testy a praktické přípravy, kde se budují mini exponáty. V poslední době se scházíme dvakrát do měsíce.

Je něco, co by jste mladým čtenářům a vedoucím KMF rád vzkázal?

Mladým čtenářům MS a vedoucím KMF bych rád vzkázal, aby se filatelie nevzdávali, neboť to je koníček, který rozšiřuje obzory našeho vědění a vedoucím, aby měli velkou trpělivost s našimi mladými, neboť „ne každému je dáno“, jak říkal M. Horníček.

Jaká je výstavní aktivita Vašeho KMF v tomto roce?

V roce 2008 jsme se zúčastnili Filatelistické olympiády v Pardubicích, kde jsme se umístili na 1 a 2 místě. Na základě prvního místa jsme se zúčastnili celostátní Olympiády v Praze.

Jaké filatelistické akce jste se svými svěřenci navštívil?

Filatelistických akcí se pravidelně zúčastňujeme, jak olympiád v Pardubicích, Mladé Boleslavi, v Praze, tak výstav v České Skalici, Trutnově, Hradci Králové a naposledy Světové výstavy v Praze.

Rozhovor s vedoucím KMF Česká Skalice - Petrem Smutným


Máte za sebou i pár úspěšných výstav Mladých filatelistů v České Skalici. Jakým způsobem probíhaly a na kdy plánujete další?

Úspěšných Mladých filatelistů v České Skalici je nepřeberně. Jejich výčet by zabral spoustu textu. Viz článek Ze života Mladých filatelistů z brožury Místní výstavy poštovních známek Česká Skalice 2005.

Děkujeme Vám za rozhovor a těšíme se na další spolupráci nad stránkami Mladého sběratele.

Autor: Zdeněk Jindra | 16. 3. 2009

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223