Recenze MERKUR REVUE 1/2013

První číslo ročníku 2013 MERKUR REVUE nás vítá v nové barvě ve vínovém odstínu. Na titulní straně jsou fotografie vzácných celistvostí RSFSR jako dokument k článku Aloise Vávry "Specializace při sbírání sovětských známek", který vychází jako seriál.

Úvodní obsáhlý článek šéfredaktora Zdeňka Fritze se zabývá Emisní "politikou" České pošty v roce 2012. Značně kriticky se zamýšlí nad vydanými emisemi pro filatelistické účely, které nazývá emisní inflací, kdy soubor s jednou známkou od každé emise se 2 kompletními sešitky vychází na 892,-Kč, ale pokud chce sběratel mít samolepkové sešitky podle tiskových polí, přijde již loňská emise na 3.638,-Kč. Dále se autor zamýšlí nad "inflačním" růstem podílu ofsetových známek na úkor známek zhotovených ocelotiskem včetně výtvarné zdařilosti známek.

Další článek od Zdeňka Fritze "Velké jubileum - 100 známek Fera Horniaka" pojednává o tomto známém rytci poštovních známek a jeho tvorbě.

"Letecký EXPRES - Z histórie leteckej prepravy civilných zásielok" je článek od Radomila Květoně. Popisuje zrychlenou (expresní) přepravu leteckých zásilek od 31.3.1918, kdy byla zahájena pravidelná letecká přeprava ci

vilních zásilek na trase Wídeň- Krakow- Lemberg. Doplněno řadou celistvostí. Další díl seriálu Aloise Vávry "Specializase při sbírání sovětských známek III" pojednává nejen o sovětských známkách, ale zabývá se též podrobných popisem na názorných příkladech typy známek, deskovými vadami včetně jejich podrobného rozboru a popisu na konkrétních ukázkách, nahodilými vadami tisku i nehotovými a zkusmými tisky. Velmi kvalitní rozbor a popis, který by si zasloužil dát i do "učebnic" filatelie nejen pro začátečníky, ale i pokročilé filatelisty. Za pozornost stojí velmi dobře rozebrané nahodilé vady tisku jako slabý tisk, silný tisk, skvrnitý tisk, barevné skvrny, nepřesný soutisk barev, dvojitý i trojitý tisk, nedotisk, vynechaný tisk atd.

"Bitva o Jersey 1781 (II)" je druhé pokračování této zajímavé historické události od Františka Sedláčka. Rozebírá některé detaily této události včetně dochovaných materiálů a zabývá se smrtí hlavního hrdiny této bitvy majora Peirsona, pod jehož velením byl ostrov před Francouzi ubráněný.

Jako příloha tohoto čísla je uvedený "Přehled celin s neoficiálními přítisky (CNP) poštovní provenience, vydaných v roce 2012". Pro celináře určitě užitečné informace.

MERKUR REVUE v tomto čísle přípomíná dvě smutné události - úmrtí akademického malíře a grafika Oldřicha Kulhánka a významného filatelisty a publicisty Otto Hornunga. Oběma je věnovaná vzpomínka s připomenutím jejich činnosti.

Následuje pokračování seriálu o bankovkách na našem území v minulosti, tentokrát z let 1825 - 1841 včetně bohaté fotografické dokumentace bankovek doplněné tabulkami s kupní silou v té době, i zajímavostmi z panování z doby císaře Ferdinanda.

"Zámorské územia spojeného královstva (II) v minulosti a dnes" je další díl seriálu od Zoltána Radušky o Britských koloniích. V tomto čísle popisuje kolonie Falklandské ostrovy, Jižní Georgie, Britskou Antarktidu, Seichely B.I.O.T., Britské indické oceánské území, Pitcairn. Doplněno fotografiemi map, známek i objevitelů.

"Známky indických států II. feudální státy" - část první Alwar, od našeho známého vystavovatele a jurymana Jiřího Černého uvádí jednak aktualizovaný seznam indických feudálních států, ale uvádí zde tabulky o oddělování známek pomocí průseku u první emise státu Alwar a zoubkování pro druhou emisi. Údaje, které v naší literatuře doposud nebyly zveřejněné! Pro sběratele známkových zemí jedinečné!

10. výročí ON-LINE magazínu Infofila.cz od autorů Zdeňka Jindry a Jaromíra Petříka popisují desetiletou činnost tohoto významného sběratelského webového portálu. Kdo by si jen pomyslel, že na Infofile za tuto dobu bylo zveřejněno na 4.500 článků a tyto stránky byly zobrazené již 8.000.000x! I návštěvnost jednotlivých návštěvníků 1.485.000 mluví za vše. Když vezmeme v úvahu i činnost Infofily v oblasti poradenství pro sběratele všemožných sběratelských oborů a její neúnavný boj proti padělkům, padělatelům i prodejcům padělků, tak má Infofila určitě svoje významné místo v historii sběratelství.

"Kotor 1914-1918 (II)" od Lubora Kunce je dalším pokračováním o historii této významné námořní lokality. Uvádí zde přehled rakouských polních pošt dislokovaných v Kotoru, včetně dobových fotografií a různých pohledů odesílaných tehdejšími námořníky. Pro specialisty na válečnou námořní historii jedinečné údaje a materiály.

"Územie smrti (II)" od J. Duffacka (myslím si, že mohu prozradit pseudonym Jána Dziaka, jehož syn Marko Dziak je jedním z nejaktivnějších moderátorů diskusí na Infofile) je dalším pokračováním o tzv. Generálním Gouvernementu zřízeném nacisty na dobytém území Polska. Připomíná pohnutou historii tohoto území doplněnou řadou fotografií a ukázkami emisní produkce známek Generálního Gouvernementu.

"Významné životní jubileum LUDVÍKA PYTLÍČKA" od autora Jaromíra Petříka přibližuje oslavu 70. narozenin našeho nejúspěšnějšího vystavovatele všech dob a jednu z největších osobností naší i světové filatelie. Na oslavě narozenin Ludvíka Pytlíčka byla řada významných osobností i mnoho filatelistických funkcionářů. Doplněno fotografiemi. Podrobnosti pro čtenáře Infofily zde: http://www.infofila.cz/ludvik-pytlicek-oslavil-sedmdesatku-r-2-c-4614

Toto číslo končí novými známkami České a Slovenské republiky, jakož i bohatou nabídkou filatelistických materiálů a literatury, např. Rakousko 1850-1918 specializovanou monografií od Pavla Hirše, Weipert falzum od Zdeňka Filípka, či Rukověť pro sběratele Hradčan od autorů F. Hamra a J. Škalouda.

Recenze MERKUR REVUE 1/2013


Autor: Jaromír Petřík | 8. 3. 2013

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223