Razítka TOO LATE v britském impériu

Možná se vám někdy dostala do rukou celistvost s obdélníkovým pomocným razítkem TOO LATE (v překladu: „příliš pozdě“). Přikládám ukázku celistvosti adresované v roce 1902 z indického města Aska (tam se nacházel první cukrovar na území Indie) do Prahy (OBR.1). Poštovní příručka Britského imperia z roku 1857 uvádí: „Pozdní dopisy“ jsou takové, které jsou podány po uzávěrce příjmu pošty v daný den. Nemohou být proto odeslány v době, kdy jsou zásilky již zpracovávány k expedici, pokud ovšem nebyl zaplacen příslušný příplatek. Pokud se tak nestalo, dopis odejde až s další expedicí.

Razítka TOO LATE v britském impériu
Obr. 1

Zaplacení příslušného poplatku za pozdní podání bylo stvrzováno razítkem LATE FEE (OBR.2), volně přeloženo – poplatek za pozdní podání.

Razítka TOO LATE v britském impériu
Obr. 2

Mimo pomocných razítek TOO LATE (OBR.3), používaných v celém Britském imperiu do roku 1930, používaly britské poštovní úřady obvyklá podací razítka s vloženým textem TOO LATE. Jejich provedení se od roku 1840 až do ukončení této poštovní služby v 1930 měnilo. Totéž platí i pro výše zmíněná pomocná razítka. Přikládám ukázky londýnského duplexového razítka pro pozdě podanou poštu (OBR.4).

Razítka TOO LATE v britském impériu
Obr. 3

Razítka TOO LATE v britském impériu
Obr. 4

Razítka TOO LATE představují zajímavou kapitolu v poštovní historii Britského imperia.

Autor: Jaroslav Tomandl | 21. 7. 2017

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223