Rozhovor s mladým vystavovatelem Michalem Musilem

Dnešní rozhovor s mladým filatelistou je trošku jiný než ty ostatní. Máme tu pro čtenáře Michala Musila, který svou výstavní mládežnickou kariéru úspěšně ukončil na výstavě BRNO 2005 a nyní ho čeká těžký úkol zařadit se mezi dospělé vystavovatele. Od r. 1997 je členem Kroužku mladých filatelistů 56-93 v Jihlavě. Vedoucím tohoto kroužku je mladý a ambiciózní Martin Tůma, se kterým vám též někdy rozhovor poskytneme.

Následně od r. 2004 je Michal již členem Klubu filatelistů 06-40 "Vysočina" v Jihlavě.

MICHAL o sobě napsal:
Začal jsem sbírat asi v 11 letech Československo, později savce a nyní se specializuji na Rakousko 1850-1918, mimo to ještě sbírám známky České republiky.

Filatelistický životopis:
výstavy:
Mladé svitavy ´99 - exp. Savci velká bronzová
Brno 2000 - exp. Savci postříbřená
Mladá Příbram 2000 - exp. Savci postříbřená
Euregia Egrensis Karlovy Vary - exp. Savci postříbřená
Premiéra Roudnice nad Labem - exp. Savci postříbřená
- exp. Rakousko 1850 - 1918 velká stříbrná
Ostropa 2003 - exp. Rakousko 1850 - 1918 velká stříbrná
Národní výstava Ždár nad Sázavou 2004 - exp. Rakousko 1850-1918 velká pozlacená
Mladá Příbram 2004 - exp. Rakousko 1850-1918 velká pozlacená
BRNO 2005 - exp. Rakousko 1850-1918 velká pozlacená

filatelistická olympiáda:
1999 celostátní kolo v Praze 1. místo
2002 celostátní kolo v Roudnici nad Labem 1. místo


Kdo tě přivedl k filatelii?

Známky jsem začal sbírat tak trochu náhodou, jednu známku jsem našel doma a zalíbila se mi. Poté jsem dostal nějaké známky od dědy. Odlepoval jsem známky z dopisů a pohledů, takže jsem sbíral především Československo. Později jsem začal i nakupovat ve filatelii, kde mi poradili, že bych mohl chodit do KMF, jehož členem jsem od roku 1997.

Co pro tebe filatelie znamená?

Filatelie je nejen koníček (nebo spíš „kůň“, jak někteří říkají), ale také zdroj poučení, já jsem například začal sbírat savce a poznal jsem řadu zvířat, o kterých jsem předtím ani neslyšel. Zároveň je to také možnost setkávat se s ostatními, poznávat nová místa, nové lidi a získat nové přátele.

Jaké máš vzpomínky na filatelistické olympiády? Jak ses na ně připravoval? Která se ti nejvíce líbila?

Olympiády jsou dobrou příležitostí setkat se s ostatními, porovnat si svoje znalosti a něco nového se dozvědět. Oblastního kola v Brně jsem se zúčastňoval pravidelně od roku 1997 až do roku 2002. Do celostátního kola jsem se dostal pouze dvakrát – jednou do Prahy a jednou v Roudnici nad Labem. Více se mi líbilo v Roudnici, konala se tam zároveň výstava a bylo tam takové „domáčtější“ prostředí. Většinou jsem se nijak nepřipravoval – znalosti jsme průběžně opakovali celý rok v kroužku, pouze miniexponát jsem si vždy připravoval.

Jakým způsobem vznikaly internetové stránky tvého KF a KMF Jihlava? Na http://www.kf06-40.ji.cz/kmf/ je umístěno několik informací, které jsi připravil a návštěvníkům internetu předložil.

První stránky, které náš klub měl, byly k propagaci výstavy Ostropa 2003. Po výstavě byly zrušeny, jako náhrada byly vytvořeny současné stránky klubu a já jsem se stal jejich správcem. Později jsme vytvořili vlastní stránky i pro náš kroužek, které zároveň slouží i jako kronika našeho kroužku, neboť zde návštěvníci najdou vše podstatné o činnosti našeho kroužku.

Jak se ti líbilo BRNO 2005, kde jsi vystavil svůj mládežnický exponát a získal jsi nejlepší české umístění na této výstavě v kategorii mládež a to Velkou pozlacenou medaili?

BRNO 2005 bylo bezpochyby vedle výstavy WIPA 2000 ve Vídni největší výstavou, kterou jsem měl možnost shlédnout. Výstavu jsem viděl nejen jako návštěvník, ale i jako člen filatelistického odboru, a díky tomu jsem měl možnost mít „v rukou“ Modrého Mauritia při jeho úpravě na výstavním rámu. Na výstavě jsem strávil takřka celý týden a prohlédl jsem si řadu exponátů, z nichž by bylo těžké vybírat, který byl nejhezčí.

Z které mládežnické výstavy máš nejhezčí vzpomínky a která se ti líbila, co se týče exponátů.

První výstava, kterou jsem navštívil, byla Mladá Jihlava 1997, která na mě udělala velký dojem a na základě její návštěvy jsem se rozhodl, že také vytvořím nějaký exponát. Mezi pěkné výstavy patří také ty pořádané v Příbrami, kde jsme byli v roce 2004 s naším kroužkem a prohlédli jsme si kromě výstavy také poutní místo Svatou Horu. Byla zde řada kvalitních exponátů, z nichž se jich hodně kvalifikovalo na Brno 2005. Další výstavou byla Ostropa 2003 v Jihlavě, kde jsem získal své první zkušenosti s organizováním výstavy.

Buduješ velice hezký a zajímavý exponát Rakousko 1850-1918. Je to tvoje oblíbené období? Jak tento exponát rozšiřuješ a vylepšuješ?

Líbí se mi staré známky a tak jsem se rozhodl pro rakouské, protože platily i na našem území. Rakousko jsem začal sbírat poměrně nedávno, asi před pěti lety. Začal jsem s výplatními známkami, potom s dalšími druhy jako byly novinové, doplatní, letecké a další. Kromě toho jsem začal sbírat specializovaně – jednotlivé typy, odstíny a zoubkování. Podle rad od jurymanů jsem postupně začal shánět celistvosti a doplňovat je do exponátu – nejdříve obyčejné a postupně i ty vzácnější.

Těšíš se na vystavování v třídě dospělých? Jsi na to plně připravený? Určitě to není nic jednoduchého pro mladé přejít z mládeže do výstavní třídy dospělých, ale tvůj exponát je prvotřídní a zajímavý. Určitě se ti to povede.

Určitě to nebude jednoduché a hodnocení bude o řadu stupňů nižší, ale postupně by se mohlo zase zlepšovat. Budu muset v exponátu řadu celistvostí a zřejmě i známek postupně vyměnit a doplnit vzácnějším materiálem. To, co stačí v mládežnickém exponátu, může být ve třídě dospělých hodnoceno jako nedostatečné – ať už stavem (nekvalitní) nebo vzácností (běžné, dostupné), a tím se snižuje i celkové hodnocení.

Jaké to je, když má KMF velice aktivního a nápaditého velmi mladého vedoucího? Má pak takový vedoucí k dětem blíže než věkově starší?

Myslím si, že určitě dobré, naším vedoucím je Martin Tůma, který je jen o něco starší než já. Každoročně s ním jezdíme na filatelistickou olympiádu do Brna, připravujeme různé propagační výstavky, pořádáme výlety na různé výstavy, mimo jiné jsme byli i v Karlových Varech nebo ve Vídni, což bylo možné i díky podpoře našeho klubu filatelistů.

Mohl bys nám něco říci o Jihlavě 2006? Kdy se u vás bude konat výstava mladých filatelistů? Poskytneš nám alespoň základní informace? Předpokládám, že se zde bude konat i další FO (filatelistická olympiáda).

V příštím roce náš klub filatelistů společně s kroužkem uspořádají výstavu „Mladá Jihlava 2006“, bude se konat od 3. do 11. června 2006 v hotelu Gustav Mahler. Bude ve všech kategoriích – premiéra, regionální i národní, kromě toho počítáme i s účastí vystavovatelů ze zahraničí. Zároveň se bude konat i celostátní kolo filatelistické olympiády.

Jak se ti líbí časopis a máš pro něj nějaký námět, jakým způsobem ho obsahově nebo vzhledově vylepšit?

Časopis je určitě dobrý, škoda, že je jediný, který podporuje mládežnickou filatelii. Určitě by pomohlo, kdyby se našli další autoři, kteří by do časopisu přispívali.

Chtěl bys něco vzkázat čtenářům, mladým filatelistům a vedoucím KMF?

Chtěl bych všem vzkázat, aby u filatelie vydrželi. Mladým filatelistům, aby sbírali známky i nadále, i když je spousta jiných možností, jak trávit volný čas. Vedoucím, aby u své práce vydrželi i přesto, že je často nedoceněna, neboť jsou to právě oni, kteří se starají o budoucí filatelisty. A čtenářům, aby se jim Mladý sběratel líbil i nadále a našli v něm nejen poučení, ale i pobavení.

Děkuji ti za rozhovor a těším se na to, až tvůj exponát zhlédnu na výstavě PRAGA 2008, kde si určitě jako již dospělý vystavovatel odneseš hezkou medaili a na další možnou spolupráci.

Fotografie

Rozhovor s mladým vystavovatelem Michalem Musilem

Michal Musil v Brně při přebírání diplomu a medaile od pana Brendla.
Rozhovor s mladým vystavovatelem Michalem Musilem

Kroužek mladých filatelistů 56-93 v Jihlavě u Svaté Hory v Příbrami.


Autor: Zdeněk Jindra | 27. 9. 2005

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář