Rozhovor s Ludvíkem Pytlíčkem - třetí část

Přinášíme poslední díl rozhovoru s L. Pytlíčkem, kde zaujímá stanovisko jednak ke svojí kauze, ale též popisuje i svoje další osobní poznatky a zážitky ze zákulisí filatelie. Záležitost prodeje padělků v tzv. „Pytlíčkově aféře“, ve které figurují i naši znalci Karásek a Pittermann popsal ve svém časopise Filatelie pan František Beneš.
Rozhodně musíme ocenit zásluhy pana Beneše za jeho nekompromisní boj proti padělkům i padělatelům. Jeho „Znalecká Hlídka“ v časopisu Filatelie je vynikající nápad a určitě se čtenářům líbí i jeho postup v odhalování padělků, kdy v mnoha konkrétních případech podrobně popsal jakým způsobem přišel k závěru, že zkoumaný materiál je padělek, třebaže na něm byly značky našich znalců, případně i atesty o pravosti. Odhaluje i některé svoje metody zkoumání, které většina znalců tají, což jistě filatelisté oceňují. Na druhé straně si někteří významní filatelisté i znalci stěžují, že v časopise Filatelie nedostanou prostor pro svoji obhajobu, pokud se cítí nějak poškozeni. Tohle byl např. případ znalce Svatopluka Šablatúry, který byl v souvislosti s touto aférou poškozený a nebylo mu umožněno se na stránkách Filatelie obhájit. Prostor pro svoji obhajobu tehdy S. Šablatúrovi poskytla Infofila.

Od aféry „Pytlíček“ uplynulo několik roků.
Někdo by řekl, že je lepší se v tak staré aféře „nepatlat“, že všechno již bylo řečeno a celá záležitost uzavřena. Přesto zde zůstalo několik otazníků. A největší otazník, proč pan Beneš, právník a znalec prohrál soud s Ludvíkem Pytlíčkem, proč soud vynesl rozsudek: „Ludvík Pytlíček je nevinen“. Tento osvobozující rozsudek měl tedy L. Pytlíčka rehabilitovat, minimálně měl dostat prostor pro svoji obhajobu i v časopise Filatelie.

Skutečnost je taková, že při vyslovení jména Pytlíček se většina filatelistů tváří rozpačitě a část se tváří jako by žádný Ludvík Pytlíček nikdy neexistoval. Také se mi dostalo názoru čtenáře, že mi nerozumí a nechápe, proč se tím vůbec zabývám. Řeč je v podstatě o jediné otázce: „Věděl L. Pytlíček, že prodává padělky, nebo ne?“ Na tuto otázku dal soud za pravdu L. Pytlíčkovi. Nechť čtenáři posoudí sami, zda tento rozhovor dává více odpovědí nebo otazníků. Proto jsme se rozhodli L.Pytlíčkovi dát slovo ke svojí obhajobě jako kdysi S. Šablatúrovi. Též dáme slovo všem, kteří se k této kauze vyjádří.

Za redakci Infofila:
Jaromír Petřík

Otázka:
Vaše jméno je kromě největších filatelistických úspěchů též zmiňováno s opakovaným prodejem padělků. Poprvé to bylo někdy v 80. letech a údajně to mělo vliv na to, že jste nevystavoval na výstavě Praga 1988. V roce 2002 jste byl obviněný z prodeje falešných celistvostí. Jak to tehdy bylo?


K leteckým dopisům - žádné jsem neprodával!!! Koupil jsem v Prostějově od bývalého obchodníka asi dvacet leteckých dopisů, všechny jsem předal k odzkoušení zkušební komisi Dr. Bískovi. Bohužel všechny byly dodatečně zhotovené z pravých leteckých známek. Což jsem tenkrát nepoznal.
Z toho někdo udělal: „Podívejte se on dává zkoušet jen samá falza“. Dopisy jsem vrátil majiteli a po dlouhých tahanicích jsem obdržel i část peněz, které jsem za ně zaplatil. S Pragou to nemělo nic společného. Časopis Reflex z pera pana Volka kritizoval organizaci SČF i situaci kolem mojí osoby na Praga 88.
Dopisem redaktora Filatelie pana Houšky mi byl nabídnut i časopis Filatelie. Byla to velká chyba, že jsem se s ním nedomluvil, protože kdo vlastní media může z člověka udělat podvodníka, falzifikátora, prodejce padělků no prostě co se mu hodí! Protože i když se budete jakkoliv bránit, jednou to bylo zveřejněno a majitel dnešní soukromé Filatelie toho zdatně využívá.
Proč ? Protože mu překážíte, několikrát jsem jej přeplatil při koupi velkých sbírek, což jistě nemohl unésti a nemůže zde být někdo s větší slávou než on. Jen se čekalo a shromažďovalo až alespoň něco bude, čím začít moji osobu diskreditovat. Poštovní průvodka, zkoušená Karáskem, měl jsem ji v dubletech. Před prodejem jsem ji dal zkoušet Ing. Pittermannovi řediteli zkušebny SČF a vložil do aukce firmy Klim. Koupil ji pan Filípek za deset tisíc Kč, který ji bez uvedení důvodu vrátil na což má kupující právo. Aukcionář mi ji vrátil s poznámkou jako u ostatních věcí "vrací se", nikde o tom, že by se jednalo o padělek ani slovo !!
Ani jsem nevěděl, že si ji pan Filípek koupil. Celou záležitost pan Klim i pan Filípek jasně u soudu dosvědčili před panem Benešem. Z toho důvodu jsem ji dal spolu s dalšími položkami do aukce firmy Feldman ve Švýcarsku, zde se prodala za podobnou cenu deseti tisíc korun !! jako v aukci Klima a kupující si ji dal přezkoušet panu Benešovi. Ten ji prohlásil za padělek. Průvodku kupující vrátil a obdržel zpět finanční částku, kterou za průvodku zaplatil.

Takovýchto případů je u nás i ve světě tisíce, nikdo s toho nedělá žádný problém.

Dva Letecké dopisy nebyly v mém majetku, několik let jsem prodával panu Zavadilovi známky v zahraničních aukcích, i zmíněné dva dopisy, které se též projednávaly u soudu. Byly zkoušeny Dr. Gilbertem.
Kupující je nechal přezkoušet a znalec Beneš je prohlásil za padělané. Aukcionář i kupující mne o tom informovali, pan Zavadil byl ochoten úhradu za dva dopisy zpět zaplatit. V jednání vznikl problém, německý zájemce požadoval i navrácení 20%, které musí kupující zaplatit a i s kurzem DM nastaly další problémy. Pan Zavadil zemřel a věc nebyla dotažena k oboustranné spokojenosti.

Otázka: v souvislosti s touto aférou Vám nejvíce přitížilo, že jeden z materiálů, který jste dal do naší aukce se vrátil s vyjádřením, že jde o padělek. Vy jste jej potom dal do zahraniční aukce. Když to celé vyšlo najevo, tak Vás nejvíce poškodila věta: „A to jsem si to měl nechat?
Můžete nám tuto odpověď upřesnit?


Soukromý časopis Filatelie naléhal na vedení SČF, aby podalo trestní oznámení na neznámého pachatele, což se nakonec stalo. Vzniklo vyšetřování a soud v Brně s jasným verdiktem Pytlíček je NEVINEN.
Svědectví v můj prospěch mi poskytla i manželka pana Zavadila s dcerou. Celého procesu se zúčastnil i pan Beneš se svým bodygardem, který v hodinovém projevu na mne házel jen samou špínu. V můj prospěch svědčili Ing. Karásek, Ing. Pittermann a Ing. Kračmár oba soudní znalci, aukcionář Klim a další svědci. Ještě před jednáním soudu v Brně byla v Hradci Králové Národní výstava poštovních známek a zde v rozhovoru s ČT novináři vesměs mají zájem o senzace a jedna zde byla – Pytlíček prodával padělky. A tak přijel i redaktor ČT Vajner s redaktorem panem Buriánkem. Přijeli jak mílijusové: „Tak pane Pytlíček, Vy jedete na Mistrovství světa vystavovat do Singapúru“, začal rozhovor. Samozřejmě se později stočil k prodeji padělaných celistvostí . Rozebírala se situace, kdy jeden znalec věc odzkouší jako pravou a druhý za padělek a vznikla zde věta: „A to jsem si to měl nechat“? Musel jsem požádat znalce o navrácení částky, kterou jsem za věc zaplatil a uspěl jsem, ale jednalo se o zcela jinou záležitost. Věta byla později zneužita v můj neprospěch ! a několikrát v soukromém časopise Filatelie omílána, je to již evergreen tohoto časopisu i když pan Beneš věděl jak celá věta i pokračování znělo. Pan Beneš požádal předsedu soudu v Brně, aby se celý rozhovor přehrál což se nakonec stalo a výsledek znáte:
Pytlíček je NEVINEN!!

Víte, v Praze je nějaký pan Žilka. Před výstavou Praga 1998 prodal 4 a 10Kr známky na žilkovaném papíru za pět milionů korun Dr. Fischmeistrovi z USA , ten je zde také vystavil. Několik význačných sběratelů a obchodníků se mne přišlo zeptat, co jim říkám, abych se na ně šel podívat.
Vznikly určité pochybnosti o pravosti na výstavě Praga 1998. Pan Beneš společně s dalším znalcem Karáskem vydali prohlášení, že známky jsou v pořádku a jsou pravé. F. Beneš, J. Karásek a P. Pittermann potom vydali společné prohlášení ve Filatelii 10/1998 o pravosti těchto známek. Podle mých informací je ale P. Pitterman odmítl odzkoušet a atestovat.
Čas běžel a Dr.Fischmeistr zemřel. Mnoho pražských obchodníků by sbírku rádo koupilo, ale byly tam ty problematické dvě žilkované známky. Nakonec dědička rozhodla, že sbírku prodá v aukci firmy Feldman. Aukce byla 13. dubna 2010 v Ženevě, které jsem se osobně zúčastnil.
Stalo se a sbírka byla prodávána po jednotlivých losech, tedy i obě zmíněné hodnoty 4Kr jako los 10080 docílil 34000,-Euro a los 10081 10Kr - 24000,- Euro + aukční přirážka cca 25% a představte si, že je dražil nějaký agent Kučera pro pana Žilku. Přítomní obchodníci a sběratelé, kteří celý případ těchto známek znají se začali smát a přemýšleli proč si je znovu kupuje pan Žilka.
Přesto to byl pro pana Žilku výtečný obchod - prodal za 5 000 000 .- Kč a za vydražené známky zaplatil 1 750 000.- Kč i s aukčními příplatky, tedy výdělek 3 250 000.- Kč.

Otázka: Pokud si vzpomínám, u soudu Vám nebylo prokázáno, že byste padělal jakékoliv materiály, ale přesto na Vás zůstalo podezření, že jste s těmito materiály vědomě obchodoval. Můžete se i k tomuto vyjádřit?

Mýlíte se v tom - trestní oznámení neznělo, že bych já padělal celistvosti, ale znělo na neznámého pachatele a mně bylo vytýkáno, že jsem věděl, že celistvosti nejsou v pořádku a přesto jsem je prodával.
K tomu mohu sdělit následující.
Za svoji kariéru jsem koupil stovky sbírek a několik tisícovek známek. Samozřejmě jsem si nemohl všechny věci ponechat a tak jsem to samé množství měnil, prodával a 90% bylo prodáno přes aukce.
Odborník, který přebírá položky do aukce v aukční firmě je zodpovědný za to, že přebírá pravé známky, celistvosti za které nese zodpovědnost!! V případě, jakýkoliv pochybností je jeho povinností, buď známky, celistvosti odmítnout nebo je dát přezkoušet uznávanému znalci na náklad prodávajícího. Ani v jednom případě se tomu tak nestalo a celistvosti byly považovány přijímajícím odborníkem za pravé!
A například vyjádření předsedy SČF, že jako výtečný sběratel a odborník jsem měl pravost zmíněné poštovní průvodky rozpoznat nejsou správná. Za pravou ji považoval jak Ing. Karásek - napřed ji odzkoušel a ve svém druhém případě napsal i fotoatest, tak i Ing Pittermann ji odzkoušel měl ji též dvakrát v ruce. K tomu asi toto sdělení: V roce 1990 jsem požádal o rozšíření znaleckého o zjišťování pravosti známek. Doporučení jsem měl od SČF - výkonného výboru, dále svého klubu v Semilech, Poštovního muzea v Praze i okresního soudu v Semilech. Bohužel jsem neuspěl z důvodu malé odborné znalosti od komise znalců SČF a ani odvolání nepomohlo. Také do dnešního dne nemám se žádným filatelistou jak u nás, tak i ve světě žádné problémy, můžu se každému podívat rovnou do očí a vyzývám, jestliže někdo takový existuje, ať se i veřejně ozve!

Otázka:
Myslíte si, že ještě existuje možnost, že byste někdy vystavoval? Nemálo lidí se dopustí v životě chyby, ale další otázkou je, zda je správné konečné řešení – distanc. Co si o tom myslíte?


Na Vaši konkrétní otázku o distanci vystavování, myslím, zatím jsem žádné rozhodnutí o doživotní distanci nedostal, jsem řádný člen SČF i s povinnostmi i možnostmi výstavní činnosti i když se mne minulé vedení snažilo vyloučit. Valná hromada zde v Semilech, ale i v dalších organizacích mne podržela a tuto možnost dopisy vyloučila, že nemají žádné důvody za co by mne měli vyloučit.
Organizační výbor má možnost jakoukoliv sbírku odmítnout a nemusí sdělovat důvod. Víte je to paradox, že jen týden po Praga 2008 kam mne nepřijali, jsem vystavoval na daleko prestižnější výstavě na WIPA ve Vídni. A dnes není žádný problém se přihlásit za člena německých nebo slovenských filatelistů a vystavovat kde budu chtít a sbírky na to mám. Mrzí mne, že Pošta a SČF sem již poněkolikáté za horentní cenu jak do Prahy tak i Brna pozvali a dovezli sbírku anglické královny, stálo to statisíce korun a Anglii jako sběratelskou zemi zde sbírá do deseti lidí. 99% sběratelů zde v Česku sbírá svoji zemi a chce vidět ty nejvzácnější rarity a unikáty, která naše země má a nestálo by je to nic. Je to smutné, ale je to věc orgánů, které si naši filatelisté zvolí. Snad se to někdy změní.

V příštím roce je již několikátý Monacophil 2011, přehlídka stovky největších světových rarit v Monte Carlu, které se zúčastním . A již nyní se těším. V loňském roce jsem se zúčastnil v Londýně světové výstavy a byl hostem významné aukční firmy Stanley Gibbons. Předal jsem při této příležitosti všem anglickým přátelům včetně Royal Philatelic Society London svoji publikaci Nejvzácnější čs. poštovní známky ve sbírce L. Pytlíčka. Výstava se mi velmi líbila. Jako každoročně probíhal v německém Sindelfingenu již 28. mezinárodní filatelistický veletrh, jedná se o jednu z největších filatelistických akcí v Evropě. Vystavit zde svoje vynikající exponáty byla přizvána i AEP-Akademie evropské filatelie v prestižním Salonu AEP.
Já jsem zde vystavil na 10 rámech 120 listů svoji sbírku leteckých známek, která na světových výstavách obdržela několik zlatých medailí. Sbírka zde budila velký zájem a několikrát jsem byl požádán o informace ke svému exponátu. Soukromý časopis Filatelie ve 12/2010 o této akci podrobně informuji v celostránkové podobě, bohužel o tom, že zde vystavoval jediný český vystavovatel v salonu AEP jako obvykle ani řádka. Již deset let o mně šíří lži, polopravdy, nenávist s jediným úmyslem mne poškodit. Majitele časopisu dost filatelistů nemá ráda pro svoji povýšenou a nepříjemnou povahu, bohužel i řada funkcionářů SČF se jej bojí pro jeho možnost je mediálně diskreditovat ve svém časopise.

S Ludvíkem Pytlíčkem rozmlouval Jaromír Petřík

Rozhovor s Ludvíkem Pytlíčkem - třetí část
Doklad o vrácení vydražené položky č. 218 z aukce Klim – průvodka bez uvedení důvodu vrácení


Autor: Jaromír Petřík | 10. 1. 2011

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223