Razítka LOOSE LETTER

Dopisy z anglosaské oblasti (včetně zámořských teritorií) s razítky „LOOSE LETTER“ (OBR.1) nebo „LOOSE SHIP LETTER“ (OBR.2) známé z druhé poloviny 19. a první poloviny 20. století lze definovat jako poštovní zásilky, které absolvují určitou část cesty nebo celou cestu před formálním vstupem do oficiálního poštovního provozu. Jsou to zásilky, které například od odesílatele převzal vlakový průvodčí nebo přednosta železniční stanice. Zásilky tedy nebyly odesilatelem svěřeny v samotném počátku obvyklé poštovní službě. V případě „LOOSE SHIP LETTER“ se jednalo o odevzdání dopisu kapitánovi lodě, který zásilku předal v cílovém přístavu k další, nyní již poštovní přepravě (do poštovního systému) podobně jako zásilky s razítkem PAQUEBOT.

Razítka LOOSE LETTER
Obr. 1

Razítka LOOSE LETTER
Obr. 2

Přikládám dvě ukázky takových razítek. Razítko z novozélandského Aucklandu (OBR.3) dokládá, že se jednalo o zásilku typu LOOSE LETTER, která byla předána do poštovního systému v Aucklandu.

Razítka LOOSE LETTER
Obr. 3


Autor: Jaroslav Tomandl | 11. 8. 2017

Komentáře

Podobnosť?

Přidat komentář  | Zobrazit komentáře


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223