Rakousko novinová č. 16 - emise 1858 - nebezpečný padělek

Datum vydání: 20. 10. 2015


To že se nevyhýbají nebezpečné padělky ani velkým mezinárodním aukcím v zahraničí, si ukážeme na výstřižku novinové známky emise 1858. Že jde o závažný problém, umocňuje fakt, že ke známce byl přiložen atest od rakouského znalce S. Klambauera VÖB.

Novinová známka 1,05Kr. modrá, byla vydaná 1.listopadu 1858 a sloužila k úhradě porta za expedici jednoho exempláře novin. Byla tištěna pouze v I. typu a charakteristickými znaky pro tento typ, je stejně jako u emise 1858, kdy kadeř vlasů přiléhá k čelu a mašlička stuhy za hlavou je neúplná (podobá se zkomolené číslici „3“). [5]


Originál 1858 (tištěný v I. Typu)


Novotisk 1894 (tištěný v II. Typu)

Ve velké pětidenní německé mezinárodní aukci, která se konala 6.-10.10. 2014 byl pod číslem losu 11142 nabízen výstřižek s modrou novinovou známkou 1,05Kr. Známka má krásnou barvu a plné střihy, je znehodnocena s částí tmavě modrého razítka „24.11“. V atestu od rakouského znalce p. Klambauera, je doslova napsáno, že podle mého názoru je „pravá a bez vady“ v kvalitě kabinetní kus ! Známka je také zezadu označena jeho znaleckou značkou KLAMBAUER VÖB. Podle mého názoru je známka originál – pravá, ale byla dodatečně nalepena na výstřižek a opatřena padělaným fialovým gumovým razítkem (v popisu atestu je uvedeno tmavě modré). V této fialové barvě se razítka na prvních výplatních ani novinových emisích Rakouska nevyskytují. Doložen je výskyt pouze u emise 1861 až 1863/64 a to jednokruhové razítko ADAMSTHAL (Adamov), rámečkové razítko TRIEST [1] [2]. Ale proč toto znalec na klasiku Rakouska p. Klambauer nepoznal, nebo měl snad jiný důvod ? Tak na tyto otázky nám již neodpoví (znalec již zemřel). Ale co dnes určitě vím, že je výstřižek padělaný a ani atest od znalce nezaručuje pravost. A důvod vzniku padělku: jedině finanční profit. Padělatel použil nepoužitou pravou známku bez lepu v katalogové hodnotě 150,- € (cca 1500,- Kč) a nalepil známku na malý výstřižek novin. Na znehodnocení známky použil padělané razítko čím vylepšil katalogovou cenu na 3750.- € (cca 37000,- Kč). Přiloženým atestem již oklamal aukční firmu a hlavně mohl oklamat sběratele, pro kterého by byla finanční ztráta jen při vyvolávací ceně s aukčními poplatky minimálně 15000,- Kč.

Popis a vyobrazení položky z aukčního katalogu [4]
Lot  Nr. 11142 :
1858, 1,05 Kr. Zeitungsmarke blau, farbfrisches und allseitig gleichmäßig vollrandig geschnittenes Kabinettstück - entwertet mit dunkelblauem kopfstehendem Teilstempel "24.11." auf kleinem Zeitungsausschnitt, "echt und einwandfrei", Befund Klambauer VÖB.
Preis  € 450, 00


Originál Atest a podpis znalce na porovnání

Tuto skutečnost jsem aukční firmě oznámil emailem dne 19.9.2014. Položka bude pravděpodobně stažena z nabídky a dle mého názoru by měla být označena razítkem jako PADĚLEK, tak aby již nedošlo k nabídnutí do dalších méně významných aukcí a zabránilo se finančním ztrátám u sběratelů klasiky.

Tab. 1 Cenové záznamy pro novinovou známku č.16 (brutto)


Pro všechny sběratele, kteří se zabývají sbíráním Rakouska 1850-1918, mohu nabídnout konzultace na kompletní specializaci těchto emisí. Kontaktní email: filatelie.pelikan@email.cz

Použitá literatura:
[1] Ing. Edwin Müller: Handbuch der Entwerungen von Österreich und Lombardei- Venetien, Wien 1961
[2] Ing. Emil Votoček : Monografie československých známek, díl 13,14, Česká poštovní razítka od nejstarších dob do roku 1918
[3] Dr. Ulrich Ferchenbauer: Österreich 1850-1918, Wien 2008
[4] Aukční katalog 29. Auktion Gristoph Gärtner (6.-10.10.2014)
[5] Ukázka z referenční atestované sbírky autora

Autor: Jan Pelikán

Vytištěno ze serveru https://www.infofila.cz