Recenze katalogu Československo 1918 - 1939 III. část

Nakladateství EUROPRINTY pro MERKUR-REVUE vydalo třetí a poslední díl katalogu Československo 1918 - 1939. Na vytvoření katalogu se podílela řada našich významných filatelistů a znalců, ale rozhodující práci odvedli spoluautoři Jan Klim, Jan Štolfa a Zdeněk Filípek.

Recenze katalogu Československo 1918 - 1939 III. část

Třetí část specializovaného katalogu známek a celistvostí je zaměřena na emise známek tištěných ocelotiskem z plochy, rotačním ocelotiskem, letecké III. emise, spěšné, novinové, doplatní, spěšné SO 1920, doplatní SO 1920, doplatní SO 1920, skautské, siluety, revoluční a exilové vydání. Tolik asi ke stručnému obsahu katalogu.

Nyní k vlastnímu zpracování katalogu.

První, co asi filatelistu překvapí, tak podrobnosti nejen ke každé emisi, ale doslova ke každé jednotlivé známce. Velmi zodpovědně se v úvodu autoři zabývají popisem kvality materiálů a cenovými záznamy, což bývá "bolestí" nejen našich, ale všech světových katalogů. Spodní cenové hranice se u světových katalogů Michel, Scott, Gibbons uvádějí v desetinách u měn jako jsou Eura, USD či GBP. U těchto měn to má určitě význam, jelikož kurs vůči naší Kč je v násobcích, ale v katalogu MERKUR-REVUE se autoři rozhodli pro nejnižší ohodnocení ve výši 1,-Kč pro známky, jejichž hodnota se pohybuje ve výši 0.05Kč do 1,-Kč. Do této kategorie spadají všechny známky, jejichž hodnota je z obchodního i srovnávacího hlediska prakticky zanedbatelná.

Katalog se kromě běžného ocenění známek velmi podrobně zabývá celistvostmi, které jsou popsané v části Poštovní sazby a druhy celistvostí. Zabývá se oceněním přefrankovaných frankatur, což bývá pro specialisty nemalý problém. Dalším velkým problémem jsou filatelistické celistvosti, které byly vyrobené pro filatelistické účely, které katalog ještě rozlišuje na správně vyplacené a řádně poštovně přepravené, dále na přefrankované, ale poštovně přepravené celistvosti a na filatelistické mache, které nemohly vzniknout řádným způsobem. Celistvosti jsou ještě rozlišované na tzv. ranné a pozdní celistvosti podle data vydání a ukončení emise jednotlivých známek. Samozřejmostí katalogu jsou podrobné tabulky pro všechna tarifní období s příslušnými poštovními sazbami v tuzemsku i zásilek do ciziny.

Zajímavé je, že podle uvedeného katalogu si může sběratel ocenit celistvost více způsoby.

První způsob je vyloženě orientační a slouží k rychlému a zběžnému určení vzácnosti výskytu konkrétní známky na listovní zásilce nebo ústřižku bez ohledu na další okolnosti. Toto ocenění je minimální a je uvedeno v základním záznamu známky v úvodní části každé kapitoly v posledním sloupci.

Druhý způsob je výrazně přesnější a hodnotí celistvosti podle jejich frankatury. V tabulkách "Jednoznámkové, vícenásobné a smíšené frankatury," které jsou samostatně uvedené téměř u každé emise, jsou konkrétně oceněny příslušné typy frankatur na listovních zásilkách, případně na průvodkách nebo poukázkách se dvěma zachovalými díly. V případě, že známky platily v různých tarifních obdobích, je ocenění celistvostí rozlišeno podle data jejich použití, tj. po jednotlivých tarifních obdobích. Je-li na celistvostech více známek, platí jen cena uvedená u jedné z nich, a to ta, která je nejvyšší. K této ceně celistvosti je možné připočítat ceny za ostatní razítkované známky. Ceny za jednoznámkové, dvojnásobné a trojnásobné frankatury lze nalézt v příslušných sloupcích. Uvedená cena vícenásobných (čtyřnásobných, pětinásobných, atd.) frankatur je orientační a zvláště mnohonásobné frankatury (desetinásobné apod.) mají cenu záliby. Podobně orientační jsou ceny ve sloupci barevných a kombinovaných frankatur. Upřesňující poznámky jsou uvedené pod tabulkou. Pokud chceme zjistit přesnější cenu, musíme k ní ještě připočíst přirážku za konkrétní další emisi obsaženou ve frankatuře. Tyto přirážky jsou uvedené v samostatném oddílu "Smíšené frankatury," a to zvlášť pro listovní zásilky a zvlášť pro balíkové nebo peněžní služby. V tabulce jsou uvedeny kombinace s později vydanými emisemi, přirážku za kombinaci s dříve vydanou emisí musíme hledat u této dřívější emise.

Recenze katalogu Československo 1918 - 1939 III. část

Třetí způsob je o tom, kdo chce o celistvosti získat kompletní obraz, musí ji posoudit ještě z hlediska jejího druhu, tedy zda jde o psaní, dopisnici, rekomando, dobírku, cenné psaní atd. Jednotlivé druhy celistvostí (výplatní, doplatní) jsou popsány v kapitole Poštovní sazby a druhy celistvostí, případně v úvodech k jednotlivým částem katalogu (novinové, letecké, spěšné, do vlastních rukou atd.). Dále je uvedena tabulka ocenění různých druhů celistvostí v jednotlivých tarifních obdobích. Výsledná cena je potom ta, která nejlépe vyjadřuje její vzácnost a je součtem ceny za druh celistvosti a za frankaturu.

Případné další zajímavosti a odchylky na celistvostech oceňujeme formou přirážek k ceně celistvosti podle druhého a třetího způsobu.

U celistvostí je uvedeno i užití známek pro jiné účely, než ke kterým byly vytištěné, například použití novinových známek jako známek výplatních, doplatních nebo pro obchodní tiskopisy.

Recenze katalogu Československo 1918 - 1939 III. část
Snímek ze křtu katalogu, který se uskutečnil v pátek 6. 9. 2019 v rámci veletrhu Sběratel 2019 konaného 6. - 7. 9. 2019 v Praze.
Zleva Richard Klim, spoluautor katalogu Zdeněk Filípek, Martin Klim ..............
foto: Radim Neuvirt

Pozornost je věnovaná balíkovým průvodkám i peněžním poukázkám.

Nebývalá pozornost je též věnovaná zkušebním tiskům i makulaturám. Jsou rozlišené zkušební tisky z nehotových rytin v různých barvách, zkušební tisky v různých barvách s hotovou rytinou a hodnotovými štítky s jiným nominále, nezoubkované, na lístku papíru či zkušební tisky v různých barvách s hotovou rytinou včetně hodnotových štítků atd.

Podobná pozornost je věnovaná i deskovým značkám a tiskovým deskám.

Velmi dobře jsou zdokumentované a popsané deskové, perforační a jiné výrobní vady včetně retuší. Je popsáno, o kolik procent se zvyšuje cena známky v případě menší barevné skvrny, nebo čárek, částečné a slabé strojové obtisky, drobné složky a zvrásnění papíru, vynechaný jeden nebo dva perforační otvory, výrazně posunuté zoubkování, dvojité řádkové zoubkování atd. Podrobně jsou popsané i deskové a výrobní vady přetisků.

Patřičná pozornost je věnovaná i takovým záležitostem jako je soukromé či ministerské zoubkování, což je kapitolou samou o sobě a bývá často předmětem různých sporů.

Co se týká typologie, ta je velmi podrobně zpracována, jako zajímavost uvedu emisi Polní pošta čs. vojsk v Rusku, kde je podrobně vyobrazeno a popsáno všech 6 typů u emise "Siluety."

Co se týká celkového zhodnocení katalogu, tak perfektně navazuje na první dva díly a jako celek tvoří naprosto unikání dílo, které u nás nemá obdoby a je nepostradatelným pomocníkem nejen běžným sběratelům, ale i těm největším specialistům a aukčním firmám, jak našim, tak zahraničním.

Autor: Jaromír Petřík | 8. 11. 2019

Komentáře

Katalog

RE: Katalog

Katalog

RE: Katalog

RE: Katalog

Přidat komentářZobrazit komentáře