Retuše nápisu POŠTA hodnoty 3h I.TD emise HRADČANY

O retuši nápisu POŠTA na hodnotě 3h kresby a) emise Hradčany se zmiňuje Ladislav Novotný ve své „Speciální příručce pro sběratele československých známek“ z r. 1970. Uvádí ale pouze jediné, a to 12.ZP/I.TD. Většina sběratelů, s kterými jsem možnost retuší probíral, tyto popírá a podle názoru těch, kteří je připouštějí, byly provedena na skleněném negativu. Jsem přesvědčený, že k těmto retuším došlo, i když ne na negativu, ale na již hotové, vyleptané tiskové desce. Jak je známo, z negativu byly vyrobeny všechny tiskové desky téže hodnoty, výjimkou je pouze hodnota 1h, kde každá tisková deska měla svůj negativ. Protože se odchylky na stejných známkových polích II. tiskové desky nevyskytují, musely být poškozená písmena opravena na již hotové desce. Retuše byly pravděpodobně prováděny proto, že v důsledku špatného proleptání byly zkráceny nožky písmen P a T, jako se vyskytují na 28. a 75. ZP, kde tyto vady byly ponechány. U písmen Š a A snad byly špatně proleptány jejich dolní části a byly přistoupeno také k jejich opravě.

Podle mých zjištění byly opravy provedeny na těchto známkových polích:

Písmeno P – 7, 8, 15, 16, 18, 35, 36, 46. a 62. ZP
Písmeno Š – 17. a 19. ZP
Písmeno T – 16, 17, 35. a 46. ZP
Písmeno A – 15. a 16. ZP

Na 2. ZP, v Monografii č. 1 uváděná desková vada, vznikla velmi pravděpodobně ujetím nástroje pracovníka při opravě nožky písmene P, tyto případy nejsou ojedinělé, dobře známé je vidlicovité vybočení na horních částech retušovaných pravých příček kresby e) na hodnotách 10h, 15h a 50h. Ladislav Novotný omylem uvádí retuš nápisu POŠTA na 12. ZP/I. TD (na tomto ZP se žádná odchylka nevyskytuje), zřejmě měl na mysli právě toto 2. ZP, které zase pro změnu neuvádí v Příručce mezi deskovými vadami, ačkoliv je tato vada dost nápadná a viditelná pouhým okem bez použití lupy.

Retuše nápisu POŠTA hodnoty 3h I.TD  emise HRADČANY


Autor: Jaroslav Michalík | 26. 9. 2006

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář

Související články


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223