Repríza uvedenia knihy o filatelii

Datum vydání: 31. 1. 2011


Možno to nebýva často, aby sa uvedenie (alebo inaugurácia) novej knižky uskutočnila dva razy. Ak sa to stalo, ako v prípade filatelistickej a poštovej publikácie Ako začať zbierať známky, tak to svedčí o tom, že sa zámer vydavateľa a autorov vydaril. Totiž po inaugurácii knižky pre deti a deťom v pobočke Knižnice Juraja Fándlyho koncom min. roka nasledovalo aj jej uvedenie dospelým čitateľom a zberateľom poštových známok v Trnave. Dôvodom bol jednak úspešne pracujúci krúžok mladých filatelistov v tomto meste, ako i záujem KF Tirnavia a Knižnice J. Fándlyho na propagácii tohto zberateľského záujmu. A dôkazom je i to, že pri knižnici začne pracovať nový krúžok mladých filatelistov zložený z mladých čitateľov a návštevníkov knižnice, ktorí sa na druhom uvedení hneď zúčastnili.

V úvode predstavenia knižky odznela z flauty úspešnej mladej filatelistky Veroniky Chorvatovičovej známa melódia z filmu Ide, ide poštový panáčik, ktorá navodila tú správnu atmosféru podujatia. A potom postupne prehovorila trojica spoluautorov knižky : Mgr. Ján Mička, Mgr. Martin Vančo, PhD. a Mgr. Veronika Kopečná. (Prvý je známy organizátor mládežníckej filatelie, Mgr. Vančo je riaditeľ Poštového múzea Banská Bystrica a vedúci odboru POFIS Slovenskej pošty, a.s., a Mgr. Kopečná je marketingová špecialistka SP, a.s.) Prítomných zoznámili so zámerom jej vydania, najmä s propagovaním poštovej známky a filatelie medzi mladými, zvýraznili ich poslanie v histórii a v súčasnosti v súvislosti s konkurenciou počítačov v komunikácii ľudí . Zvýraznili postavenie a umelecké hodnoty slovenskej poštovej známky vo svete, potvrdené niekoľkými víťazstvami v súťaži Grand Prix WIPA a naposledy víťazstvom expozície Slovenskej pošty na minuloročnej výstave v Antverpách. To všetko dokumentuje záujem a snahu Slovenskej pošty v obohacovaní tohto ušľachtilého koníčka a v inovácii činnosti pošty. Aj neformálna debata po skončení uvedenia svedčila o záujme o slovenskú poštovú známku a jej ďalšiu popularizáciu v súvislosti s trnavskými motívmi na známkach (nezabudnime, že podujatie bolo v tomto najstaršom slovenskom kráľovskom meste!)

Predstavu o podujatí doplní niekoľko fotografií. (Mgr. J. M.)






Autor: Ján Mička

Vytištěno ze serveru https://www.infofila.cz