Rozhovor s předsedou komise mládeže SČF Zdeňkem Töpferem

Zdeněk Töpfer je již několik let předsedou komise mládeže SČF. Úkolem této komise je starat se o mladé filatelisty v České republice. Stará se o chod a spolupráci s KMF (kroužky mladých filatelistů). KM SČF každoročně pořádá úspěšné Filatelistické olympiády. Právě s ním Vám dnes přinášíme rozhovor.

Na začátek rozhovoru bys nám mohl něco říci o tom, co se chystá v roce 2005? Především o Brnu 2005 a FO (Filatelistické olympiádě).

Hlavní událostí letošního roku je i pro mladé filatelisty výstava Brno 2005. Bude tu vystavena řada exponátů mladých filatelistů a pro návštěvníky bude zřízen Dětský koutek. Komise mládeže chystá ještě dvě další akce pro mládež a vedoucí KMF. První z nich je finále letošního ročníku filatelistické olympiády, která letos probíhá ve znamení ekologie. Je to téma stále aktuální a zároveň dává soutěžícím mnoho možností pro vytvoření soutěžních miniexponátů. Druhou akcí je seminář o mládežnické filatelii, který bude uspořádán v poslední den výstavy. Na programu jsou čtyři půlhodinové přednášky, součástí semináře bude i palmáre mládežnických exponátů.

Zdeňku, jak jsi se dostal k práci u mládežnické filatelie?

To už je hodně dávno a vlastně za to může výborný filatelista a kamarád Jan Trnka. I já jsem kdysi byl členem KMF a občas jsem také vystavoval. Pak se několikrát konalo středočeské krajské kolo FO v Mladé Boleslavi. Já v té době už nesoutěžil, ale pomáhal jsem při organizaci. A tam si mě zřejmě všiml tehdejší předseda středočeské krajské komise mládeže Jan Trnka. Za nějaký čas mi navrhl, abych se stal členem krajské komise mládeže. Pak to pokračovalo dál, dělal jsem tajemníka komise a po letech jsem se stal předsedou středočeské komise. Mezitím přišel rok 1993 a s ním rozdělení naší republiky a tím i SČSF. Z vedení komise odešel Zdeněk Veselý a já jsem byl pověřen vedením komise mládeže SČF.

Jsi spokojený s tím, jak se vyvíjí dnešní situace kolem filatelie? Máš přehled o tom, jak se vyvíjí situace mladých filatelistů ve světě?

Řekl bych, že dnešní doba není příliš nakloněna sběratelství. Lidé mají příliš mnoho jiných starostí a zájmů a koníčků. A v naší zemi se to projevuje zvlášť výrazně, je to zřejmě částečně reakce na to, že dříve některé věci nebyly dosažitelné, ale také důsledek obrovského pokroku technologií, které nabízejí množství dalších možností pro trávení volného čau. Tento problém se netýká jen mládeže, ale i dospělých. Pokud mám informace, tak v Evropě je situace kolem mladých filatelistů podobná jako u nás. Velký rozvoj zájmu o filatelii prožívá v posledních letech Asie.

Na které finále filatelistické olympiády máš nejhezčí vzpomínky?

Zažil jsem celou řadu finále FO, některá byla lépe připravená jiná méně. Ale vždy to pro organizátory znamenalo množství práce, shánění sponzorů, spoustu času. A vždy byla srdečná atmosféra, setkávání s přáteli. Takže všechna finále FO byla pěkná.

Která mládežnická výstava poštovních známek se ti nejvíce líbila?

Na to je těžké odpovědět. Svoje kouzlo pro mne měly výstavy v 70. letech, kterých jsem se účastnil jako mladý filatelista. V poslední době se mi líbila třeba výstava ve Žďáru nad Sázavou.

Co ti udělalo největší radost od dob, kdy jsi předsedou komise mládeže SČF? Kterých úspěchů našich mladých filatelistů si nejvíce vážíš?

Vážím si všech úspěchů našich mladých filatelistů na světových výstavách, ale mám radost také z toho, že stále vznikají nové exponáty. Stačí se podívat na oblastní nebo regionální výstavy. Jsem rád, že i u nás máme mladé filatelisty, kteří se v mezinárodní konkurenci neztratí.

Velkou radost jsem měl z evropského setkání mladých filatelistů ve Svitavách. I když zahraniční účast byla menší, než jsme očekávali, průběh celé akce byl vynikající a „třešničkou na dortu“ byla přítomnost a slova chvály dvou bývalých prezidentů FIP Ladislava Dvořáčka a Knuta Mohra.

Bylo by reálné uspořádat národní nebo i evropskou, možná i světovou výstavu poštovních známek mladých filatelistů v ČR? Například Mladá Praha nebo Mladá Praga? Třeba jako součást výstavy Praga 2008?

Uspořádání každé větší výstavy je velice náročné jak finančně, tak i organizačně. Národní výstavy reálné jsou, obvykle se konají po 2 až 3 letech. Dovedu si představit i národní výstavu s mezinárodní účastí. Světovou výstavu mládeže však v současné době nejsme schopni zajistit. Něco takového by bylo možné jen v rámci jiné výstavy nebo bychom na to museli získat nějakého významného sponzora.

Jakým způsobem by se měl časopis Mladý sběratel ubírat, aby se jeho kvalita a úroveň zvyšovala a zlepšovala? Co by dle tvého názoru mělo být v časopisu pro mládež, aby plně nahradil legendárního Mladého filatelistu, který již přes deset let nevychází?

Myslím, že Mladý sběratel se během prvního ročníku docela dobře rozjel. Když se dívám na těch 6 vydaných čísel, je v nich řada užitečných a zajímavých článků. Je však potřeba, aby se odborná úroveň časopisu stále zvyšovala a k tomu je nezbytné získat ke spolupráci kvalitní a zkušené autory.

A jak dál? Podle mého názoru má Mladý sběratel poměrně univerzální charakter. Chtělo by to větší zaměření na děti a mládež, a to především ve způsobu zpracování materiálů. To je velice obtížné, kvalitních článků psaných vyloženě pro děti nebo pro mládež je v naší filatelistické publicistice jako šafránu. Druhá věc je chybějící interakce mezi redakcí a čtenáři. Chybí tu drobná publicistika, soutěže, inzeráty apod. Možná to souvisí i s menší dostupností Mladého sběratele a s tím, že o něm lidé moc nevědí. A to je třetí připomínka: zvýšit náklad a dostat časopis skutečně mezi děti.

Které KMF (Kroužky mladých filatelistů) bys mohl jmenovat jako nejlepší a jako vzor jejich dobré práce pro ostatní?

V současné době je v České republice asi 70 KMF. Některé pracují opravdu aktivně, jiné jsou spíše jen „papírové“. K těm nejlepším určitě patří KMF ve Svitavách, který vede Stanislav Sýkora, a ve Znojmě, který vede Stanislav Dušek. Ale je tu spousta dalších KMF, které pracují velmi aktivně a s jejich zástupci se pravidelně setkáváme na FO i na výstavách.

Několik kroužků mladých filatelistů po roce 1989 zaniklo a zdá se že se situace nelepší a některé kroužky mladých filatelistů jsou buď neaktivní nebo bez členů. Je možné s tímto něco udělat nebo je to neřešitelný problém? Máš nějaké doporučení jak získávat nové členy KMF?

Po roce 1989 zanikla řada KMF jednak proto, že někteří vedoucí KMF odešli, jednak proto, že děti dnes dávají přednost jiným formám zábavy. V posledních letech je situace poměrně stabilizovaná, ale úbytek stále probíhá a nic nenasvědčuje tomu, že by se to mohlo zlepšit. Máme mnoho KMF, kde je jen pár dětí. Jak z toho ven, to zatím nikdo neví, žádný zázračný recept na získání nových mladých filatelistů, bohužel, neznám. Určitou naději vidím v kombinaci filatelie s jinými aktivitami, především s počítači a Internetem.

Některé KMF zanikají právě pro stáří samotných vedoucích, kteří již vychovali nespočet mladých filatelistů a už nemají mnoho sil na vedení KMF. Není jednoduché sehnat nové mladší vedoucí, co s tím?

Mladých vedoucích KMF je velice málo, souvisí to s tím, o čem jsem se již zmínil v předchozích řádcích: lidé mají jiné zájmy, mladí se věnují své profesi, zajištění rodiny atd. a nemají čas na vedení KMF. Z toho východisko nevidím. Spíše očekávám, že noví vedoucí KMF by se měli objevit v řadách zkušených filatelistů středního věku.

Děkuji za rozhovor, přeji ti mnoho sil a stejně aktivní přístup, který máš při práci v komisi mládeže.

Rozhovor s předsedou komise mládeže SČF Zdeňkem Töpferem

Jury ve Žďáru nad Sázavou. Zdeněk Töpfer vpravo v košili. Foto V. Špatný.

Autor: Zdeněk Jindra | 30. 4. 2005

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223