Recenze Merkur Revue 3/2011

Hned první článek od Radomila Květoně – „Začiatky pravidelnej leteckej pošty v Uhorsku“ zaujme svojí uceleností, fakty i obrazovou dokumentací. Popisuje leteckou trasu Budapešť – Vídeň. Její otevření 4.7.1918, první let 5.7.1918, i její zrušení 24.7.1918. Doba trvání pouze 3 týdny, ale i tak se zapsala do historie letecké přepravy poštovních zásilek. V té době hodně nebezpečný podnik, což dokládá i fakt, že Maďarský pilot poručík Varga (který se zúčastnil prvního letu 5.7.1918) již 13.7.1918 po havárii letounu zahynul – tedy po pouhém jednom týdnu leteckého provozu.
Následuje článek od Ladislava Olšiny ml. „Tzv. rámečkový II.typ na známce Hradčany 500h z II. desky?“ Autor zde prezentuje svůj názor na známkové pole 93 u druhé tiskové desky známky 500 hal. Hradčan. Popisuje tzv. II.typ spirály, bez příčkového i obloukového typu, dle autora II-0-0. V tomto článku klade řadu otázek i úvah, které mezi sebou Hradčanáři vedou. Záležitost značně problematická, což dokládá i vyjádření redakce: „S některými formulacemi, uvedenými v textu a popisu vyobrazení se redakce MR neztotožňuje!“

Článek našeho předního odborníka a znalce Rakouska od Pavla Hirše je tentokrát o Bosně a Hercegovině – výpomocné vydání 1918. Zabývá se korespondenčními lístky nominálu 8 haléřů, které po zvýšení poštovního tarifu na nominál 10 haléřů se dofrankovaly buď výplatními, spěšnými nebo i doplatními známkami 2haléře s přítiskem 1918. Doloženo velkým množstvím obrazové dokumentace. Následuje dokončení „Rakousko- Uhersko a Evropa po světové válce 1914-1918 – vznik Československa od skupiny autorů, které prezentuje jako autor Miroslav Štefek. V tomto čísle je chronologicky vývoj událostí od r. 1915 do r.1924 zpracovaný v přehledné tabulce.

Určitě zaujme článek Zdeňka Fritze „Neobvyklý papír u letecké známky k propagaci Světové výstavy PRAGA 1978“. Autor popisuje případ, kdy objevil letecké známky Pof. L84 vytištěné na jiném papíře než celá tato emise. Poutavě popisuje svoje pátrání, které doposud není uzavřeno, protože na tomto odlišném papíře byl vydaný zřejmě jen jediný arch a žádá případné čtenáře o pomoc.

Pokračuje druhý díl článku od Michala Příkazského „Mezinárodní odpovědky protektorátu Čechy a Morava 1939 – 1945“, kde se zabývá tarifními obdobími i tiskem těchto odpovědek.
Jaromír Petřík informuje čtenáře o 6.veletržním setkání sběratelů v Brně 9.4.2011-07-09 a setkání členů známkových zemí v článku „Schůzka sběratelů známkových zemí Geophila 9.4.2011“. Blíže se zabývá aktualizovanými atlasy známkových zemí (FAZZ) od předsedy sekce a jejich autora Jiřího Marka. Konkrétní zmínka je o FAZZ světadílu Asie a Balkánu.

Velmi zajímavý článek (úvaha) je od našeho soudního znalce v oboru filatelie Milana Kračmara „Porovnání podmínek činnosti znalců v Anglii, Walesu a u nás.“ M. Kračmar se zde zabývá znaleckým právem ve Velké Británii a u nás. Porovnává imunitu, všeobecné právo i zodpovědnost znalců, cenový sazebník a hlavně nedostatky v naší legislativě.

Zdeněk Fritz prezentuje specializovaný katalog od Jiřího Zahradníčka „Pražský revoluční přetisk I. (malý znak). Literatura na našem trhu chybějící a potřebná. Putováním po Oceánii nás provází Zoltán Raduška v článku „Pitcairn Island – Pitcairnove ostrovy, alebo ako sa može ostrov stratiť“. Popisuje a dokumentuje poštovní známky tohoto ostrova spadajícího pod správu Velké Británie včetně jeho historie. Osobní vzpomínka Rudolfa Fischera v článku „Nedožitých 90 let J.A. Švengsbír – vyznání rytině“ je věnovaná tomuto našemu významnému výtvarníkovi a rytci. V článku je vyobrazena řada poštovních známek, které J. A. Švengsbír vytvořil. Nemálo zajímavostí je zde i z jeho uměleckého života.

„Postřehy filatelisty z cesty po USA“ popisuje v článku Zdeněk Filípek. V loňském roce společně se známým obchodníkem a aukcionářem J. Majerem procestoval několik amerických států. Podrobněji popisuje setkání s americkými filatelisty a vystavovateli Jaroslavem J. Vernerem, který získal zlatou medailii na výstavě Praga 1988 a Ch. Chesloem, který vlastní nádhernou sbírku návrhů a rytin známek ČSR 1920-1938. Zdeněk Fritz prezentuje z odborné literatury knihu od známého sběratele a odborníka přes revoluční přetisky Karla Holoubka knihu „Seznam revolučních přetisků 1944 – 1945.“

Další článek je o výstavě tvorby našeho významného rytce českých známek Jaroslava Tvrdoně v Kadani. Při této příležitosti byla vydaná příležitostná dopisnice. Další pokračování (již 16.) o hradech a zámcích na známkách z území někdejšího Československa od autora Zdeňka Fritze pojednává o zámku v Náchodě, Blatné a Bouzově.
Merkur Revue č. 3 uzavírá nová známková tvorba České republiky a nabídková služba filatelistických materiálů, literatury i pomůcek.

Recenze Merkur Revue 3/2011


Autor: Jaromír Petřík | 13. 7. 2011

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář