RETUŠE na známkách emise HRADČANY

Datum vydání: 30. 6. 2011


Retuše provedené před tiskem

Pof. č.2 – 3h a) červenofialová

2.ZP/I.TD
– retuš nožičky písmene P v POŠTA (v Monografii č.1 omylem uvedena jako desková vada)


4.ZP/I.TD – retuš pravého bílého rámce u nápisu SLOVENSKÁ


14.ZP/I.TD – retuš pravého bílého rámce u nápisu SLOVENSKÁ


68.ZP/I.TD – retuš poškozeného (zalitého) písmene E v SLOVENSKÁ


8, 15, 16, 18, 35, 36. a 46.ZP/I.TD – retuše nožiček písmen P a T v nápisu POŠTA




Pof. č.6 – 10h e) zelená

9.ZP/II.TD
– retuš 1. spirály, ujetí nástroje zasahuje do písmene Č v ČESKO, pravděpodobně byla retušovaná i levá svislá příčka v horní části


Pof. č.7 – 15h e) cihlově červená

49.ZP/II.TD
– retuš poškozené pravé spojnice háčků


100.ZP/II.TD – retuš celé pravé výzdoby


Pof.č.8 – 20h a) modrozelená

70.ZP/I.TD
– retuš poškozené nuly na pravé straně


78.ZP/I.TD – retuš tečky za číslicí


Pof. č.9 – 20h e) karmínově červená

10.ZP/I.TD
– retuš poškozeného pravého rámu


28.ZP/I.TD – retuš levého rámu pod horním rohem u 3. a 4. spirály


28.ZP/II.TD – retuš levého rámu pod horním rohem u 3. a 4. Spirály


Pof. č. 11 – 25h e) fialová

61.ZP/II.TD
– retuš bílé skvrny na horním obloučku S ve SLOVENSKÁ


61.ZP/IV.TD – retuš bílé skvrny na horním obloučku S ve SLOVENSKÁ


73.ZP/I.TD – retuš bílého kroužku na dolním obloučku Š v POŠTA


73.ZP/II.TD – retuš bílého kroužku na dolním obloučku Š v POŠTA


73.ZP/IV.TD – retuš bílého kroužku na dolním obloučku Š v POŠTA


Pof. č. 16 – 50h e) modrá

7.ZP/I.TD
– retuš pravé svislé příčky u 9. listu


Pof. č. 18 – 75h e) šedozelená

50.ZP/I.TD
– retuš poškozeného pravého rámu



Retuše spirál – spirálové typy

U hodnot 5h, 15h, 20h, 25h, 75h a 500h v kresbě e) na některých tiskových deskách byla před tiskem opravena nedotažená 4. spirála. V opravené desce zůstaly některé spirály neopraveny a daly tak vzniknout spirálovým typům. Opravená – dotažená spirála je II. typ, původní neopravená – nedotažená I. typ.




Retuše levých příček – příčkové typy

Stejně jako opravy nedotažených spirál byly na hodnotách 5h, 15h, 20h, 25h, 75h a 500h v kresbě e) opraveny dolní části levých příček. Neopravená – krátká příčka je I. typ, prodloužená dolní část levé příčky spojená s dolní příčkou je II. typ. Podtyp IIa. má viditelné prodloužení dolní části levé příčky, ale není spojena s dolní příčkou.


Retuše pravých příček – rámečkové typy

U hodnot 10h, 75h a 500h v kresbě e) byly opraveny na některých známkových polích pravé svislé příčky jejich protažením až k dolní příčce.


Retuše vějíře pravé holubice

Na známkách v kresbě e) byly na některých známkových polích a na některých tiskových deskách opraveny chybějící části vějíře pravých holubic. Vzhledem k možnosti zalití oprav barvou při tisku a nedůslednosti oprav je velmi problematické jejich určení.

400h – oprava zakončení bílého pásu za nápisem SLOVENSKÁ

Přerušené zakončení bílého pásu za nápisem SLOVENSKÁ bylo na I. tiskové desce opraveno jeho uzavřením a označujeme je jako II. typ. Na II. tiskové desce oprava provedena nebyla a původní neuzavřené zakončení je I. typ.



Retuše provedené během tisku

Pof. č.2 – 3h a) červenofialová

90.ZP/II.TD
– retuš přerušené pravé větve



Pof. č.5 – 10h a) červená

91.ZP/I.TD
– retuš deskové vady „hodiny v první věži“



91.ZP/II.TD – retuš deskové vady „hodiny v první věži“



91.ZP/III.TD – retuš deskové vady „hodiny v první věži“



91.ZP/IV.TD – retuš deskové vady „hodiny v první věži“




Pof.č.7 – 15h e) cihlově červená

36.ZP/I.TD
– retuš barevné skvrny na 5. spirále


36.ZP/II.TD – retuš barevné skvrny na 5. spirále



Pof. č.8 – 20h a) modrozelená

28.ZP/II.TD
– retuš deskové vady „šibenička za číslicí“




78.ZP/II.TD – retuš deskové vady „tečka za číslicí“




78.ZP/III.TD – retuš deskové vady „tečka za číslicí“




Pof. č.21 – 120h e) šedá

I když k retuším na 64. a 74. ZP došlo během tisku, pravděpodobně původní vada je neznámá. K poškození došlo při rozebrání tiskové sestavy a následném čištění tiskových desek. Před dalším tiskem byla vada odhalena a opravena. Retuší existuje více variant, jak se přidaný kov postupně vydrolil.

64.ZP/I.TD – retuš poškozeného levého horního rohu.


74.ZP/I.TD – retuš poškozeného levého horního rohu



Autor: Jaroslav Michalík

Vytištěno ze serveru https://www.infofila.cz