Rozhovor s tajomníkom výstavnej poroty Popradfila 2006 Františkom Sopkom

Slávnostným palmáre sa v sobotu, 18. marca, skončila premiérová filatelistická výstava III. stupňa Popradfila 2006. Pri tejto príležitosti som požiadal o rozhovor tajomníka výstavnej poroty filatelistickej výstavy Mgr. Františka Sopka.

Mohli by ste zhodnotiť premiérovú filatelistickú výstavu v Poprade výstavu Popradfila 2006?

Výstava splnila svoj účel a verím, že nielen splnila všetky základné kritériá, ale pomohla k rozvoju filatelie na východnom Slovensku. Výstava ukázala, že množstvo filatelistov vie, pri dodržaní základných kritérií hodnotenia výstavných exponátov, dosiahnuť veľmi pekné výsledky. Sú nedostatky, ale na každej ceste je veľmi veľa prekážok, ktoré vieme a za pomoci priateľov dokážeme prekonať. Verím, že po radách niektorých filatelistom sa na ďalších výstavách na území Slovenska, posunú k vrcholu. Každý vystavovateľ si musí uvedomiť, že bez dodržiavania predpisov nie je možné veľa dosiahnuť.

Čo Vás prekvapilo v pozitívnom zmysle na výstave?

Pozitívum tejto výstavy sú tri exponáty, ktoré sa pri prepracovaní môžu dostať do špičky tradičných filatelistických exponátov. Je to pán František Divok, ktorý pripravil exponáty „Poštovníctvo na Spiši do roku 1920“ (Tento exponát získal na výstave Popradfila najvyššie bodové ohodnotenie – 78 bodov a Veľkú pozlátenú medailu.) a „Poštovníctvo na Spiši v rokoch 1938 – 1948“ (Exponát získal na výstave 73 bodov a Pozlátenú medailu.). Až by upravil farbu listov, kde napríklad tie predhistorické listy splývajú s pôvodnou farbou a upravil zrkadlo listov, išiel by bodovým hodnotením veľmi vysoko. Ďalej je tam exponát MUDr. Alexa Kubeka „USA – Špecializovaná zbierka 1857 – 1934“. Jeho rozsah je tak veľký, že sa nedá posudzovať. Ak by autor skrátil vystavované obdobie a dal iný názov exponátu, tzn. výplatné alebo doplatné známky USA, takisto bodovo by na tom išiel veľmi dobre. Filatelista nám tvrdil, že všetky materiály, ktoré sme mu vytýkali má doma, ale porota nehodnotí to, čo je doma, ale čo je na výstavnom liste. Tiež obnovený exponát Morfológia a ekológia cicavcov by už potrebovala nový spôsob úpravy upevňovania materiálov a úpravu niektorých listov, pretože už je vidno, že exponát bol len doplňovaný, ale nie celkom prerobený.

Naopak, na aké negatíva poukázala výstava?

Výstava ukázala, že niektorí vystavovatelia vôbec nepoznajú základné pravidlá tvorby exponátov. V exponátoch sa objavili niektoré pohľadnice, či výstrižky, ktoré vôbec nie sú filatelistickým materiálom. Pri jednorámových exponátov na 16 listoch platí zásada 50 na 50. Na jednom veľmi krásnom exponáte o kúpeľoch nebola táto zásada vôbec splnená, pretože až 60 percent materiálu bolo nefilatelistického, potom tam bol materiál, ktorý sme nevedeli zatriediť, pretože filatelista neukázal, či tá celinová dopisnica je aj z druhej strany prešlá poštou. Ďalej je to úvodný list, tzv. libreto, kde vystavovateľ má dať do pozornosti porote a návštevníkovi, čo v exponáte je. Ak vystavovateľ na úvodnom liste uvedie číslo, tak to sa musí zhodovať aj s listom, ktorý je vystavený. Toto vystavovatelia porušili a tým bola bodová zrážka veľmi veľká. Pri spracovaní počítačovou technikou sa musí dodržať rozpis a zrkadlo výstavného listu. Niektorí vystavovatelia nalepovali niektoré listy, podlepovali ich rôznymi vecami, a po dvoch-troch dňoch sa nalepený text začal odlepovať. Mnoho vystavovateľov šetrí na hawidkách/pošetkách. Na jednej strane ušetrili a na druhej strane, pri ich odlepovaní, si zničia filatelistický materiál.

Ako zvládli výstavu Popradfila organizátori, ktorým bol Klub filatelistov v Poprade?

Aj keď bola v Poprade výstava po dlhom čase ako prvá, usporiadatelia všetko zvládli. Mnohé veci ďaleko predčili očakávania. Verím, že mnohí popradskí filatelisti a filatelisti z okolia pripravia ďalšiu výstavu, ktorá bude ešte väčším prínosom než výstava Popradfila 2006. Zorganizovanie výstavy je finančne náročnou akciou. Na výstave sa potvrdilo, že jedným zo základov úspechu sú aj kvalitné výstavné rámy so zasklením. Snáď Zväz slovenských filatelistov usporiada niečo veľké, ako bolo Brno 2005, kde výstavné rámy už spĺňali medzinárodné kritériá.

Na výstave Popradfila vystavovali okrem dospelých aj mladí filatelisti. Ako vidíte budúcnosť filatelie na Slovensku?

Aj keď sa nemôžeme porovnávať počtom filatelistov k Čechám, či chceme alebo nie, musíme sa venovať mladým. Stará generácia pomaly, ale isto odchádza a mladých láka niečo celkom iné. Kameňom úrazu je aj cena filatelistického materiálu. Niekedy za 50 korún som si mohol niečo kúpiť, ale dnes 50 korún za filatelistický materiál je nič. Časom sami pocítime, že budú deti vo filatelii a v živote chýbať. Ak sa budeme venovať deťom v takej miere ako doteraz, tak budeme veľmi ťažko pociťovať v neskoršom období trend vo filatelii. Málo finančných prostriedkov venujeme mladým. Či som mal pravdu alebo nie, to ukáže nám všetkým čas.

Za rozhovor ďakuje Rastislav Ovšonka

Autor: Rastislav Ovšonka | 22. 3. 2006

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223