Recenze MERKUR REVUE 5/2012

Úvodní článek "Hradčany poněkud jinak" od Jana Klima a Zdeňka Fritze popisuje použití některých známek první čs. emise Hradčan v roli kolků, tedy fiskálního použití. Jako příklad je na titulní straně zdokumentováno použití 10 h červené jako kolku na faktuře firmy "Egberta Belcrediho - Správa a důchod panství Líšně a Jimramova" v Líšni u Brna.

Radomil Květoň napsal "Výplatné známky - Hrady, krajiny a mestá 1936"- Dvojitá moletáž na známce 1,20Kč Mukačevo-Palanok. V tomto článku se zabývá výrobními vadami, kterých u těchto známek bylo velmi málo díky poměrně dokonalé přípravě známek. Proto se podrobně věnuje známé výrobní vadě a to dvojité moletáži v části nápisu "SKO". Zdokumentováno fotografiemi.

Další článek R. Květoně "T.G.Masaryk 1920 - poštové použitie známok v II. tarifnom období - Mauritius pre zberatelov celistvostí ČSR I. Jedná se o použití známek s portrétem Masaryka v hodnotě 500h a 1000h.

"Další vzácná pohlednice neexistujícího města" je pokračování o již dávno neexistujícím městě Doupov, které bylo zcela "srovnáno se zemí" v letech 1948-1954, je dalším pokračováním o tomto městě od Zdeňka Fritze.

Následuje článek "Dvě poznámky k zajímavým prvorepublikovým poštovnám" od Zdeňka Fritze a to o Plešivci a Užhorodě-letiště.

Znalecká hlídka se tentokrát v článku "Falzum známky RSFSR 45R z emise, vydané r. 1922 k 5. výročí VŘSR (Mi 195 a 196) zabývá padělky těchto známek. Autor S. Šablatúra.

Alois Vávra začíná v tomto čísle rozsáhlou studii na téma "Specializace při sbírání sovětských známek". Tato studie bude pokračovat v tomto i příštím ročníku Merkur Revue a určitě bude velkým přínosem pro specialisty tohoto sběratelského oboru. Doplněno bohatou dokumentací. Kromě toho se autor podrobně zabývá např. tiskovými technikami těchto známek.

Africké linky společnosti Imperial Airways (III) je pokračováním z předchozího čísla MR 4/2012. Pojednává hlavně o nasazení hydroplánů v r. 1937 z Afriky až do Velké Británie a pokračuje popisem některých leteckých tras běžnými letouny. Autorem tohoto článku je Miroslav Bělina.

Lumír Brendl v článku "V Kadani vzpomínali na mistra Josefa Lieslera" připomněl tohoto významného malíře, grafika, ilustrátora a tvůrce poštovních známek.

Velmi zajímavý článek nejen pro obchodníky, ale i vedení svazu SČF je od Pavla Matouška "Filatelie a daně". V tomto článku autor jednak zákony přímo cituje, ale též se zabývá výkladem tohoto zákona, což je obzvláště důležité.

Na dalších stranách je pokračování seriálu o papírových platidlech z počátku 19. století, konkrétně o bankovkách 1, 2, 5, 10, 20, 100 Guldenů z roku 1811 a padělků anticipačních listů provedených tiskem i ruční kresbou v hodnotách 2, 5, a 10 zlatých z roku 1813. Padělatelská činnost v té době probíhala ve vysoké míře. Doplněno velmi zajímavou tabulkou kupní hodnoty peněz z let 1811-1816. Připomenutí státního bankrotu v Rakousku v r. 1811.

Jiří Sedlák v článku "Výstava Lidice 2012" se podrobně zabývá touto výstavou Premiéra a současně Regionální výstavou. Tato výstava se uskutečnila v realizaci KF01-05 Kladno ve spolupráci s kolektivem Lidického památníku a probíhala ve dnech 20.-23. září 3012.

Vítězem nejprestižnější soutěže o nejkrásnější známku světa Grand Prix de L´ Exposition Wipa za rok 2010 se stala česká známka "Poštovní muzeum Praha. Článek od Zdeňka Fritze, který popisuje zajímavosti ohledně této známky, jejímž tvůrcem byl slovenský výtvarník Dušan Kállay a rytcem Miloš Ondráček.

Pokračuje seriál "Kypros-Kibris-Cyprus" od Zoltána Radušky, který se zabývá jak historií, tak poštovní tvrbou této země. Doplněno bohatým ilustračním materiálem.

Známky indických států Trávankór-Kočín - nová přetisková deska pro FOUR PIES? od Jiřího Černého pojednává o jeho objevu dosud nepopsaných deskových vad. Když se s tímto objevem obrátil autor přímo na vydavatele katalogu Gibbons, ten neprojevil o tyto nové objevy bližší zájem a nezařadil je nově do svého katalogu. Tento podivný přístup dokumentuje snahu vydavatelů filatelistické literatury hlídat si hlavně svoje objevy.

Člen Komise znalců Bohumil Synek se v článku "Na škodu pošty alebo zberatelov?" zabývá padělky poštovních známek. Popisuje tzv. Martinský falzifikát, falzum z poškrábané desky a falešným Hlinkou 1Ks a 30h. Celé archy padělků 1Ks se nedávno vyskytovaly v internetových aukcích hlavně v USA, Kanadě i ve Francii.

Lumír Brendl napsal článek "Sté padesáté výročí událostí událostí z let 1861/1862 Tyršův SOKOL a Garibaldiho sjednocení Itálie." Popisuje v něm založení Sokola, jakož i vydání známek k této příležitosti, ale zmiňuje se i o výletech, kde byli Sokolové v jasně červených garibaldiovských košilích v roce 1862. Dokumentováno známkami Garibaldiho i sokolských funkcionářů.

Slovenská filatelistická akademie oslavuje 15. výročí vzniku. Článek od Lumíra Brendla, kde si SFA 16. 8. 2012 připomněla 15. výročí svého založení. Stalo se tak na slavnostním zasedání v budově Slovenské pošty Poštovního muzea v Banské Bystrici. Při této příležitosti byla vydaná dopisnice.

Výstava k filatelistickému jubileu ve Žďáru n. Sázavou. V letošním roce slaví KF06-10 ve Žďáru nad Sázavou 60 let svého vzniku. Při této příležitosti proběhla slavnostní vernisáž a výstava se konala ve dnech 18.-30. září 2012 ve výstavní síni Staré radnice ve Žďáru nad Sázavou. Přítomný na této výstavě byl Zdeněk Fritz, který popsal průběh výstavy a doplnil fotodokumentací.

Závěr tohoto čísla tvoří Nové známky České a Slovenské republiky a na obálce bohatá Nabídková služba časopisu Merkur-Revue zaměřená na CDV, obálky a pamětní listy tří generací Lieslerů.

Recenze MERKUR REVUE 5/2012


Autor: Jaromír Petřík | 8. 11. 2012

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář