Řecké známky ve prospěch Červeného kříže a sociální výpomoci

V předchozích dílech jste našli články o britských známkách válečné daně a francouzských vydáních pro Červený kříž. Na tyto své texty bych rád navázal souborem tří nových článků týkajících se vydání Řeckého království pro Červený kříž a sociální výpomoc, španělskými známkami válečné daně a emisemi Portugalska pro poštovní daň.

Začněme tedy řeckými známkami. Řecko se účastnilo balkánských válek v létech 1912-1913, během nichž utrpělo značené materiální i lidské stráty. V roce 1914 se proto kompetentní místa rozhodla zavést zvláštní poštovní daň, jejíž výtěžek by šel k dobru Červeného kříže starajícího se o zraněné vojáky a jejich rodiny. V tomto roce vyšly dvě známky v hodnotě 5 a 10 lepta, které musely být povinně vylepovány k běžné frankatuře na vnitrostátní zásilky v určených ročních obdobích, např. během ortodoxních Velikonoc a Vánoc. Motiv prvních vydání jasně odkazuje na předešlé balkánské války (obr. 1).

Řecko vstoupilo do první světové války až roku 1917, kdy se podařilo odstavit od moci kruhy blízké řeckému královskému páru, který byl silně nakloněn Německu. To však nebyl žádný div, protože řeckou královnou byla sestra německého císaře Viléma II. . Král Konstantin I. sice nejprve zbavil úřadu premiéra Venizelose, ten se však vrátil již v roce 1915 zpět do funkce a snažil se aktivně zařadit Řecko po bok Francie a Británie. Premiér Venizelos bezvýhradně podporoval otevření Soluňské fronty v roce 1915, za což sklidil kritiku krále. Konstantin I. odmítl téhož roku řeckou účast ve spojeneckém útoku na turecké Dardanelly. Venizelos opustil úřad a přesídlil na Krétu, kde pokračoval v udržování kontaktů s představiteli Dohody. V roce 1917 byl nakonec Konstantin I. donucen pod mezinárodním tlakem abdikovat a Venizelos se opět stal řeckým premiérem. Jeho nová vláda vyhlásila ještě v roce 1917 válku státům Trojspolku a řečtí vojáci se začali účastnit bitev první světové války na straně Dohody.

V roce 1917 byly proto obnoveny známky s poštovní daní, tentokrát ve prospěch sociální výpomoci, kterých bylo pouze v tomto roce vydáno 45 kusů ! Těmito známkami musela být vyplácena veškerá vnitrostátní korespondence od dubna do září 1917. Tiskoviny musely nést známku v hodnotě 1 lepta, dopisy 5 lepta, poštovní poukázky 10 lepta a konečně balíky známku 30 lepta. Většina známek vznikla přetiskem, pouze málo má originální obraz. Známku z první emise roku 1917 vidíte na obr. 2. V létech 1917 a 1918 pak vyšly ještě dvě známky s daní ve prospěch Červeného kříže (obr. 3: známka z roku 1918), jejichž užívání v poštovním provozu bylo také povinné.

Řecké známky ve prospěch Červeného kříže a sociální výpomoci

Pro lepší informaci jsem připravil následující přehled řeckých daňových známek té doby:

Řecké známky ve prospěch Červeného kříže a sociální výpomoci

Psáno pro server Infofila.cz (www.infofila.cz) a pro zpravodaj TERRA vydávaný sekcí Evropa Společnosti teritoriální filatelie ( http://philately.webpark.cz/stfscf.htm )

Autor: Lubor Kunc | 10. 12. 2006

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223