Rozhovor s mladým vystavovatelem Jiřím Dvořákem

Jirka je členem KMF Fero Hornika Znojmo, což je jeden z nejúspěšnějších kroužků mladých filatelistů v ČR. Vede ho aktivní Stanislav Dušek, se kterým byl rozhovor v Mladém sběrateli číslo 3/2004. Jiří je úspěšný mladý vystavovatel a vítěz několika filatelistických olympiád. Narodil se 16. dubna 1982 ve Znojmě, je mu tedy 22 let, povoláním student VUT v Brně.

Rozhovor s mladým vystavovatelem Jiřím Dvořákem


Filatelistický životopis:

- členem KMF 56-83 od roku 1990/1991
- v letech 1992-2001 účastník filatelistických olympiád - 5x Kladno, 2x Svitavy, Praha, Příbram, Jihlava, z toho 7x první místo, 1x druhé, 1x třetí a 1x čtvrté místo.

Výstavy:

exponát Automobil - Prvobrno 95 – VS, Slatiňany 96 – VPS,
exponát FilTest - Brno 2000 – PZ, Mladá Příbram 2000 – PZ, HAFINIA 01 – BR, Junior 2002 – PZ, Slovensko 2002 – S, ESPAŇA 2002 – VS, Ostropa 2003 – VS, Nitrafila 2003 – S, Žďár 2004 – VS, Mladá Příbram 2004 - VS

Jiná činnost:

člen delegace Kongresu mladých slovenských filatelistů 1996 Nitra, 1999 Liptovský Mikuláš, člen delegace Evropského setkání mladých filatelistů 1999 Weimar, 2000 Helsinky, 2002 Opole


Jirko, kdy ses dostal k filatelii a co tě na ní láká?

Se sbíráním známek jsem začal ve svých osmi letech, kdy mě prostřednictvím mých rodičů oslovil náš vedoucí pan Stanislav Dušek, zda bych si to nechtěl vyzkoušet. Hned od počátku mě filatelie nadchla takovým způsobem, že jsem neměl nejmenší pochybnosti o tom, čemu se budu dále věnovat. Začínal jsem od nuly, dokonce jsem nevlastnil ani žádná alba po dědečkovi nebo tatínkovi.

Už v samotných počátcích mě filatelie lákala nejen pro známky samotné, ale i proto, že jsem se díky našemu vedoucímu dozvěděl řadu zajímavých informací ze světa filatelie, počínaje Black Penny a konče jejími úzce specializovanými oblastmi. Myslím si, že kdyby v té době zůstalo jenom u pouhého vyměňování známek, zdaleka bych nepoznal krásu celé filatelie a brzy by mě omrzela.

Jaké máš vzpomínky na filatelistické olympiády? Která ti přinesla nejvíce zážitků? Jak ses na ně připravoval?

Na filatelistické olympiády se váží mé nejhezčí vzpomínky. Nešlo jen o soutěž samotnou, jednalo se většinou o krásný pobyt s programem, atraktivním nejen pro mladé filatelisty. Na těchto olympiádách jsem získal řadu zkušeností, ale i kamarádů, se kterými si dodnes dopisuji.

Nejbohatší na zážitky byly nejen podle mě, ale podle všech účastníků finále z našeho klubu, olympiády pořádané ve Svitavách v letech 95 a 98. Co se týká přípravy na jednotlivá finále, tak ta probíhala a probíhá po celý rok při pravidelných klubových schůzkách, kdy zdokonalujeme své teoretické znalosti a dovednosti při tvorbě exponátů.

Který svůj exponát považuješ za nejúspěšnější? Kterého si nejvíce vážíš? Plánuješ nějaký nový exponát?

Celkem mám dva exponáty, které jsem vystavoval. Jako první to byl exponát Automobil, který jsem vystavil v roce 95 na výstavě Prvobrno a v roce 96 ve Slatiňanech s oceněními VS a VPS. Mnohem úspěšnější je však můj druhý exponát s názvem FilTest, který vystavuji ve třídě literatury. Jedná se o počítačový program na CD ve formě testů z filatelistických znalostí, který měl původně sloužit pouze pro potřeby našeho klubu a až později spatřil světlo světa jako výstavní exponát. Zaznamenal úspěch na národních, mezinárodních a dokonce i světových výstavách. V současné době vzhledem k mému vytížení nemám v plánu pouštět se do tvorby nového exponátu.

Svůj exponát FilTest dokonce i vylepšuješ. Naposled pro Žďár o texty ve španělštině. Plánuješ s tímto programem ještě něco?

Samozřejmě, mám v plánu exponát rozšířit o nové tematické okruhy testů a vytvořit ještě jednu jazykovou mutaci, konkrétně překlad do němčiny. Rovněž bych rád poděkoval známému cestovateli panu Ing. Pavlu Fochlerovi, který mi výrazně pomohl s překladem do španělštiny.

Co jsi vystavoval v Mladé Příbrami 2004?

V Mladé Příbrami 2004 jsem vystavoval již zmiňovaný FilTest a obdržel jsem hodnocení velká stříbrná s nímž jsem spokojený, ale stále je co zlepšovat.

Také se staráš pěkným způsobem o internetové stránky tvého KMF (http://www.kmf.wz.cz). Kdy se zrodil tento nápad, který kroužek propaguje?

Vytvořením webové prezentace našemu klubu jsem zareagoval na soutěž, kterou před pár lety vyhlásil SČF. Bohužel bylo tehdy takovýchto reakcí velice málo. Domnívám se, že internetová prezentace, zvláště v dnešní době, podstatným způsobem přiblíží filatelii nejen případným mladým zájemcům o tento ušlechtilý koníček, ale i široké laické veřejnosti. Proto s radostí vítám každý projekt, který se snaží nejen cestou internetu dělat dobré jméno filatelii. Jako typického zástupce tohoto snažení bych uvedl projekt Infofila.cz

Jsi členem OKM JM (Oblastní komise mládeže jižní Moravy), což je v tvém věku nevídané, co to všechno obnáší?

Do Oblastní komise mládeže jsem se dostal na základě výsledků a zkušeností, které jsem získal. Navíc mě všichni její členové dobře znali z krajských olympiád, takže jsem na návrh pana RNDr. Zdeňka Okáče rád přijal členství v komisi. V současnosti věnuji nejvíce energie přípravám na mezinárodní výstavu Brno 2005.

Pomáháš tedy i ve filatelistickém odboru výstavy Brno 2005, jak to probíhá a prozraď něco čtenářům, co zajímavého se na tuto velkou výstavu chystá? Budeš pomáhat v Dětské poště?

Mým hlavním úkolem ve filatelistickém odboru výstavy Brno 2005, který již zahájil svoji činnost před dvěma roky, je společně s panem Pavlem Jurkou tvorba informačního systému pro výstavu. Během výstavy budu tento systém spravovat, tudíž mě návštěvníci neuvidí v Dětské poště, jako tomu bylo v roce 2000. Na výstavě bude k vidění řada filatelistických skvostů, zapůjčení některých přislíbila dokonce i sama anglická královna. Doporučuji sledovat adresu http://home.tiscali.cz/brno2005.

Děkuji ti za rozhovor a přeji ti mnoho výstavních úspěchů a stejně hezkých filatelistických zážitků.

Autor: Zdeněk Jindra | 9. 8. 2004

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223