Robotníci známok

alebo pár poznámok k výstave Nitrafila 2018 a k výstavnému katalógu

Prepožičal som si a upravil názov slávneho románu Viktora Huga Robotníci mora k nedávno skončenej 2. slovensko-českej filatelistickej výstave Nitrafila 2018. Výstava sa konala v roku významných výročí československých filatelistov – v prvom rade 100ročného spoločného štátu – Československa aj jeho prvej známky – Muchových Hradčian. A k okrúhlym výročiam sa patrilo pripomenúť aj 25 rokov slovenskej známkovej tvorby aj ojedinelého jubilea v histórii národa, ako bolo 1150. výročie uznania staroslovenského ako štvrtého liturgického jazyka. S ním súvisela inaugurácia spoločného vydania hárčeka s vatikánskou poštou. Tieto výročia našli odraz v obsahu výstavného katalógu – najskôr v príhovoroch predstaviteľov mesta Nitra a Nitrianskeho samosprávneho kraja ako aj Prof. ThDr. Viliama Judáka, biskupa nitrianskej diecézy, keďže výstava sa konala v dňoch celonárodných osláv príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu. Samozrejmými filatelistickými príhovormi privítali návštevníkov výstavy (a čitateľov katalógu) predsedovia národných filatelistických zväzov Ing. Walter Müller a Miroslav Ňaršík. Samostatnú slovenskú známkovú tvorbu za 25 rokov od rozdelenia Československa zhodnotil v rozsiahlom článku Mgr. Martin Vančo, PhD., ved. odboru POFIS Bratislava s oceneniami známok na svetových súťažiach. Špeciálnych zberateľov nepochybne zaujal príspevok Ing. M. Gereca, predsedu komisie čsl. a slov. známky ZSF o odchýlkach obrazu známok a celín tlačených ofsetom. Nosný článok katalógu – Hradčany, 100 rokov prvej československej známky, s bohatou fotografickou dokumentáciou variantov známky napísal Pavol Lazar. Pestrosť článkov katalógu dokazuje aj Poobhliadnutie sa po vzniku Poštového múzea Slovenskej pošty, od nedávno zomrelého PhDr. Štefana Kollára, prvého riaditeľa múzea. O prvých známkach Nitry a prvej poštovej pečiatke u nás s pátraním námetových filatelistov po pravde s dátumom ich vydaní napísal MVDr. Milan Šajgalík, predseda org. výboru Nitrafily 2018. Samozrejmosťou je uverejnený výstavný poriadok a zoznam exponátov ako aj pre históriu farebné obrázky nádhernej výstavnej medaily (strieborno-červeno-modrej) s vydaným poštovým lístkom, s prítlačou na personalizovanom kupóne a obrázkami príležitostných poštových pečiatok autorov Igora Bencu a Adriána Ferdu.

A dostávam sa aj k tým, ktorí sa pričinili o to, aby návštevníci výstavy mali v Nitre všetko pred očami v pokojnej prehliadke v priestoroch Divadla Andreja Bagara. To sú tí robotníci (doslova!!!), ktorí vynášali výstavné rámy, ťažké ochranné sklá a ukladali albumové listy výstavných exponátov na rámy. Bez ich ťažkej, náročnej práce, či skôr naozajstnej roboty, by výstava nebola tým, čím bola. Ochotné ruky priložili členovia Klubu ZSF v Nitre, na fotografii zo 4. strany katalógu, ktorým patrí veľká vďaka. Zaslúžia si to. A kým Viktor Hugo vo svojom románe popísal zápas jedného rybára s morom, táto fotografia dokazuje, že Nitrania sú dobrým, skúseným kolektívom s ochotnými a pracovitými rukami.

Robotníci známok

Robotníci známok


Autor: Ján Mička | 1. 8. 2018

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223