Rozhovor s Janem Klimem, vydavatelem Merkur revue a pořadatelem aukcí Filatelie Klim

Datum vydání: 17. 5. 2019


Při příležitosti odchodu do „důchodu“ jsem požádal Jana Klima, vydavatele sběratelského časopisu Merkur revue a pořadatele sálových aukcí Filatelie Klim o rozhovor.


Odchod do „důchodu“ jsem schválně dal do uvozovek vzhledem k tomu, že Jan Klim je ročník 1944 a v důchodu je dle zákona již řadu roků. Ovšem nic mu nezabránilo provozovat svoje pracovní aktivity i po dosažení oficiálního důchodového věku. Vzhledem k tomu, že jsem odpovědným redaktorem Merkur revue od roku 2013, tak vím, jak je časově náročné vést dvě prodejny, organizovat redakční radu časopisu Merkur revue (od roku 1996) a dvakrát ročně pořádat dvě velké sběratelské aukce v oboru filatelie, notafilie, faleristika.

Jan Klim publikuje též na internetových stránkách: https://filatelie-klim.com/cz/ Za sebe mohu říct, že vím, jak je tato práce náročná, vzhledem k tomu, že každý kdo podniká v tomto oboru se musí neustále vzdělávat, aby dokázal objektivně ocenit sběratelské materiály a odhalit padělky, protože v každém sběratelském oboru, kde se točí velké peníze se vyskytuje i nemalé množství padělků. A s rozvojem současné techniky jsou i daleko dokonalejší možnosti pro padělatele.

Nyní, ve svých 75 letech se Jan Klim rozhodl svoje aktivity přenechat synům, obchodu a aukcí se účastnit již jen jako poradce. Jako svoji srdeční záležitost i nadále vydávat časopis Merkur revue. Z těchto důvodů jsem si „dovolil“ Jana Klima trochu vyzpovídat.

Otázka:
Je známo, že v tomto oboru podnikáš již 30 let, začal jsi tedy ještě v roce 1989. Můžeš nám něco prozradit o začátcích v tomto roce?


Odpověď:
Již někdy v polovině roku 1988 se na mě obrátila aukční firma Jinošov, která se zabývala obchodem se starožitnostmi a mincemi, zda bych jim nedělal poradce při výkupu filatelistických materiálů, které jim rovněž byly nabízeny. V této době jsem již dělal soudního znalce v oboru filatelie – ekonomika, ceny a odhady. Po roce 1989 firma ukončila činnost a bylo mi nabídnuto odkoupení filatelistických zásob. A tak jsem se pustil do podnikání sám.

Otázka:
Můžeš čtenářům sdělit informace ze svého sběratelského života? Kdy a za jakých okolností jsi se začal věnovat filatelii a dalším sběratelským oborům?


Odpověď:
To je opravdu dávno, již na střední škole v šedesátých letech, kdy mě přivedl ke sbírání známek kamarád. Začínal jsem jako každý jiný známkami celého světa, později známkami ČSR II.
V roce 1968 jsem se seznámil při výstavě PRAGA 1968 s velkými a významnými sběrateli, jako byl pan Ing. Karásek, Ing. Šrámek, Kvasnička, Dr. Bísek, kteří mě svými znalostmi a sbírkami ovlivnili natolik, že jsem se pustil do “Hradčan“, což mě nepustilo dodnes. Navíc jsem začal sbírat předznámkové dopisy z období Rakousko-Uherska z našich historických území Čech a Moravy. V návaznosti na předznámkové dopisy pokračuji ve sbírání dopisů se známkami I. – VI. emise se specializací na vzácná razítka, jednoznámkové, násobné a pestré frankatury, typy, vady atd.


Otázka:
Kromě již zmíněných aktivit se výrazně podílíš i na vydávání a tvorbě sběratelských katalogů. V minulosti byl velmi úspěšný filatelistický katalog Československa 1918 – 1939, který je již dávno rozprodaný a v současné době vychází nový katalog ve třech svazcích, z nichž 2 díly již vyšly. Můžeš nám říct něco bližšího a uvést svoje nejbližší spolupracovníky, kteří se rozhodujícím způsobem podílejí na tvorbě těchto katalogů?


Odpověď:
První katalog známek 1918 – 1939 byl vytvořen ve spolupráci s Ing. Schödelbauerem, následující katalogy pak s Ing. Štolfou a panem Zdeňkem Filípkem. Jediné, co k tvorbě katalogu mohu říci, je to, že to není vůbec jednoduché, naopak je to velmi náročné.

Otázka:
Vím, že máš velmi kvalitní sbírku Rakouska a Hradčan. Na kterých výstavách jsi vystavoval a jakých jsi dosáhl úspěchů?


Odpověď:
Poprvé jsem vystavoval Hradčany na oblastní výstavě v Jevíčku, následovalo BRNO 1974, kde jsem získal kvalifikaci na světové výstavy. Účastnil jsem se výstavy CAPEX TORONTO 1996, kde jsem získal pozlacenou medaili, PORTUGAL 1998, kde jsem získal stříbrnou medaili, naposledy jsem vystavoval na výstavě BRNO 2005, kde jsem získal zlatou medaili.

Otázka:
Vzhledem ke svým dlouholetým zásluhám o rozvoj filatelie jsi byl svazem SČF oceněný cenou Miroslava Langhammera. Ve kterém roce a za jakých okolností jsi získal toto ocenění?


Odpověď:
Cena Miroslava Langhammera mi byla udělena v roce 2016, což mě velmi překvapilo, ale příjemně.

Otázka:
Nyní jedna nepříjemná otázka a noční můra všech obchodníků a to jsou padělky. Jak se snažíš bojovat s touto záležitostí, protože nemálo prodejců přinese do aukce padělky z neznalosti, kdy jimi byli sami napáleni, aniž o tom věděli. Nemluvě o tom, že s rozvojem počítačové techniky se dají padělky nejen snáze vytvářet, ale i účinněji s nimi bojovat. Vím, že jsi v minulosti hodně spolupracoval se znalcem Janem Karáskem, který včas nedokázal zachytit tento počítačový trend a vystavil atesty i na známky, které později pomocí počítačové techniky byly jednoznačně určené jako padělky. Jaký je Tvůj názor?


Odpověď:
Padělatelé se objevili v momentě, kdy se známky začaly sbírat a to se týká nejen známek, ale všech sběratelských oborů. K rozpoznání padělků je potřeba mít velké znalosti o přípravě a výrobě tiskových desek, tiskových technik, perforací, vlastností barev a papírů a tyto znalosti neustále prohlubovat a zdokonalovat. V současné době v co největší míře využívat počitačovou techniku. Samozřejmě s Ing. Karáskem jsem spolupracoval, ne vždy jsme měli stejný názor a je fakt, že v jeho období nebyla počítačová technika na dnešní úrovni a vzhledem k jeho věku už neměl šanci ji plně využívat.

Otázka:
Loni byl naším úspěšným filatelistou a vystavovatelem Tomášem Mádlem založený Prestige Philately Club Prague dne 28.10.2018 u příležitosti 100. výročí vzniku samostatného československého státu. Jeho cílem je spojit přední sběratele, experty a investory ve filatelii, aby nejen svou sběratelskou aktivitou, ale i celkovým významem a kreditem své osobnosti prezentovali nejvyšší kvality a tradiční prestiž filatelie ve společnosti. http://www.ppcp.cz/klub/
Jaký máš na tento prestižní klub? Byla Ti jako úspěšnému vystavovateli a obchodníkovi nabídnuta spolupráce?


Odpověď:
Můj názor na Prestige Philately Club Prague je veskrze kladný a myslím si, že je velmi potřebným a novým hráčem v české filatelii, která v současnosti není jen koníčkem, ale silně komerčně zaměřenou činností a je nutno se této situaci přizpůsobit. Budu rád s tímto klubem spolupracovat a v případě, že mi bude nabídnuto členství, účast v klubu přijmu.

Otázka:
Myslím si, že je rozhodně úctyhodné být takto aktivní ve věku, kdy ostatní důchodci chodí „krmit holuby“ a doma „leží“ u televize. I když jsi rozhodující podnikatelské aktivity předal svým synům, jak dlouho ještě plánuješ být aktivní ve svém oboru? Mne, jako odpovědného redaktora Merkur revue rozhodně zajímá, jak dlouho ještě plánuješ vydávat tento časopis? Pozn. I když i mne za „pár“ měsíců čeká starobní důchod, určitě bych v redakční radě chtěl dále působit.


Odpověď:
Na tuto otázku se dá jen těžko konkrétně odpovědět, především vše záleží na zdraví, které mi tyto aktivity dovolí a také na tom, jak se bude dařit ekonomicky, protože vydávání časopisu je v současné době spíše prodělkové, ale mohu slíbit, dokud to půjde, budu se snažit

Děkuji za rozhovor.

S Janem Klimem rozmlouval Jaromír Petřík

Autor: Jaromír Petřík

Vytištěno ze serveru https://www.infofila.cz