Rozhovor s Janem Regulou

Někdy v roce 2005 přinesla Infofila a Mladý sběratel první rozhovor s Honzou Regulou – tenkrát ještě člen KMF Fero Horniaka Znojmo. Členem KMF 56-83 F. Horniaka ve Znojmě je od roku 1998/99. Nyní člen KF 06-24 Jiřího Švengsbíra Znojmo. Vystavovatel a aktivní internetový publicista a propagátor filatelie.

Zopakuj prosím do začátku našeho rozhovoru něco o sobě.

Přátelé a kamarádi o mně prohlašují, že jsem flegmatik a pesimista. Já se spíše považuji za realistu. Profesně jsem technik se zaměřením na dřevařské a nábytkářské provozy a momentálně pracuji v jedné tradiční moravské nábytkářské firmě jako konstruktér-technolog. Žiji ve Znojmě.

Rozhovor s Janem Regulou

Co všechno sbíráš a čemu se věnuješ?

Co se filatelie týče, tak to jsou známky emise Europa/Cept do roku 1973 a hlavně celistvosti s těmito známkami, což je trochu problém. Dost brzo se tato emise stala mezi filatelisty nejen v Evropě populární a získat pěknou nefilatelistickou celistvost je docela obtížné, ale s tím se určitě setkávají i filatelisté z jiných oborů. Dále sbírám razítka znojemských pošt, což je taková moje velká filatelistická láska. I když některá razítka jsou pro mne zatím nedostižná – Von Znaÿm z roku 1790 či paprskové 1576. Také nepohrdnu žádným pěkným příležitostným razítkem, materiálem týkajícího se českých a moravských středověkých dějin, obdobím napoleonských válek a pěkným filatelistickým materiálem vůbec. Okrajově také sbírám pohlednice Znojma, Vranova nad Dyjí, Vranovské přehrady a jejího blízkého okolí. Filatelie a filokartie mají k sobě tradičně velmi blízko a obojí má značný půvab. Mimo sběratelství také hraji znojemskou amatérskou florbalovou ligu, rád si zajezdím na motorce ... takto bych mohl pokračovat dlouho. Dále se věnuji své přítelkyni Lence, ta by ale řekla že nedostatečně :-).

Rozhovor s Janem Regulou

Co tě na sbírání známek tak přitahuje?

Na to se velice těžko hledá odpověď. Asi každý, kdo známky sbírá, ví o čem mluvím. A týká se to filatelie obecně, nejen známek. Jednou větou se to popsat nedá.

Musím velmi pochválit Tvé velmi zajímavé stránky www.euro-phila.blogspot.com. Jak tě napadlo něco takového zveřejňovat?

První impuls přišel na Semináři současná situace a nové trendy ve filatelii, který se konal 1.března 2008 v Brně, a na kterém pan Břetislav Janík velmi aktivně nabádal k prezentaci klubů a odborných společností a jejich zpravodajů na internetu. Toto mne v podstatě okamžitě nadchlo a za dva dny byl vystaven první článek. Do této doby mne ani nenapadla myšlenka vytvořit něco podobného, nicméně jako sběratele emise EUROPA/Cept a tematicky blízkého materiálu jsem postrádal více informací z této oblasti. Tak jsem je začal sám aktivněji vyhledávat a sepisovat a nabízet dalším, hlavně českým a slovenským sběratelům, ale na Euro-Philu zavítají často i návštěvníci z mnoha jiných zemí. Při práci na stránkách jsem narazil na zajímavou skutečnost. V Evropě se sbíráním známek EUROPA zabývá celkem mnoho (často mladých) lidí, kteří nejsou organizováni v žádné oficiální zastřešující organizaci. A asi ani nevědí, že takovéto organizace existují.

Jako mládežník jsi docela úspěšně vystavoval exponát Sjednocující se Evropa? Hodláš ho dále vystavovat, nebo chystáš nějaký nový exponát?

Exponát by pravděpodobně tak, jak byl sestaven, mezi exponáty „dospělých“ moc úspěšný nebyl a na další přepracování exponátu chyběla z části chuť a z části materiál. Navíc kurz, jakým je nastavena třída tematických exponátů mne moc neoslovuje. Nicméně do budoucna mám v plánu exponát v jiné výstavní třídě. Přece jenom je vystavování určitou vizitkou sběratele. V současnosti je Euro-Phila přihlášena na výstavu filatelistické literatury IPHLA v Mainzu a doufám, že bude přijata. Jde mi hlavně o porovnání s jinými internetovými projekty, což může být dalším impulsem pro zlepšování.

Který exponát je Tvým vzorem nebo který tě kdy nejvíce zaujal?

To se s věkem docela měnilo, ale asi nejvíce mě zaujaly exponáty pana Jiřího Horáka, které se také dají považovat za vzor tematických exponátů. Dále mi v paměti hodně utkvěly exponáty pana Hauznera Americká polní pošta v Československu 1945 (otevřená třída) a Eilnachrichtendienst der deutschen Reichpost (už si nepamatuji český název). Z poslední výstavy ve Vysokém Mýtě pak exponát Poštovnictví na Spiši do roku 1920.

Jaká výstava tě kdy nejvíce oslovila?

Ona každá výstava má své kouzlo. Ty menší, premiérové, regionální i některé národní se konají často ve velmi zajímavých prostorech, do kterých by člověk zavítal asi jen úplnou náhodou. A také mají více přátelštější atmosféru. Na těch velkých má zase člověk pocit, že se na něj sype celá filatelistická krása kontinentu či světa. Ale úplně nejvíc se mi vryly do paměti výstavy v Brně a to Brno 2000 a 2005. Brno 2000 proto, že to byla vůbec má první výstava, kterou jsem navštívil (tehdy ještě s maminkou) a to byl hned napoprvé těžký kalibr. Z exponátů si nepamatuji nic, ale nezapomenutelná je fronta u prvního automatu na známky :-). Pěkná byla i Praga 2008. Tam jsem byl po celou dobu výstavy a účastnil jsem se montáže i demontáže, takže jsem mohl vidět i určité rezervy. Ale samozřejmě bez velkého úsilí organizačního výboru a dalších lidí by žádná takováto výstava vůbec nevznikla. A na každé výstavě filatelisté mohou zažít skvělé okamžiky, ať už jde o vystavovatele nebo běžné návštěvníky.

Rozhovor s Janem Regulou
Brno 2005

Jaký je tvůj názor na Infofilu? Máš nějaký náměty jak ji obsahově vylepšit?

Infofilu mám rád a velice rád si na jejich stránkách přečtu články hlavně z oblasti filatelie. Co se týče námětů na zlepšení tak snad jedině rada všem jejím čtenářům a příznivcům, ať se nebojí a neváhají napsat sami něco zajímavého, byť třeba krátkého, ze všech oblastí filatelie. Přispějí tím k rozšíření rozmanitosti jejího obsahu.

Účastníš se i aktivně diskuzního fóra Sberatel.com. Jaký máš na tento projekt názor?

Jednoznačně kladný. Sběratelé z různých oborů si zde mohou navzájem sdělit zkušenosti, informovat o aktuálních akcích, pochlubit se novými přírůstky ve sbírkách, sehnat literaturu nebo nejrůznější materiál a samozřejmě poprosit o radu zkušenější kolegy. Velkou výhodou je, že se fóra účastní lidé z nejrůznějších oborů (nejen) filatelie a reakce je v podstatě téměř vždy velmi rychlá.

Jaký máš pohled na organizovanou filatelii – především SČF?

O současné situaci ohledně organizované filatelie se toho napsalo už mnoho, více či méně přínosného. V poslední době jsem o této problematice začal přemýšlet trochu jinak. Jako spousta dalších filatelistů jsem spíše poukazoval na to, že problém je hlavně ve vedení SČF. Ale ani to není úplně pravda. Podle mého názoru velkou část spoluodpovědnosti nesou i základní organizační jednotky. Myslím tím jejich určitou pohodlnost a nečinnost a uplatňováni „vyčkávací taktiky“ v tom, co jim svaz přinese. I tímto dochází ke stagnaci úrovně organizované filatelie. Klub někdy vede dlouhou dobu menší oligarchie lidí a ostatním vyhovuje, že se nemusí o nic starat a natočit potom klub jiným směrem nebo se ho snažit oživit je téměř nemožné. Vidím to i v mém „domovském“ klubu. Samozřejmě toto nelze paušalizovat na všechny kluby. Je spousta aktivních klubů, které pořádají nejrůznější akce a tím přímo ovlivňují filatelistický život v České republice. Na druhou stranu by i svaz mohl více využívat dobrovolnictví jeho členů, kteří nejsou ve volených funkcích. Psát něco dalšího by bylo asi opakováním již dříve vysloveného a publikovaného.

Jaký je Tvůj názor na mládežnickou filatelii? Na Infofile jsi zveřejnil velmi zajímavé Zamyšlení nad mládežnickou filatelií. Mohl by jsi zde zopakovat zásadní nápady, které jsi zveřejnil? Napadlo tě ještě něco?

I zde je situace složitá, což jsem nastínil v onom zamyšlení. Mladých filatelistů by mohlo být, alespoň si to myslím, o dost více. Každý rok nastává odliv jistého počtu mládežníků, kteří již nechtějí být členy KMF. Ani tak nejde o to, že by je sbírání známek nebavilo, ale spíše o to, že jim nejsme schopni nabídnout větší vyžití. Mluvím o tom, že jedna olympiáda ročně je prostě málo a ne každý mládežník touží po tom, aby vystavoval a v záplavě moderních technologií a jiných možností využití volného času se nemůžeme divit, že u filatelie nevydrží. To platí i u mladých filatelistů v tzv. přechodové fázi, tedy ve věku 17-20 let kdy končí na středních školách a případně pokračují na školách vysokých a dále nastupují do zaměstnání. Tito mladí lidé prostě nevidí důvod, proč zůstávat ve svazu - pokud nevystavují. Nenabízí jim v podstatě žádné vyžití a někdy ani nemají pocit, že se mohou smysluplně spolupodílet na svazovém životě. A vedoucí KMF na vše také nestačí. Pokud by se podařilo zastavit tento odliv třeba jen o třetinu, byl by nejen větší počet členů SČF, ale s nimi by přišel i „čerstvý vítr“. Trochu mne mrzí, že toto zamyšlení zůstalo na OKM bez větší odezvy.

Jaký je Tvůj názor na poslední padělatelskou aféru, která se dlouhodobě řeší na stránkách Infofily?

Jakékoliv padělatelská aféra vrhá stín na filatelii jako celek a veškeré snahy na odhalení padělků, padělatelů a vědomých distributorů vnímám jako pozitivní věc. V podstatě žádná osoba by neměla zneužívat svého postavení k vědomému oklamání a obohacování se. Pokud má však někdo svědomí čisté, měl by předkládat na svoji obhajobu jasné argumenty a hájit své čestné jméno ve stylu fair play. Napadání jiných mi přijde neadekvátní a bezpáteřní.

Myslíš, že vyjádření RK SČF bylo spravedlivé a bylo v jejich zájmu vše důkladně prošetřit?

Nejsem si jistý, zda se touto aférou měla zabývat RK SČF. Nicméně když už celou záležitost řešila, měla ji řešit důkladněji a důsledněji. Snad boží mlýny melou...

Chtěl bys něco vzkázat čtenářům Infofily či svým přátelům?

Sbírejte, vystavujte, pište, publikujte, mluvte o filatelii mezi svými známými a kamarády. A tímto také zdravím pana Duška :-).

Autor: Zdeněk Jindra | 12. 3. 2012

Komentáře

To môžem len závidieť

Malá oprava

Držím ti palce,Jendo...

Přidat komentář  | Zobrazit komentáře


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223