Retuše na emisi Hradčany hod. 15h

Datum vydání: 27. 11. 2014


Retuše levé příčky, 4. spirály a pravé příčky na hodnotě 15 h e) jsou sběratelům již delší dobu známy jako typy příčkové, spirálové a typy pravých příček. Na I. a II. tiskové desce se však vyskytují další retuše, které nejsou doposud některým sběratelům známy a není jim ve sbírkách věnována pozornost.

Na 49.ZP/II.TD je před tiskem opravena pravá výzdoba a zcela chybí pravá spojnice háčků.


Na 100.ZP/II.TD je opravována před tiskem celá pravá výzdoba včetně 6, 7, 8, 9. a 10. spirály, 3. a 4. háčku, vlnovky a horní i dolní části pravé příčky. Je to pravděpodobně největší retuš, která se nejen na této hodnotě, ale na všech známkách emise Hradčany vyskytuje.


Další zajímavé retuše se vyskytují na 36.ZP/I, II. a VII. TD. Jedná se o vadu negativu, která byla přenesena na všech sedm tiskových desek – dvě velké barevné skvrny na spojnici 4. a 5. spirály a na 5. spirále. Na I, II. a VII. TD byla tato va-da opravena, na ostatních tiskových deskách ( III, IV, V, a VI.) byla ponechána.
Opakování článku z 12. 9. 2006

Autor: Jaroslav Michalík

Vytištěno ze serveru https://www.infofila.cz