Rakousko-Uhersko: meziarší emise 1908

Každý současný český filatelista dnes zná a určitě viděl ať již v katalogu a nebo přímo vlastní některé z hodnot meziarší Košického vydaní 1945 nebo Hradčanské meziarší vydání 1918/19. I vzácné „Hradčanské“ svislé protisměrné meziarší vydané u hodnoty 30 h žlutá se vyskytuje ve sbírkách v počtu převyšujících 30 kusů, ale jak je tomu u meziarší Rakouska 1850 – 1918 ? Na jednu oblíbenou emisi Rakousko-Uherska se zaměřím a seznámím čtenáře s novými studijními poznatky, které nejenom mě překvapily.

Jubilejní emise 1908 vydaná k 60. výročí panování Františka Josefa I, patří jistě k těm nejzdařilejším, kterou monarchie vydala. Celou sérii navrhl mistr vídeňské secese prof. Kolman Moser a vytvořil rytec Ferdinand Schirnbock.

Knihtiskové hodnoty měly klasický postup výroby tiskových desek. Z návrhu byla vyrobena matrice a galvanoplasticky vyrobeny bloky štočků, které se pak sesazovaly do jednotlivých tiskových desek. Tiskové formy obsahovaly čtyři tiskové desky, každá o 100 známkových polí (10x10). Doposud jsou mě známa tyto svislé a vodorovné meziarší u hodnoty 2h modrofialová, 3h červeně fialová, 6h hnědožlutá, 12h rumělková, 20h tmavohnědá a 25 h ultramarínová, všechny pouze na obyčejném papíru (katalog Ferchenbauer č.140x, 141x, 143x, 145x, 146x, 147x) /L1/. Všechny tyto úředně nevydané meziarší jsou nezoubkované, vždy mezi známkami přeloženy a bez lepu, tak jak byly vyrobeny.

Rakousko-Uhersko:  meziarší emise 1908
Kompletní tisková forma se čtyřmi tiskovými deskami

Na prvním obrázku je 2-známkové vodorovné meziarší 2h modrofialová (katalog Ferchenbauer č.140x) s horním okrajem lišty v barvě známky a deskou značkou vlevo římská číslice „II“ a vpravo římská číslice „I“ . Při pravé horní straně se nachází část nápichového bodu, také v barvě známky. Na druhém obrázku je čtyřblok 2-známkového vodorovného meziarší 2h s dolním okrajem lišty v barvě známky bez deskové značky.

Rakousko-Uhersko:  meziarší emise 1908

Rakousko-Uhersko:  meziarší emise 1908

Na třetím obrázku je 2-známkové vodorovné meziarší 3h červeně fialová (katalog Ferchenbauer č.141x) s horním okrajem lišty v barvě známky a deskou značkou vlevo římská číslice „I“ a vpravo římská číslice „III“ . Při pravé horní straně se nachází nápichový bod, také v barvě známky. Na čtvrtém obrázku je čtyřblok 2-známkového vodorovné meziarší 3h s dolním okrajem lišty v barvě známky bez deskové značky. Při pravé dolní straně se také nachází nápichový bod v barvě známky. (Odlišný barevný odstín u meziarší je způsoben jednotlivým scenováním z důvodu zvýraznění přeložení).

Rakousko-Uhersko:  meziarší emise 1908

Rakousko-Uhersko:  meziarší emise 1908

A teď přichází největší překvapení nejenom pro mě. Meziarší 2h je mezi známkami u všech mě doložených, přeloženo vždy na dvou místech, poprvé uprostřed, podruhé cca 1 cm od pravé známky. Meziarší 3h je mezi známkami u všech co mám k dispozici přeloženo pouze jedenkrát a to při levé straně cca 1 cm od levé známky. Co konkrétně to znamená? S největší pravděpodobností každá tato uvedená sestava meziarší pochází ze stejné tiskové formy! Za 20 let sledování aukcí v zahraničí (v tuzemsku nebyly nikdy v žádné aukci nabízeny) byly draženy pouze 3 kusy hodnoty 2h a jen 6 kusů hodnoty 3h těchto vodorovných meziarší a z toho pouze tyto dvě vyobrazené s deskovou značkou! U ostatních hodnot doposud známých meziarších je situace podobná. /L2/. Lze tedy usuzovat, že by mohlo existovat od každé výše uvedené hodnoty pouze dva exempláře s DZ a to vždy z horních částí tiskových desek. Podobně mám zpracované i svislé meziarší, které mají deskové značky na levé či pravé straně archů a nápichové body mezi prostředními známkami. Zde ale mají meziarší přeložení vždy pouze jedno téměř uprostřed a nelze tak přesněji určit pocházejí-li ze stejné tiskové formy. A tzv. „kříže“ uprostřed, které známe u Košického a Hradčanské vydání? To se již pohybujeme na hranicí snů.

Po tomto radostném „objevu“ jsem minulý měsíc poslal některé meziarší na prohlédnutí, k nejlepšímu znalci rakouské klasiky MR. Dr. Ulrichu Ferchenbauerovi. Ten zhotovil atesty, ve kterých zdůraznil mimořádně výbornou kvalitu a vzácnost umocnil nejenom tzv. filatelistickou zkratkou „RR“ ale i slovy „sehr seltene Probedrucke in Originál-Farben “. I tyto nové objevy po více než sto letech mohou přinést radost mě jako filatelistovi, ale i mé rodině, která mi byla vždy mému koníčku nakloněna.


Použitá literatura:
Dr. Ulrich Ferchenbauer: Österreich 1850 - 1918, Wien 2008 /L1/
Zahraniční aukční katalogy z let 1993 - 2013 / L2/

Auktion Felzman 2013, Auktion Feldman 3.-8. May 2004, Auktion Oephila, Auktion Gartner 2012, Auktion H.D.Rauch, Auktion Dorotheum 2002

Autor: Jan Pelikán | 9. 6. 2014

Komentáře

Merkur Revue

Přidat komentář  | Zobrazit komentáře


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223