Redaktor Infofila.cz Pavel Vlnas se představuje

Datum vydání: 8. 11. 2003


Je mi 19 let, narodil jsem se ve městě Jindřichův Hradec, které je známé především jako rodiště Tomáše Krýzy, tvůrce největšího mechanického betlému na světě.

Filatelii jsem objevil jako žák základní školy, když mi bylo 10 let. Začal jsem chodit do kroužku mladých filatelistů při domu dětí a získal jsem první, tehdy zcela banální poklady. Ale již záhy jsem pochopil, že filatelie pro mne bude dlouhodobějším koníčkem na více let a začal jsem tedy docházet na srazy starších a zkušenějších sběratelů. Postupem doby jsem získal základní přehled o tom, jak a co sbírat, vytvořil jsem si systém a také první ucelenější sbírku, tehdy to bylo světové umění na obrazech, a objevil jsem krásu našich domácích známek. Teď se věnuji České republice a zvlášť fauně a floře v Čechách.

V součastné době studuji na gymnáziu Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci. Studium mi zabírá hodně volného času, některé koníčky jsem musel omezit, ale na filatelii jsem nezapomněl.

Mezi mé další koníčky patří cestování, které se také snažím kombinovat s filatelií. Z každé země, kterou navštívím (v roce 2001 to bylo Chorvatsko), si přivezu alespoň jeden suvenýr v podobě samostatné známky, FDC (viz obrázek) nebo aršíku. Na tyto známky mám zvláštní album a vždy, když se k němu vrátím, si vybavím zážitky ze zemí blízkých či vzdálených, nejčastěji jak jsem tu či onu známku získal, jaký problém byl se domluvit s poštovními oficíry v cizí řeči či jak jsem hledal zapadlou poštovní stanici kdesi v nehostinných místech civilizace. Většinou si kupuji známku, která má nějakou spojitost s místem, ve kterém se právě nacházím. To se ale nepodaří vždycky jako v případě Makarské riviéry. Pak si koupím jakoukoli známku, co zrovna mají. Jedno pravidlo však mám - musí být vydaná v roce mé návštěvy.

Ve filatelii vidím místo pro zábavu, poučení, dobrou investici a pro setkání s kamarády. Za těch krátkých deset let, co se jí věnuji, jsem poznal, že známky jsou fenoménem dnešní doby.

"Před 200 lety jsme je neznali a kdo si na ně vzpomene za sto let?"

Chorvatská FDC


Autor: Pavel Vlnas

Vytištěno ze serveru https://www.infofila.cz