Rozhovor s předsedou komise mládeže SČF Zdeňkem Töpferem

Je to něco přes rok, co jsme se Zdeňkem Töpferem provedli rozhovor v Mladém sběrateli, ale od této doby se v mládežnické filatelii hodně změnilo. Proběhlo několik výstav, akcí a filatelistická olympiáda. Proto nastal čas na nový rozhovor o mladých filatelistech u nás.

Na začátek rozhovoru bys nám mohl něco říci o tom, co se chystá v roce 2007? Především co se výstav týče a i něco o FO (Filatelistické olympiádě).

Pro mladé filatelisty bude v příštím roce asi nejdůležitější výstava Mladá Boleslav 2007. Bude zahrnovat premiéru i národní výstavu, jak už je v poslední době obvyklé. Šanci tedy mají všichni, kdo chtějí představit svůj exponát nebo si zvýšit kvalifikaci. Pamatujte na to, že v roce 2008 se uskuteční výstava PRAGA 2008, a i když na ní tentokrát třída mládeže nebude, tak pro naše mladé filatelisty bude současně probíhat Salón mládeže na úrovni národní výstavy.

Filatelistická olympiáda má pro tento školní rok vyhlášené téma Člověk a automobil. Zadání FO bylo otištěno v minulém čísle Mladého sběratele. Finále proběhne v Mladé Boleslavi v průběhu konání výstavy koncem června 2007.

Další akcí, která nás příští rok čeká, je evropské setkání mladých filatelistů v Rakousku. Tato akce se uskuteční v srpnu a počítám, že z naší republiky vyšleme asi pětičlennou delegaci.

Byl založen nějaký nový KMF v roce 2006 a naopak zanikl nějaký?

Na tohle zatím nedokážu odpovědět. Činnost KMF začíná vždy od začátku školního roku, a tak se teď ještě aktualizují jejich seznamy. Zda nějaký nový KMF vznikl nebo zda nějaký již přestal pracovat, budu vědět až koncem letošního roku. Myslím si však, že důležitější než celkový počet je aktivita KMF. Skutečnost je, bohužel, taková, že z celkového počtu nahlášených KMF je jen menší část opravdu aktivní, tj. jejich členové se účastní FO, výstav atd.

Které kroužky mladých filatelistů jsou nejaktivnější?

Tahle otázka souvisí s tou předcházející. Máme celou řadu KMF, kde probíhá aktivní činnost, děti se pravidelně scházejí, vedoucí pro ně připravují program. To se pak odrazí i v účasti a hlavně ve výsledcích ve FO a na výstavách, ale také při pořádání různých akcí. Mezi ty úspěšné patří Znojmo, Jihlava, Roudnice nad Labem, Brno, Svitavy a mnoho dalších.

V tomto roce proběhla výstava mladých filatelistů Mladá Jihlava 2006. Jak jí hodnotíš? Co přinesla a co naopak se nepovedlo?

Výstava Mladá Jihlava byla velice dobře připravena, jak už v Jihlavě bývá zvykem, Představila se tu řada nových exponátů na premiéře i mnohé i již známé kvalitní exponáty na národní výstavě. Některým vystavovatelům se podařilo zvýšit si svoji kvalifikaci. Ale o hodnocení výstavy jsme již psali. Za velmi pozitivní považuji to, že hlavní tíhu organizace výstavy na sebe tentokrát vzali mladí – ať již stále ještě mladí filatelisté nebo ti, kteří tuto kategorii teprve před nedávnem opustili. To je dobrý příslib do budoucna.

V souvislosti s výstavou je třeba také ocenit její propagaci a vůbec propagaci filatelie jako takové. Na výstavu přišli zástupci regionálního rozhlasu i tisku a o výstavě se prostě vědělo. Z toho by si organizátoři dalších podobných akcí měli vzít příklad.

Výstavu tedy hodnotím jako velmi úspěšnou a jsem přesvědčen, že ti, kdo ji navštívili, nebyli zklamáni.

Co se chystá v rámci aktivit mládeže na výstavě PRAGA 2008?

Příprava programu a akcí k výstavě PRAGA 2008 je teprve v začátcích. Již jsem se zmínil o Salónu mládeže pro mladé filatelisty. Samozřejmě že této příležitosti využijeme i pro uspořádání finále FO. Dále připravujeme setkání komisí mládeže a možná i mladých filatelistů z okolních zemí, se kterými dlouhodobě spolupracujeme (Slovensko, Německo, Rakousko, Polsko, možná i další). Pro mladé návštěvníky budou připraveny soutěže s drobnými cenami, počítáme i s Dětskou poštou atd. Vše se teprve upřesňuje.

Komise mládeže chystá k výstavě publikaci o historii mladých filatelistů u nás. Věřím, že se nám podaří připravit všechny materiály včas a knihu vydat.

Víš o nějakém nápadu jak získávat nové zájemce o filatelii?

Tak na to bych nějaký nový nápad potřeboval sám. Zatím neznám žádný spolehlivý recept. Nemůžeš mi něco poradit?

Touto otázkou se komise mládeže i vedoucí KMF zabývají poměrně často. Je to každý rok jeden z hlavních bodů diskuse na plenární schůzi komise mládeže. Závěr je pokaždé stejný: mladí mají příliš mnoho jiných aktivit a lákadel od sportu až po počítače a na filatelii (ale na sbírání čehokoliv) jim již nezbývá čas a ani o to nemají příliš zájem.

Jako hlavní překážka či „nepřítel“ bývají nejčastěji jmenovány počítače. Zkoušeli jsme tedy několikrát vyhlásit filatelistické soutěže zaměřené na počítače – tvorbu programů, prezentací či webových stránek. V loňském i letošním roce jsme dokonce ke klasické filatelistické olympiádě přidali i kategorii elektronickou. Ohlas byl minimální až nulový. Zdá se tedy, že problém asi bude v trošku v něčem jiném.

Je tu dostatek literatury pro mládež? Co by bylo potřeba vydat?

Není. Občas vycházejí pěkné knížky, jako loni např. od M. Langhammera, ale je jich málo a jsou dost drahé. Chápu, že jejich cena odpovídá polygrafickým nárokům a předpokládanému zájmu čtenářů, ale málokterý začínající mladý filatelista může dát najednou tolik peněz.

Ostatně, nevzpomínám si, kdy u nás naposledy vyšla filatelistická kniha určená dětem. Chybí mi tu tedy především knížky a publikace určené přímo dětem a mládeži. Představuji si, že by takové publikace mohly být menšího rozsahu, mírně specializované na různé obory či témata a v polygrafické úpravě, která odpovídá dětské literatuře. A samozřejmě za přiměřenou cenu. Ideální by bylo, kdyby se taková publikace v rozsahu 80 – 100 stran dala pořídit v ceně kolem 50 Kč. Ale to jsem teď asi zabrousil do jiného svého koníčku, do sci fi.

Jaký by měl Mladý sběratel být, aby zaujal především čtenáře školního věku?

Tohle je velice obtížná otázka a ještě těžší je vytvořit takový časopis. Stručně řečeno, obsah i grafické zpracování by mělo odpovídat dětským časopisům, ale mělo by být zaměřeno na filatelii a na ostatní sběratelské obory.

K tomu, aby takový časopis mohl vycházet, je zapotřebí určité technické zázemí pro jeho přípravu a vydávání, autoři, kteří potřebné články napíší a pak zpětná vazba od čtenářů, kteří by měli říci, co se jim líbí a co nelíbí a čeho by chtěli více a čeho méně. Pokud některý z těchto předpokladů chybí, vznikají problémy.

Myslím, že tohle je téma ne na krátkou odpověď, ale spíše na delší úvahu. Určitě se k této otázce ještě brzy vrátím.

Děkuji ti za rozhovor, přeji ti mnoho sil, času a nápadů v práci s mládežnickou filatelií.

Rozhovor s předsedou komise mládeže SČF Zdeňkem Töpferem
Zdeněk Töpfer - druhý zprava. Foto OSTROPA 2003.

Rozhovor s předsedou komise mládeže SČF Zdeňkem Töpferem
Zdeněk Töpfer gratulující


Autor: Zdeněk Jindra | 7. 11. 2006

Komentáře

jak ziskat mlade lidi k filatelii??

RE: jak ziskat mlade lidi k filatelii??

Přidat komentář  | Zobrazit komentáře


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223