Rozhovor s Miloslavem Rotportem - o námětové filatelii a ČNS SČF

Doc. Ing. Miloslav Rotport, CSc. Je předsedou České námětové společnosti při SČF. Hlavním cílem ČNS SČF je péče o rozvoj námětové filatelie v České republice. V rámci plnění tohoto cíle pečuje o zvyšování odborné úrovně všech svých členů i dalších zájemců o námětovou filatelii zejména vydáváním zpravodaje TemaFórum a dalších tiskovin, podporou publikační činnosti, podporou vytváření a rozvoje tematických exponátů, účastí na pořádání soutěžních a propagačních výstav, péčí o výchovu svazových jurymanů v oblasti námětové filatelie.

Rozhovor s Miloslavem Rotportem - o námětové filatelii a ČNS SČF

Řekněte čtenářům něco více o sobě do začátku našeho rozhovoru.


Nevím, co by mohlo Vaše čtenáře zajímat. Celý svůj aktivní život jsem působil jako pedagog. Nejprve pět let na střední škole a potom na škole vysoké. Mým zaměřením byla příprava učitelů ekonomických předmětů a také výuka ekonomických předmětů jako takových. V současné době jsem už nepracujícím důchodcem.

Jaké byly Vaše filatelistické začátky?

S filatelií jsem začal díky svému otci, který odebíral novinky a byl členem filatelistického klubu v Rakovníku. Tam jsem také jako začínající mladý filatelista vstoupil. Poměrně brzy mne zaujal námět Kosmos. Dodnes si pamatuji na obálku časopisu Filatelie z roku 1961, na které byly vyobrazeny známky vydané k letu Gagarina. Ty mne tak zaujaly, že jsem je všechny chtěl mít. Jako student jsem si pochopitelně kupoval známky razítkované, které v tehdejším Pofisu byly levnější než známky čisté. To mne teď trochu mrzí, protože jsem je postupně nahradil známkami čistými, které se ale v těch pozdějších letech prodražily o něco víc.

Měl jste nějakého učitele?

Vedle mého otce to byli někteří starší sběratelé v rakovnickém klubu, od nichž jsem postupně získal nějaké zkušenosti. Kroužek mladých filatelistů jsme v době mých začátků neměli.

Povězte nám něco bližšího o svém filatelistickém zaměření a svých exponátech.

Jak už z mého popisu filatelistických začátků vyplývá, zaměřil jsem se hlavně na tematiku Kosmu. Postupně k tomu sice přibyla ještě další témata jako historie pošty, doprava, ale Kosmos zůstává stále na prvním místě. Pochopitelně generálně sbírám Československo a v současné době Českou republiku. V určitém období jsem vystavoval exponáty zaměřené na lety člověka do Vesmíru, ale v současné době (už poměrně dlouho) žádný exponát, který bych mohl poslat na výstavu, nemám.

Z jakého filatelistického přírůstku jste měl v životě největší radost?

Abych pravdu řekl, na žádný takový přírůstek, který bych mohl označit tím, že mi udělal největší radost, si teď nevzpomínám. Potěšily mne pochopitelně obálky spojené s jednotlivými lety do kosmu, ale jeden konkrétní přírůstek uvést nemohu.

Jaké námětové sekce jsou nyní v ČNS aktivní a které již bohužel ne?

Aktivních sekcí máme v ČNS několik. Možná by bylo přesnější uvést, že máme několik sekcí, které mají štěstí na aktivního vedoucího, případně několik jeho spolupracovníků. Jde o sekce, které vydávají pro své členy zpravodaje. Uvedu je v abecedním pořadí, protože si netroufnu seřadit je podle aktivity. Mezi ty aktivní můžeme počítat dlouhodobě sekce Doprava, Kosmos, Polární filatelie, Požární ochrana a Výtvarné umění. Nově začíná pracovat sekce Geologie a ropa. Určité aktivity vyvíjí i sekce Skauting a II. národní odboj a sekce Esperanto.
Bohužel v poslední době skončily svoji činnost aktivní sekce Bohemika a Fauna-flora, jejichž vedoucí zemřeli. Dlouhodobě se nám nedaří oživit činnost sekce Hudba.

Která námětová sekce je nyní nejaktivnější a je příkladem pro ostatní tím, jak dobře pracuje?

Tady bych chtěl uvést, že ČNS nezahrnuje v současné době všechny námětové sběratele, protože sběratelé sportovních námětů v rámci Olympsportu se před několika lety osamostatnili a působí v rámci SČF jako samostatná odborná společnost. Z pohledu ČNS a této otázky je to škoda, protože bych bez problémů věděl koho dát za příklad ostatním. Olympsport beze sporu může sloužit jako příklad vlastně všem sekcím, které v rámci ČNS máme (i když organizačně k nám nepatří).

Jak to vypadá se zpravodajem TemaFórum? Kolik čísel zpravodaje již bylo vydáno a jak je těžké redakčně připravovat nová čísla?

TemaFórum má zatím 53 čísel. Bohužel v poslední době je jeho redaktor velmi pracovně zaneprázdněn, takže pravděpodobně budeme muset jeho vydávání na nějakou dobu přerušit. Nebo najít nového redaktora, ale to není vůbec snadné.

Kolektiv autorů České námětové společnosti vydává každoročně svazek edice Filatelistické motivy. Tady se zdá, že tento projekt je velice aktivní. Čím to je?

V současné době máme vydán ročník 2013. Snažíme se, aby každoročně vyšel další svazek, který zachytí filatelistické materiály předcházejícího roku. V posledních letech vydáváme další svazek vždy na konci srpna. Jsme rádi, že máme pořád určitý okruh stálých odběratelů, kteří nejsou jen z řad námětových sběratelů. Největší zásluhu na pravidelnosti vydávání má pan ing. Walter Müller, který jako redaktor zpracovává i většinu hesel. Máme ale také určitý okruh stálých spolupracovníků na určité obory. Zatím nás stále jejich vytváření baví a jsme rádi, že o ně mají zájem i čtenáři. Filatelistické motivy jsou v současné době jakousi vlajkovou lodí ČNS. Vidíme v nich konkrétní pomoc sběratelům.

Rozhovor s Miloslavem Rotportem - o námětové filatelii a ČNS SČF

Jaký je Váš názor na námětovou filatelii do budoucna? Bude se rozšiřovat nebo stagnovat mezi sběrateli? Dá se něčím podpořit zájem o námětové sbírání?

Stále ještě jsem optimista a domnívám se, že námětová filatelie svou budoucnost má. Byl bych rád, kdyby se mezi sběrateli zájem o náměty rozšiřoval. Některé nové exponáty se objeví i na výstavě Svitavy 2014. Námětové exponáty jsou mezi návštěvníky filatelistických výstav oblíbené. Jejich tvorba je však náročná. Pro dobré ocenění nestačí dnes už jen dobrý nápad a jeho zajímavé zpracování. Je třeba mít také kvalitní filatelistický materiál. Tvorba nového exponátu je časově, ale také finančně náročná. Zájem o námětové sbírání lze podpořit i publikačními aktivitami jak v časopisech, tak v současné době i na Internetu. Chtěl bych v této souvislosti poděkovat i Vám, jako redaktorovi Infofily, že věnujete námětovému sbírání pozornost.

Jaké máte plány do budoucna a chcete něco vzkázat našim čtenářům?

Plány do budoucna máme, ale musíme se držet při zemi. Chtěli bychom obnovit některé sekce, které přestaly pracovat, případně vytvořit sekce nové. K tomu je potřeba získat ale jejich základ v podobě jednoho nebo několika zanícených sběratelů daného oboru, kteří budou ochotni se věnovat zejména vydávání zpravodaje z dané oblasti. Členy, kteří budou pasivními čtenáři těchto zpravodajů, potom získáme. Osobně bych chtěl více námětovou filatelii propagovat třeba i tím, že se pokusím oživit naše stránky na Vašem serveru. Čtenářům bych chtěl vzkázat: Pokud máte zájem o nějaký námět, který v nabídce našich sekcí dosud není, ozvěte se. Třeba najdeme nějaký způsob, jak oživit zájem o něj i u dalších sběratelů. S čímkoliv, co se námětové filatelie týká, se na mne obraťte na mailové adrese MRotport@seznam.cz.

Děkujeme za rozhovor a vyslovujeme mnohé díky a podporu při další práci.

Za redakci Infofila.cz - Zdeněk Jindra

Opakování rozhovoru z 19. 9. 2014


Autor: Zdeněk Jindra | 27. 2. 2015

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář