Redakční rada MERKUR REVUE

Určitě je většině čtenářů Infofily známý sběratelský časopis MERKUR REVUE. Tento časopis je zaměřený hlavně na filatelii, ale na svoje si zde přijdou i numismatici, či sběratelé bankovek. Vychází jako dvouměsíčník ve formátu A4. Počet stran je 24 + 8 stránek příloh, tedy 32 stran textu. Provedení v barvě, stejně jako obálka, která je celobarevná.

O tom, že je to úspěšný časopis, dokládá stav, že vychází již 18. ročník Merkur Revue a společně s Filatelií je nejrozšířenějším sběratelským periodikem. Sběratelských časopisů u nás zase není mnoho, v době Internetu, kdy většinu informací sběratel sežene právě přes toto médium, to mají tištěné časopisy stále těžší a nemálo jich zaniklo. A nejen časopisy, stačí neustálý propad prodeje, jak odborných knih, tak i beletrie. Generace se prostě mění a získává jiné návyky i zájmy. Proto je určitě potěšující, že i přes tyto změny si časopis Merkur Revue drží dobrou pozici.

Za každým vydaným číslem se samozřejmě skrývá nemálo práce a úsilí. Dovolím si proto představit ty, kteří tento časopis vytvářejí, tedy redakční radu. v Odpovědným vydavatelem je Jan Klim, jehož firma Filatelie Klim, MERKUR sídlí v Brně na adrese Veselá 37. Jan Klim je specialistou na rakouské známky a celistvosti z let 1850-1918, jakož i předznámkové období z tohoto území. Známé jsou i jeho sálové, písemné a internetové aukce Filatelie Klim.

Tisk Merkur Revue provádí firma Europrinty, spol. s r.o., jejíž majitel Zdeněk Filípek je i členem redakční rady a autorem řady odborným článků, hlavně na téma Hradčany a SO 1920. Jeho firma též vydala nemálo sběratelské literatury, stačí jmenovat 3 díly Ocelotisku z plochých desek, na kterých pracovala řada významných autorů po několik let. Další literatura jako Rukověť pro sběratele Hradčan od F. Hamra a J. Škalouda, Weipert falzum od Zdeňka Filípka, Emise Hradčany 1918-1920 25h fialová od L. Olšiny, Československé předběžné a souběžné známky a celiny 1918-1919 od Pavla Hirše, Nejvzácnější Čs. poštovní známky ve sbírce L. Pytlíčka a další. Pro sběratele mincí např. České mince 1993-2010 a medaile České mincovny 1993-2010 od Jaroslava Moravce.

Šéfredaktorem a duší časopisu Merkur Revue je Zdeněk Fritz, odborník a soudní znalec na známky Československa. Každou schůzku redakční rady Zdeněk Fritz zahajuje, kdy se nejdříve zhodnotí předchozí číslo a projednají připomínky čtenářů a dopisovatelů, ať kladné, tak kritické. Při tvorbě nového čísla má již Zdeněk Fritz předběžně zpracovanou osnovu s příspěvky, které již obdržel jak od členů redakční rady, tak od stálých dopisovatelů a autorů článků. Zde se články dolaďují a připomínkují. Hodně časopisů má problémy s náplní svých čísel, s Merkur Revue to bývá naopak. Materiálů je tolik, že často řešíme, co zařadit a co odsunout do dalších čísel.

Z ostatních členů redakční rady představím Jana Štolfu, specialistu na ČSR I, či badatele Radomila Květoně, který se zabývá známkami a celistvostmi převážně na našem území od dob Rakouska 1850 až po rok 1945. Pavel Matoušek přispívá hlavně články z oblasti práva, jako je legislativa ohledně sběratelství.

Jaromír Petřík je sběratelem známkových zemí a známek Afghánistánu, píše články na tato témata. Též píše recenze na Merkur Revue pro Infofilu a tvoří jakéhosi "styčného důstojníka" pro tuto spolupráci, kdy se ideálně doplňuje tištěné a internetové médium.

Jako odborní poradci působí např. Pavel Pittermann a Svatopluk Šablatúra. Schůzek redakční rady se pro svůj věk, či zdravotní problémy již neúčastní, ale jejich rady z oblasti znalectví jsou velmi cenné.

Redakční rada MERKUR REVUE
Redakční rada zleva: Zdeněk Fritz, Zdeněk Filípek, Jan Klim, Jan Štolfa, Jaromír Petřík


Autor: Jaromír Petřík | 2. 4. 2013

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223