Rakousko emise 1850-1863: nebezpečné padělky a špatně určené typy

Datum vydání: 17. 6. 2014


Ve své sběratelské a obchodní praxi mám každoročně možnost prohlédnout a přezkoumat od sběratelů velkou řadu celistvostí i známek Rakouska 1850-1918 a prostřednictvím odborných filatelistických časopisů vč. webových stránek chci upozornit na ty nejvíce nebezpečné. Většina se vyskytovala na aukcích a internetových nabídkách nejen v tuzemsku, ale i v zahraničí.

Na určení padělků a spolehlivě přesně určených typů u známek, využiji moji referenční atestovanou sbírku klasiky Rakouska a seznámím čtenáře s pěti nejnebezpečnějšími padělky. V jednom případě jde i o špatně určený typ a podtyp na emisi 1850 a v takovém případě, jde také o nemalou finanční ztrátu.

1. „Razítkované“ novotisky a Fournierovy padělky 1Kr., 2 Kr. a 5 Ct. emise 1850

Každoročně se prodává na internetových aukcích v zahraničí mnoho položek klasiky Rakouska, včetně nejoblíbenější první emise. Někdy přitom jde o novotisky s padělanými razítky, a to i velmi věrohodně napodobenými (dále Fournierovy padělky a další, obr. 1). Zde je přitom finanční ztráta několik set korun, nezřídka i více.


Obr. 1 Razítkované novotisky a Fournierovy padělky

2. Padělek rýhovaného papíru 2 Kr. emise 1850

U první emise jsou také nebezpečné padělky rýhování v papíru (Geripptes Papier), které jsou na hodnotách 2 Kr., 3 Kr., 6 Kr. a 15 Ct.,30 Ct..,45 Ct.. Na obrázku vidíme známku 2 Kr. na ručním papíru typ Ib, s padělaným rýhováním. Padělatel použil přesný podtyp, na kterém jediným pravým se může nacházet a tím zdařile zmátl kupujícího. Na porovnání vyobrazená pravá známka 3 Kr. rýhovaný papír, typ Ia/3, která má svislé rýhování v rovnoměrných odstupech cca 0,3 mm širokými vyvýšeninami, takže na 20 mm délku připadá asi 30 vyvýšenin (rýhování). Pravý rýhovaný papír má podle [2] katalogovou cenu 4.700,- € a tržní cenu podle tohoto katalogu v pěkné kvalitě min. 60.000,- Kč. V tomto případě, prodej nerozpoznaného padělku je potom finanční ztráta přímo katastrofální (obr. 2).


Obr. 2 Padělek rýhovaného papíru 2 Kr. emise 1850 a srovnávací pravá známka hodnoty 3 Kr.

3. Nesprávně určený typ Ic u 6 kr emise 1850

Správné určení některých typů a podtypů jednotlivých známek první emise dělá problém i pokročilým sběratelům, ale i některým aukcionářům v popisech písemných a sálových aukcí. Jako příklad uvádím vzácnější typ Ic u známky 6 Kr.( katalog Ferchenbauer č. 4), který se vyskytuje pouze na ručním papíru a pochází z třetí tiskové desky. Má charakteristickou rezavě hnědou barvu (rostbraun, obr. 3). Číslice 6 se dotýká hodnotového štítku a v pravém žebru prvního listu je barevná tečka, která se vyskytuje vždy i u typu III. Třetím znakem je poškození levé strany rámečku státního znaku. Posledním a to možná nejdůležitějším znakem je neretušovaný tečkovaný podklad státního znaku, kdežto u strojního papíru je prorýpnutí podkladu státního znaku ve dvou nebo třech směrech podle desky.
Chybně určená dvojpáska zn. 6 Kr. na dopise s razítkem WIEN se sice zdánlivě dotýká hodnotového štítku, ale zde jde o slitý tisk a jasně prokazatelná světle hnědá barva, která je charakteristická pro strojní papír. Retušovaný podklad je také zřetelně vidět (obr. 4).
Problém se záměnou běžného typu III za hledaný typ Ic stálo kupujícího v letošní pražské sálové aukci minimálně o 2.000,- Kč více.


Obr. 3 Sestava známek správně určených podtypů Ic v charakteristické rezavě hnědé barvě (v různých odstínech)


Obr. 4 Běžný typ III. zaměněný za hledaný podtyp Ic – výřez z obálky


4. Padělané zoubkování u známek emise 1858 a 1863

Další skupinou padělků, které mi byly předloženy, jsou padělané perforace, hlavně u emise 1858 a 1863. Padělání jedné, nebo i více perforačních řad zde má jasný důvod - vylepšením poškozených známek a tudíž zvýšit prodejní cenu. V některých případech jde o velmi nebezpečné falza na obr. 5 je 3 Kr. typ I (1858), katalog Ferchenbauer č. 11 type I (padělaná dolní perforace na horní známce), zde je škoda v několika tisících korun. Na obrázku obr. 6 jsou známky kat. č. 10 type I s padělanou svislou a kat. č.27 s padělanou horní perforací.


Obr. 5 Hodnota 3 Kr. 1858 padělané zoubkování dolní perforační řady na horní známce, dolní známka je pro porovnávací účely


Obr. 6 Hodnota 2 Kr. 1858 padělané zoubkování dolní perforační řady, 10 Kr. 1863 padělané zoubkování horní perforační řady

Na poslední ukázce (obr. 7) jsou tři tzv. „velké“ ondřejské kříže emise 1858. Žlutý a černý ondřejský kříž má některé perforační řady padělané - opravené (žlutý: dolní a pravou stranu perforační řady) i kompletně padělaný a nově nanesený nový lep. Na rubové straně známek na dalším obrázku je vidět, že i znalecká značka rakouského znalce Alberta Matla (bývalého presidenta VÖB) je umístněná mnohem výše než u známky, která je v pořádku. U zeleného ondřejského kříže je umístěná znalecká značka také výše, ale ne tak, jak v předchozím případě, protože zde není padělané - opravené zoubkování, ale pouze padělaný nový lep. V tomto případě je tedy potřeba také vědět, (pokud sběratel nerozpozná originální lep) jak se dříve, ale i v současné praxi, umísťují znalecké značky (tzn. dříve otisk kovových značek a v současnosti maximálně signování tužkou, tak aby nezatěžovali známku).


Obr. 7 Ukázky padělání zoubkování a originálního lepu na ondřejských křížích

5. Novotisk novinové známky emise 1863 na kompletně padělané celistvosti

Novinová páska vyplacena novotiskem známky 1,05 Kr. (katalog Ferchenbauer č. 29) s kompletním padělaným červeným razítkem REICHENBERG 6/1 (Liberec). Na srovnání padělku přiloženo pravé razítko na výstřižku se známkou 10 Kr., katalog Ferchenbauer č. 14 typ II, ( [1] poštovní úřad č. 2004/8., typ razítka E.45).
Padělatel použil úřední novotisk známky a padělal červené razítko Reichenberg (originál razítko použité na emisi 1858 vykazuje řadu rozdílů, jak v tisku písmen, tak i v ozdobném ornamentu). Položka byla prodávána v pražské aukci a dosáhla částky 11.000,- Kč. Dle mého názoru jde o stejnou skupinu padělků, které vznikly v osmdesátých letech minulého století a popsal jsem je v Merkur Revue 3/2012 [3].


Obr. 8 Použitý novotisk novinové pásky a falešné červené razítko, srovnávací exemplář


Ještě nová doplňující informace ohledně tohoto nebezpečného padělku a již mnou popisovaných padělků v MR 3/2012 ([3]), kterou jsem konzultoval na začátku letošního roku s panem Stanislavem Capouchem, znalcem SČF na klasiku Rakouska (v současnosti vzhledem k vysokému věku již znaleckou činnost neprovádí), distributoři a padělatelská dílna pocházela z Ostravska i okolí Prahy. V současné době je jejích pozůstalost již několik let po částech rozprodávána v písemných aukcích i internetových nabídkách.

Na závěr malá ukázka referenční atestované sbírky Rakouska, kterou musí být vybaven každý expert - znalec, který se zabývá problematikou s ověřováním. Na obr. 9 je Rakousko emise 1850 známka 1Kr. MP typ Ib, barva zlatě žlutá (goldgelb) v odstínech od světlé po tmavou barvu.

Jan Pelikán

Použitá literatura:

[1] Ing. Emil Votoček: Monografie československých známek,13.díl,14 díl, Praha 1975/78, vč. dodatku I, II.
[2] Dr. Ulrich Ferchenbauer: Österreich 1850-1918, Wien 2008
[3] Jan Pelikán: Merkur Revue 3/2012: Falza celistvostí, frankovaných známkou 50 Kreuzer RU 1867


Obr. 9 Ukázka referenční atestované sbírky Rakouska - emise 1850


Autor: Jan Pelikán

Vytištěno ze serveru https://www.infofila.cz