Regionálne kolo 35. roč. Filatelistickej olympiády

Regionálne kolo FO pod názvom Športom ku zdraviu sa pre západoslovákov uskutočnilo v sobotu 17. mája. Pozvánky boli na všetky KMF regiónu zaslané mesiac pred jeho konaním, aby organizátori včas pripravili materiálne podklady pre súťaž. V pozvánke bolo uvedené, že platí aj pre vedúceho krúžku, ktorý sa prípadne s deťmi súťaže nezúčastní, ale chce poznať organizáciu, priebeh súťaže, získať informácie od ostatných vedúcich a pod. V stanovenom termíne poslali návratky dva trnavské KMF a Ing. J. Maniaček st. z Nitry.
Regionálne kolo 35. roč. Filatelistickej olympiády

Samotná súťaž sa konala v Akadémii vzdelávania v Trnave. Posledný predmaturitný týždeň a víkend na prípravu pred začínajúcimi maturitnými skúškami spôsobil, že neprišli súťažiaci D kategórie, ďalej časť súťažiacich z ostatných kategórií, lebo už začali školské výlety a 1 KMF účasť svojich krúžkarov ospravedlnil. Takto bolo regionálne kolo záležitosťou 3 krúžkov.

Súťaž začala tradične testami a po nich deti pracovali na miniexponátoch. Testy opravovali Ing. Matej Zachar a Ing. J. Maniaček, na hodnotení miniexponátov spolupracovali obaja menovaní a Mgr. J. Mička. V hodnotení jednotlivých miniexponátov neboli vcelku žiadne zásadné rozdielnosti v posudzovaní kvality. Ako obyčajne, časť súťažiacich bola veľmi dobre pripravená ako teoreticky (získali body blízko maxima možných) a v praktickej úprave boli „dobré“ body za úpravu a rozmiestnenie materiálu, chyby boli v pravopise, v poňatí témy aj vo výbere známok. Postupujúci do národného kola majú dostatok času na úpravu, prípravu s novými otázkami k tematickej časti a na skvalitnení miniexponátov. Zaujímavosťou bolo, že iba jeden súťažiaci robil rámiky okolo známok, vcelku málo bolo iného filatelistického materiálu (celiny, príležitostné pečiatky, výstrižky a pod.)

Všetci súťažiaci aj ďalší mladí filatelisti, ktorí pomáhali pri organizácii, dostali pamätné listy, celiny a suveníry darované POFISom, súťažiaci na medailovom umiestnení dostali diplomy, ktoré pre KM ZSF dal vyhotoviť POFIS. Každý účastník dostal skart, darovaný Ing. Maniačkom a komisiou mládeže, vrátane ďalších suvenírov.

Najlepším účastníkom regionálneho kola bol Andrej Lovász z Nitry, ktorý získal spomedzi všetkých súťažiacich najviac bodov (94), druhý najlepší bol Štefan Horváth z Trnavy (92 b). Vecné ceny pre medailistov budú odovzdané dodatočne.

Súťaž prebehla vcelku bez sklzov a v dobrej atmosfére, takže pred dvanástou hodinou sa účastníci po vyhlásení výsledkov porozchádzali do svojich domovov. Pre všetkých bolo radostné konštatovanie, že budúce stretnutie bude pre nich na Kongrese mladých filatelistov v dňoch 6.- 7. júna v Bratislave – a to buď ako súťažiaci alebo ako delegáti, čo bude odmenou za celoročnú aktívnu prácu v KMF.
Regionálne kolo 35. roč. Filatelistickej olympiády

Regionálne kolo 35. roč. Filatelistickej olympiády

Regionálne kolo 35. roč. Filatelistickej olympiády

Regionálne kolo 35. roč. Filatelistickej olympiády

Regionálne kolo 35. roč. Filatelistickej olympiády


Autor: Ján Mička | 4. 6. 2008

Komentáře

Gratulujem

Přidat komentář  | Zobrazit komentáře


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223