Rozhovor s Erikou Fasching

Můžete nám říci něco o sobě?

Již několik let pracuji v Komisi mládeže Svazu rakouských filatelistických spolků (VOEPH). Mým úkolem jsou zahraniční kontakty a s tím je spojena i organizace celostátních setkání mládeže.

Jak jste se dostala k filatelii a co pro Vás filatelie znamená?

Moje cesta k filatelii začala díky mému synovi, který byl již členem filatelistického kroužku mládeže. Před několika lety mi daroval k Vánocům sbírku 1000 známek z celého světa s poznámkou: Mami, je načase, abys také začala sbírat.

Uspořádávání známek mě bavilo. Bylo tam také mnoho starých známek. Chtěla jsem se dozvědět víc o lidech, kteří na nich byli vyobrazeni. Tak jsem si obstarala katalog a brzy jsem zjistila, že se ze známek mohu dozvědět mnoho zajímavých věcí o cizích zemích, jejich historii, ale také o botanice, fauně a o mnohém dalším. To mě tak fascinovalo, že jsem sama začala aktivně sbírat známky.

Sbírám především tematicky. Ale sbírám také zajímavé dopisy, které vyprávějí například o historii.

Filatelie pro mne znamená nejen sběratelskou činnost, nýbrž také radost z krásy (z obrazů na známkách jsem si vytvořila své vlastní “Umělecké muzeum”) a okouzlení ze získávání nových vědomostí. Filatelie pro mne znamená ale také společné zájmy s jinými sběrateli a práci s mládeží, abych je také nadchla pro tohoto krásného koníčka.

Rozhovor s Erikou Fasching


Jak je na tom filatelistická mládež v Rakousku pokud jde o současný stav, aktivity, organizaci, počet kroužků mladých filatelistů a členů v kroužcích?

Když mluvíme o mladých filatelistech v Rakousku, myslíme tím mladé sběratelé známek v Rakousku a jižním Tyrolsku. Organizace kroužků mládeže je založena z velké části na místních a regionálních skupinách, které jsou většinou – ale ne vždy – připojeny k některému klubu, který patří do VOEPH.

U kroužků, které nepatří k žádnému klubu, se jedná většinou o skupiny ve školách. Pro nás jsou obě formy dětských skupin vítané. V současné době je nahlášeno asi 80 skupin mládeže, skutečně aktivních je asi 50 z nich. Ve všech skupinách dohromady včetně jižního Tyrolska máme přibližně 1500 dětí. Největší skupina je ve škole De la Salle-Schule ve Vídni s asi 125 dětmi, největší kroužek přičleněný ke klubu je také ve Vídni (Wien-Mauer) a má nyní asi 55 dětí.

Probíhá u vás něco na způsob české filatelistické olympiády? Pokud ano, jaký je průběh soutěže?

V Rakousku neprobíhá v současné době žádná soutěž. Snad v roce 2006 vyjde příležitost zúčastnit se jedné soutěže u našeho jižního souseda.

Jakou výstavu pro mladé filatelisty připravujete v nejbližší době?

Začátkem prosince se koná výstava na úrovni Rang III (“oblastní”) v jednom velkém nákupním centru, další výstavy se uskuteční na jaře v Mariboru ve Slovinsku, na úrovni Rang II (“regionální”) a potom v Salzburgu (národní svazová výstava známek a Mozart-Phila).

Těžištěm pro rok 2006 je ale Německý a Rakouský Den filatelistů, který se koná ve dnech 6.-8. října v Bad Reichenhall. Tam představí mladí filatelisté nové jednorámové exponáty.

Jaké jsou vaše dojmy z výstavy Brno 2005?

Kromě rarit bylo možno obdivovat mnoho krásných a zajímavých exponátů. Obzvláště bych chtěla vyzdvihnout následující:

1. Olympiáda mladých filatelistů mě fascinovala. Zvlášť velký dojem na mne udělalo nadšení a vysoká úroveň dětí a mládeže.
2. Za šikovné považuji umístění většiny obchodníků v jedné jediné hale. Bylo tam mnoho obchodníků, kteří nabízeli tematický materiál pro mládež za rozumnou cenu.
3. Obzvlášť vysoko bych chtěla ocenit stánek pošty. Myšlenku ukázat dětem působivým způsobem poštovní známky od jejich vzniku až po jejich cestu na poštovní úřad a nechat je vyzkoušet si činnost zaměstnanců u dopisové přepážky považuji za skvělou. Poštovní úředníci sami zářili radostí z této nové formy práce.

Vydáváte v Rakousku časopis pro mladé filatelisty?

Již po několik let vydává komise mládeže VOEPH vlastní časopis pro mládež. Před rokem se VOEPH a Rakouská pošta Post AG dohodli vydávat časopis “Die Briefmarke” (“Známka”) jako společný projekt. Časopis obsahuje 2 2/3 stránek pro mládež (formát A4). Tento časopis dostávají všichni členové zdarma, pošta jej rozesílá 11 x ročně na vlastní náklady všem asi 1500 mladým sběratelům.

Jakých největších úspěchů dosáhli v poslední době mladí rakouští filatelisté na výstavách a soutěžích?

Mezi našimi mladými sběrateli jsou již velmi dobré exponáty s mezinárodním oceněním na pozlacenou a velkou pozlacenou medaili. Dva chlapci ve věku 13 a 14 let získali naposled za své exponáty (tradiční, poštovně historické a tematické) v Rang III napoprvé zlato a čestnou cenu.

Vydává rakouská pošta nové známky, které lákají mladé filatelisty k jejich sbírání?

Ano, Post AG se velmi snaží. Jsou tu známky k tématům, o která se mladí obzvláště zajímají: fotbal, různé filmy (Narnija, Madagaskar) a jiné. Navíc vydává personalizované známky (sport, Narnija) s patřičnými sběratelskými alby. Kromě toho existuje speciální novinková služba pro mládež do 14 let.

Rozhovor s Erikou Fasching

Děkuji za rozhovor. Text přeložil Zdeněk Töpfer.

Autor: Zdeněk Jindra | 30. 12. 2005

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223