Recenze Merkur Revue 5/2011

Úvodem Zdeněk Fritz připomíná 65. výročí prvního letu New York - Praha. Tento let se konal 15.6.1946 a přelet včetně odbavení trval 21 hodin. Zdokumentováno obálkou prvního letu.

Na dalších stranách je dokončení seriálu "Začiatky pravidelnej leteckej pošty v Uhorsku - Repülö Posta 1918" od Radomila Květoně. Jsou zde vyobrazeny těžké letecké zásilky a dále autor rozvádí i falšování leteckých známek a celistvostí. Jsou popsány i vyobrazeny falešné přetisky a hlavně celistvosti, kde jsou zdokumentována falešná razítka. Mimořádně zajímavý je názor na převrácený přetisk u 1K50f - největší raritu leteckých maďarských známek. Dodnes se neví, zda jde o pravou známku či falzifikát.

Další článek od Zdeňka Fritze je o nově vydané knize od autora Zdeňka Filípka "Weipert falzum". Toto ojedinělé dílo včetně bohaté fotografické dokumentace vyšlo v říjnu 2011 a bylo vystavené jako exponát na 1. čs. filatelistické výstavě ve Vysokém Mýtě, kde získalo zlatou medaili!

"Československé lázně 1951 - 60 let od vydání třetí poválečné emise leteckých známek" od Zdeňka Fritze popisuje zajímavosti ohledně této emise. Autor zde popisuje vznik těchto známek od návrhu Zdeňka Pokorného až po realizaci včetně tisku a výroby známek. Zdokumentováno konkrétními známkami včetně celistvostí a je zde zmíněna i záležitost ohledně použití rytiny letecké známky 20Kčs jako speciální číslované přílohy "Ocelotisk z plochých desek I. díl" vydané v r. 2000 a jehož dotisk si potom vynutil náš znalec F. Beneš pro svoje obchodní záměry.

Rudolf Fischer - "Neznámé celiny k výstavě PRAGA 78". Zajímavý článek včetně vyobrazení 7 výstavních dopisnic s přitištěnými známkami 7 autorů. Z konkrétních důvodů, které zde autor popisuje, byly tyto dopisnice skartovány, z nichž se zachovaly pouze 3 kompletní sady! Tyto dopisnice jsou dokonce k prodeji, všechny informace jsou v tomto čísle Merkur Revue.

Zajímavosti z Francie - článek od Zdeňka Fritze pojednává o poštovních celistvostech, které nesou charakter poštovních dokumentů, i když na první pohled by se zdálo, že kromě známkových frankatur tomu tak není. Jedná se např. o soukromé dopisnice, které sloužily ke korespondenčnímu šachu, nebo různé druhy pohlednic.

V dalším článku Zdeněk Fritz píše o tajných ryteckých značkách na československých známkách. To bývá dost často předmětem diskusí a Zdeněk Fritz se snaží o zdokumentování pokud možno všech těchto značek a udělat z nich podrobný přehled. Jistě záslužná práce, protože mi není známo, že by tato problematika byla kompletně zpracována. Tyto články budou vycházet jako seriál.

V dalším článku je připomenuto úmrtí legendárního šéfredaktora časopisu Filatelie Vítězslava Houšky, kde působil od r. 1966 do roku 1991.

Soudní znalec Milan Kračmar pokračuje svůj "seriál" o znalectví. Zabývá se dále navrženou novelou zákona o znalectví, změnami v trestním řízení a ostatními změnami. Konkrétně zde popisuje znalectví v Rakousku a jeho inovace.

Lumír Brendl popisuje první Evropskou mládežnickou filatelistickou výstavu Svazu polských filatelistů - PFZ, která se konala v Polkowicích ve dnech 1. - 7. října 2011. Tato výstava byla hodnocena podle speciálních směrnic pro hodnocení mládežnických exponátů na výstavách FIP (SREV). Výstavy se účastnilo 9 zemí a vystaveno 80 exponátů. Více, včetně fotografií v tomto článku.

Ve svém dalším článku "Na okraj poštovní známky Barokní varhany v Plasích" popisuje Lumír Brendl známku z výtvarné dílny Pavla Dvorského a v rytině Jaroslava Tvrdoně vidíme hlavní části varhan. Na doprovodné obálce FDC ( 18.9.2011) je známka opatřena razítkem (14.9.2011) s pohledem na průčelí kostela.

V dalším příspěvku připomíná L. Brendl 90. výročí Rakouského filatelistického svazu.

"Prečo nikto nechcel byť druhý? Kde sa dvaja bijú,...)" je další pokračování napínavého seriálu od Zoltána Radušky o dobývání Jižního pólu včetně bohaté přílohy filatelistických materiálů, ať již známek nebo razítek.

V dalším článku "Specializovaná publikace Hradčany 1918 - 1920/25 h fialová" představuje Zdeněk Fritz publikaci Ladislava Olšiny o vzájemné kombinaci spirálových, příčkových a obloukových typů u těchto známek Hradčan včetně přesné obrazové dokumentace. Pro Hradčanáře určitě nezbytný zdroj informací.

Jaroslav Šůla v článku "Aféra padělatelů rakousko - uherských státovek Antonína Šulce a jeho syna Bertolda z roku 1874" se zabývá paděláním bankovek jednozlatky z r. 1866 a desetizlatky z r. 1863. Tato aféra vypukla na přelomu r. 1873 - 1874, kdy tyto bankovky padělali otec se synem, přičemž jim hrozilo doživotní vězení. Na fotografiích jsou zdokumentovány tyto poměrně zdařilé padělky. V příštím čísle pokračování…

"Filatelistická výstava Vysoké Mýto 2011" od autora Jaromíra Petříka. Článek zabývající se 1. česko-slovenskou filatelistickou výstavou, která proběhla ve dnech 12. - 16. října 2011. Je zde popsaný průběh výstavy včetně řady fotografií a autor se zde zabývá úvahou nad hodnocením exponátů v "trezoru" u dost vysokého počtu exponátů a prací jurymanů. Popisuje jednak velmi zdařilou výstavu, ale upozorňuje i na problémy hodnocení některých exponátů, kdy u dvou exponátů v rozmezí výstav Premiéra - Národní došlo k vzájemnému rozdílu bodového ohodnocení o neuvěřitelných 46 bodů! Určitě námět k zamyšlení hlavně pro jurymany.

Pokračuje seriál Zdeňka Fritze "Hrady a zámky na známkách z území někdejšího Československa". Jedná se již o neuvěřitelný 18.díl tohoto seriálu. Konkrétně o hrady Devín, Budatín a Krásná Hórka. Všechno doplněné obrázky známek i fotografií objektů.

Závěrem jsou zde představeny nové známky České a Slovenské republiky, lidově řečeno novinky.

Recenze Merkur Revue 5/2011


Autor: Jaromír Petřík | 18. 11. 2011

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223