Rozhovor s tajemníkem org. výboru Regionální výstavy TIRNAVIA 2008

Dnešní rozhovor Vám přinášíme s tajemníkem org. výboru Regionální výstavy TIRNAVIA 2008 panem Jánem Mičkou.

Proč se koná výstava TIRNAVIA 2008?


Trnava je najstaršie slobodné kráľovské mesto na Slovensku, ktorému dal tieto výsady kráľ Belo IV. už v roku 1238. Pri 750. výročí, pred 20 rokmi sa konala v Trnave Krajská výstava poštových známok. Od tých čias organizoval KF Tirnavia niekoľko propagačných výstav, ale nie žiadnu súťažnú. Preto sme požiadali Radu ZSF o konanie Regionálnej výstavy poštových známok s medzinárodnou účasťou. Táto výstava po 20 rokoch bude mať v Trnave už iný charakter, Trnava sa stala sídlom Trnavského samosprávneho kraja a preto sme zvolili jej regionálny charakter. Okrem toho, filatelia v Trnave má v tomto roku jubileum, pred 70 rokmi boli schválené ústredím stanovy Spolku filatelistov v Trnave, hoci organizovaná filatelia bol činná v Trnave už skôr, minimálne 2 roky pred tým.

Jak probíha příprava na výstavu?

Už od jesene pracoval prípravný výbor, ktorý sa zmenil na organizačný výbor výstavy. Jeho predsedom je ing. Ján Gróf. Záštitu nad výstavou prijal predseda Trnavského samosprávneho kraja p. Tibor Mikuš. Pretože TTSK má podpisanú oficiálnu družbu s Juhomoravským krajom, s regiónmi Gyor – Sopronyi v Maďarsku a s Vojvodinou v Srbsku, prizvali sme aj vystavovateľov z týchto regiónov. Dostali sme oficiálne predbežné prihlášky vystavovateľov a som rád, že exponáty z týchto regiónov obohatia výstavné triedy. Boli sme prekvapení záujmom vystavovateľov aj o rekvalifikáciu exponátov a vystavenie nových exponátov, pretože v tomto roku sa na Slovensku nekonala žiadna výstava III. st., tak sme požiadali aj o súbežné konanie výstavy PREMIÉRA, kde bude časť exponátov, vrátane literatúry a mládeže.

Kde se výstava bude konat?

Výstava bude od 23. októbra do nedele 26. októbra 2008, kedy sa uskutoční palmáre výstavy. Za miesto konania sme zvolili Západoslovenské múzeum v Trnave, na Múzejnom námestí, s dobrým komunikačným prístupom a blízkymi parkoviskami neďaleko historického jadra mesta. Západoslovenské múzeum je filatelistom už známe z predchádazajúcich podujatí, konala sa tu napr. súborná výstava najvýznamnejšieho slovenského tvorcu československých známok ak. mal. Jozefa Baláža, inaugurácia známky Slovenský skauting, konali sa tu pred dvoma rokmi Dni filatelie Slovenska a iné.

Mohli by jste představit některé přihlášené exponáty?

Z tých najkvalitnejších návštevníci uvidia slovenské zlaté a pozlátené exponáty Otta Gáťu Matica Slovenská, Júliusa Píšu 50 rokov československých perfinov, Jána Maniačeka Milan Rastislav Štefánik, vedec, vojak diplomat, bohatá je trieda literatúry. Sme radi, že budú vystavené aj dva exponáty z nedávno konanej výstavy PREMIÉRA v Hluboši – Jaroslava Petříka Afganistan a Československo 1945-53 Iva Berouna z Brna. Z Vojvodiny to bude exponát G. Čamdžića Nikola Tesla v otvorenej triede. V nesúťažnej triede chceme predstaviť časť produkcie Slovenskej pošty a tvorbu ak. mal. Martina Činovského. A čo bude na Premiére – necháme sa prekvapiť.

Co se připravuje pro návštěvníky?

Organizátor pripravuje na otvorenie a záver príležitostné poštové pečiatky. Jedna z nich predstaví polyhistora J. Sambucusa, významnú osobnosť europskeho významu. Bol humanistom, spisovateľom, cisárskym lekárom ai. Samozrejmosťou bude výstavný katalóg, vydáme aj príležitostný poštový lístok. Počas výstavy sa uskutoční spoločné zasadanie námetovej komisie a komisie porotcov, uskutoční sa beseda vystavovateľov s porotcami. Predpokladáme aj výstavku prác detí s návrhmi na poštovú známku. Predsedom poroty je menovaný RNDr. Vojtech Jankovič. Verím, že návštevníci výstavy si nájdu čas aj na množstvo stavebných, kultúrnych a historických pamiatok Trnavy. Pre návštevníkov budú otvorené aj expozície múzea, v ktorom sa bude výstava konať.

Rozhovor s p. Jánem Mičkou provedl Zdeněk Jindra. Obrázky doplníme po zaslání.

Autor: Zdeněk Jindra | 8. 8. 2008

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223