Robert Jack – významný sběratel známek Afghánistánu

Robert Jack z Velké Británie je významným sběratelem Afghánských známek, celistvostí i kolků. Požádal jsem jej o rozhovor, aby našim čtenářům řekl něco o sobě a svojí sběratelské činnosti.

Otázka:
“Můžete se blíže představit našim čtenářům?”
Odpověď:
„Je mi 48 let, povoláním jsem advokát. Poskytuji právní služby menší charitativní organizaci. Žiji v krásném starém městě Yorku na severu Anglie.”

Robert Jack – významný sběratel známek Afghánistánu
Robert Jack na výstavě Praga 2008 - první zprava (druhý zprava další významný sběratel a vystavovatel známek Afghánistánu Alfonso Zulueta z USA).

Otázka:
“Kdy jste začal sbírat poštovní známky Afghánistánu?”
Odpověď:
“V roce 1988. V té době jsem sbíral Írán a částečně Turecko. Oba tyto státy jsou v katalogu Stanley Gibbonse ve svazku č. 16: Centrální Asie. Další zemí v tomto svazku je Afghánistán a jakmile jsem na něj pohleděl, tak jsem si pomyslel – to je výzva!
Krátce nato jsem v roce 1988 viděl kolekci známek Afghánistánu v aukci, kde bylo oceněno nepočítané množství těžce poškozených prvních známek Afghánistánu. Podíval jsem se na to a zjistil jsem, že se spletli, protože úmyslné „mrzačení“ prvních afghánských známek utržením části známky prostě brali jako poškozené, a tak si mysleli, že jsou bezcenné. Podařilo se mi kolekci koupit za vyvolávací cenu.“

Robert Jack – významný sběratel známek Afghánistánu
Regulérní znehodnocení afghánských známek, neodborníky pokládané za bezcenné


Otázka:
„Vystavoval jste někdy a dosáhl nějakých úspěchů?“
Odpověď:
„Vystavoval jsem pouze místně. Pravidla pro vystavování jsou příliš restriktivní a odrazující. Můj exponát zabývající se znehodnocováním poštovních zásilek v Afghánistánu od samého počátku v r.1871 do r. 1928 (vstup Afghánistánu do UPU) je vystavený na Exponetu http://www.japhila.cz/hof/0469/index0469a.htm

Robert Jack – významný sběratel známek Afghánistánu
Ukázka z exponátu Roberta Jacka


Otázka:
„Jaké jsou Vaše nejlepší materiály z Afghánistánu?“
Odpověď:
„Moje nejlepší položky jsou pravděpodobně předznámkové dopisy z roku 1870 přepravované na raftu z Lalpury po řece Kábul. Je známých jen 12 dopisů přepravovaných na raftu a pouze dva se dochovaly z předznámkového období.“

Na další stránce je vyobrazený nejstarší dochovaný dopis přepravený raftem po řece Kábul z Lalpury do Peshawaru. Datum odeslání z Lalpury (rukopisem) 14.10. 1870, ten samý den příchozí razítko do Peshawaru a 15.10.1870 město Jhelum.

Robert Jack – významný sběratel známek Afghánistánu

Dalším velmi dobrým materiálem je trojpáska a dvoupáska z tzv. Tabletového vydání v r. 1874. Trojpáska nominálu 1 shahi je největší známý zachovaný víceblok z tohoto vydání!
Robert Jack – významný sběratel známek Afghánistánu
Trojpáska a dvoupáska „Tabletového vydání“ tygřích hlav

Velmi vzácná je též obálka s černohnědou známkou vydání pro Jalalabad z r. 1873 – tyto obálky je velmi obtížné najít.

Robert Jack – významný sběratel známek Afghánistánu

„Mojí oblíbenou emisí jsou balíkové známky z roku 1921 a sbírka esejí a zkušebních tisků leteckých známek z let 1928 – 1931

Robert Jack – významný sběratel známek Afghánistánu

Významná je též moje sbírka kolkových známek o kterých bude řeč dále.“

Otázka:
„Jaké jsou Vaše publikace o výzkumu známek Afghánistánu?“
Odpověď:
„V roce 2009 jsem vydal knihu The Revenue Stamps and Printed Paper of Afghanistan. O této knize je již napsáno na stránkách Infofily

Robert Jack – významný sběratel známek Afghánistánu

Zde jsem navázal na výzkum Johna Wilkinse a zpracoval veškeré dostupné materiály o fiskálních známkách Afghánistánu. Většina kolkových známek vyobrazených v této knize pochází z mojí sbírky, která je jednou z největších na světě s mnoha unikáty.
Též mám na Internetu svoje webové stránky o známkách Afghánistánu:
www.afghanphilately.co.uk. Na tyto stránky se snažím dávat obtížně získatelné informace např. o razítkách a též tam mám ukázky mnoha obálek. Je to dobrá cesta pro další sběratele, výměnu informací a odpovědí různých dotazů.“

Otázka:
„Váš dosud největší objev ve Vašem výzkumu?“
Odpověď:
„Hledání, identifikace a katalogizace mnoha nových fiskálních vydání. Stále nacházím nové položky.

Velkou senzací je nález archu známek tygřích hlav z r. 1878 v černohnědé barvě – vydání pro Jalalabad na papíře s půsvitkou „Leschallas 1873“ dosud nenalezenou u této emise. Toto vydání nepopisují žádní znalci ani katalogy. Jedná se pravděpodobně o jediný dochovaný arch!“

Robert Jack – významný sběratel známek Afghánistánu

Otázka:
„Jste členem nějaké filatelistické společnosti?“
Odpověď:
„Jsem knihovníkem pro Íránský filatelistický studijní kroužek, členem Transvaalského studijního kroužku, členem Fiskální společnosti, dále Národní filatelistické společnosti a pokladníkem naší místní filatelistické společnosti v Yorku.“

Otázka:
„Dopisujete si s jinými sběrateli známek Afghánistánu z celého světa?“
Odpověď:
„Začal jsem si dopisovat až příliš pozdě s významnými sběrateli známek 20. století. Pravidelně si dopisuji s Johnem Wilkinsem z Austrálie a Jaromírem Petříkem z České republiky.“

Otázka:
„Byl jste někdy v České republice?“
Odpověď:
„Navštívil jsem výstavu Praga 2008 a jak se říká pořádně jsem si to užil! Moje předchozí návštěva Prahy byla v roce 1990 a od té doby se hodně změnilo!“

Otázka:
“Které filatelisty z České republiky znáte?“
Odpověď:
„Jaromíra Petříka a Jiřího Černého:“

Otázka:
“Dopisujete si s nějakými filatelisty z Afghánistánu nebo Pákistánu?”
Odpověď:
“Ne, je obtížné v těchto zemích získat kontakty. Zkoušel jsem získat kontakty přes Poštovní úřad v Kábulu, ale nebyl jsem úspěšný.”

Otázka:
„Které exponáty Afghánistánu Vás zaujaly?“
Odpověď:
„Líbí se mi exponáty Alfonse Zuluety z USA z počátků 20. století. Má hodně unikátních položek známek i obálek Afghánistánu.“

Otázka: “Jaké máte plány do budoucna?”
Odpověď:
“Pracuji na specializovaném katalogu poštovních známek Afghánistánu. Současné katalogy jsou jen základní a speciální informace je těžké získat. Člověk tyto informace získává z knih, obskurních časopisů, nebo dokonce z rukopisných poznámek nebo albových stránek sběratelů. Chci to dát všechno dohromady pro všechny sběratele. Chci, aby dílo obsahovalo obecné informace, chybotisky, deskové varianty, ceny obálek, falza, esseje a vzorce, poštovní trasy, poštovní sazby atd. Ještě se nemohu rozhodnout, zda bude dílo obsahovat poštovní razítka a celiny. Chtěl bych to publikovat po částech, protože je to enormní objem informací.”

Děkuji za rozhovor a přeji Robertu Jackovi, aby se mu tohle velké dílo zdařilo.

Autor: Jaromír Petřík | 13. 10. 2010

Komentáře

2.díl

Další rozhovor

další typ

Přidat komentář  | Zobrazit komentáře


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223