Recenze MERKUR REVUE 4/2012

Článek od autorů Svatopluka Šablatúry a Zdeňka Fritze "Další neznámé návrhy poštovních známek Slovenska 1939 - 1945" navazuje na číslo MR2/2012, kde byla zveřejněna velká ukázka filatelistické veřejnosti dosud neznámých návrhů poštovních známek tzv. Slovenského štátu 1939-1945. V tomto čísle je popsaná a vyobrazená další řada nepřijatých i přijatých návrhů, které pocházejí z jedinečné sbírky předsedy kolegia svazových znalců ZSF S. Šablatúry. Je zřejmé, že existuje ještě dost nezmapovaných stránek vydávání poštovních známek, a to nejen v historii Slovenského štátu.

"Ohlédnutí za známkou 15H Hradčany ze 7. tiskové desky" je článek od Zdeňka Filípka. Je známo, že známka 15h Hradčany byla tištěna ze sedmi tiskových desek o sto známkových polích. Poslední, která byla nazvaná 7.TD však byla identifikovaná až někdy kolem roku 1995 a její charakterové odlišnosti popsané v publikaci "Rukověť pro sběratele Hradčan, 3 díl." Z. Filípek se ve svém článku zabývá podrobnostmi ohledně identifikace odchylek u některých známkových polí. Doplněno fotodokumentací i schématem 7.TD.

Radomil Květoň napsal článek "Velký letecký firemný list do Britskej Indie", kde se zabývá celistvostmi velkého rozměru, které bývají vyfrankovány větším počtem výplatních známek. Konkrétně se zabývá firemním leteckým dopisem zaslaným Škodovými závody do jejich pobočky v indické Kalkatě v roce 1938. Vyjímečné na tomto dopise je použití leteckých známek nominálu 10Kč L13a v ultramarínové barvě, podle dnešní praxe modrofialové.

Pro sběratele nejen známkových zemí, ale všeho, co voní filatelistickou exotikou, chci upozornit, že tímto číslem začíná seriál o známkách indických států napsaný naším největším odborníkem na tuto oblast Jiřím Černým. V uvedeném prvním díle se Jiří Černý zabývá státy indické konvence, tedy 6 států, které souhlasily s poštovní smlouvou (konvencí) mezi jednotlivými státy a Britskou Indií. Jedná se o období 1884 - 1951 a jsou to známky Britské Indie s přetisky v latince. Doplněno u nás dosud nevídanými a nepopsanými materiály jako velmi zajímavé chybotisky, vysoké nominály i ukázky padělků. Ještě chci doplnit, že autor Jiří Černý je specialistou na indické fiskální známky, napsal řadu studií pro cizí odbornou literaturu a je i úspěšným vystavovatelem.

"Africké linky společnosti Imperial Airways" je pokračováním článku z minulého čísla od Miroslava Běliny. Pojednává o leteckých trasách této společnosti v Africe z Alexandrie do súdanského Chartúmu, kde se trasa rozdělovala směrem na jih až do Kapského města a na západ směrem do Lagosu a Accry. Doplněno fotodokumentací velkého množství celistvostí i mapou leteckých tras.

Jindřich Jirásek v článku "Veletrh Sběratel slaví 15 let svého trvání" zve na tento prodejní veletrh v Praze, který se koná 6. - 8. září 2012 na výstavišti PVA EXPO v Letňanech.

Jiří Sedlák zve filatelistickou veřejnost na výstavu "Lidice 2012". Jedná se o výstavu Premiéra a současně o Regionální výstavu, která bude v Lidicích ve dnech 20. - 23.9.2012.

"Zamyšlení nad verdikty o českých specializovaných exponátech, vyslovenými mezinárodní jury výstavy PARIS 2012" od redakce MR je úvahou nad hodnocením exponátů našich vystavovatelů na zahraničních výstavách. Téma velmi závažné, když zcela ojedinělé exponáty na Evropských či Světových výstavách propadnou. Redakce se konkrétně zabývá hodnocením exponátů Miloše Hauptmana "ČSR 1950-1961, ocelotisk z plochých desek" a Zdeňka Filípka "Silesia Orientale", které přes svoji vyjímečnost získaly pouze pozlacené medaile. Redakce je kritická vůči vedení SČF, které nedokáže nejen zajistit žádnou propagaci a dostat tyto vyjímečné exponáty do povědomí mezinárodní jury, ale nedokázala prosadit jak žádného jurymana, tak ani experta-pozorovatele! A bez patřičné prezentace nemají čeští vystavovatelé žádnou šanci uspět s prvotřídními exponáty na těchto výstavách. Kde jsou ty doby, kdy byl předsedou FIP Ladislav Dvořáček a čeští vystavovatelé vozili z výstav Velké zlaté a zlaté medaile!

Pavel Matoušek v článku "Filatelie a daně" zpracoval zajímavý článek, jak je to s daněmi při prodeji filatelistických materiálů a právními předpisy při organizované filatelii.

Pokračuje další díl o papírových bankovkách zabývající se obdobím Napoleonských válek. Doplněno přehledem kupní hodnoty peněz v letech 1791 - 1810. Velmi zajímavé, k těmto údajům se lze těžko dostat. Např. v r. 1810 stál ve Vídni 1kg chleba 6,5 krejcaru, 1kg masa 21 krejcarů. Rovněž jsou vyobrazené platidla, např. 25, 50, 100, 500 Guldeny.

Zdeněk Fritz v článku "75 let RNDr. Adolfa Absolona, CSc., významného českého výtvarníka a autora poštovních známek" vzpomněl na tohoto vynikajícího českého výtvarného umělce a autora výtvarných návrhů řady českých poštovních známek.

Jiří Sedlák v článku "Evropská výstava poštovních známek PAŘÍŽ 2012", která proběhla 9. - 17.6.2012 v Paříži v prostředí parku Chateau de Vincennes popisuje průběh a svoje osobní zážitky z této výstavy. Zmiňuje se o propagaci výstavy ve francouzském tisku, kdy již v první den výstavy prodej souborů tisků vydaný k příležitosti této výstavy přesáhl 1 milion Euro! Obrovské množství filatelistických materiálů a velký zájem návštěvníků. Rovněž popisuje svoje osobní setkání se známými osobnostmi i vystavovateli. Škoda jen, že vynikající české exponáty s výjimkou exponátu našeho národního komisaře Víta Vaníčka, který získal zlatou medaili, zcela propadly, jak je popsáno výše.

V následujících článcích je vzpomínka na tvůrce našich poštovních známek jako Igora Rumanského, Kamila Lhotáka, Josefa Lieslera, Zdeňka Zieglera a Václava Fajta.

Zoltán Raduška pokračuje ve svém seriálu o známkových zemích článkem "Kypros-Kibris-Cyprus." Opět zajímavě popsaná historie Kypru a doplněná obrazovou dokumentací jak poštovních známek, tak i zajímavých obrazů a map.

Zdeněk Fritz se zmiňuje o zajímavém díle - Monografii životního díla Františka Horniaka - vynikajícího rytce. Monografie je doplněná přílohou tří podepsaných autorských tisků formátu A4!

Lubor Kunc v článku "Rijeka - poštovní historie jednoho města z období let 1900-1938" popisuje historii i osudy tohoto zajímavého města. Město, původně součástí Rakousko-Uherska bylo postupně předmětem řady okupací (italské, německé) a s tím spojené řady vydání známek. Doplněno množstvím vyobrazených celistvostí.

Závěrem si dovolíme všechny zájemce o filatelii i ostatní sběratelství pozvat na 53. podzimní aukci poštovních známek, papírových platidel, mincí, řádů a vyznamenání, kterou pořádá Filatelie Klim 20. října 2012 v hotelu International Brno.

Recenze MERKUR REVUE 4/2012


Autor: Jaromír Petřík | 4. 9. 2012

Komentáře

super

Přidat komentářZobrazit komentáře