Rakousko 1850 - padělek rýhovaného papíru 6 Kr na celistvosti

Datum vydání: 18. 4. 2019


Na přezkoušení a atestování mi byla předložena celistvost frankovaná výplatní známkou 6 Kr (emise 1850) na ručním rýhovaným papíru včetně vyjádření od znalce na klasiku Rakouska pana Jaroslava Klusoně (* 1906 + 25.2.1986). V přiloženém atestu ze dne 14.4.1984 znalec určil a popsal známku 6 Kr typ Ib, deska 2, rýhovaný papír s podacím razítkem LINZ 15.FEB. na celistvosti z roku 1854. Známka je pravidelně dobře střižena, je originál a pravá. Poštovně použita na celistvosti by byla v každé sběratelské době velmi vzácná. Podle posledního specializovaného katalogu z roku 2008 Dr. Ferchenbauera č.4HP Ib geripptes Papier je na celistvosti cena 9000,- € [1]. Tržní cena podle tohoto katalogu v pěkné kvalitě by byla min. 100.000,- Kč.


Obr. 1 Dopis frankovaný zn. 6 Kr rýhovaný papír, podací razítko LINZ 15.FEB.Obr. 2 Znalecké vyjádření na dopis 6 Kr. známka, typ Ib, deska 2, rýhovaný papír, razítko LINZ 15.FEB. ze dne 14.4.1984 a znalecká značka Jaroslava Klusoně „ Klusoň“ + „SČF 24“

Na porovnání pravosti znaleckého vyjádření ze dne 14.4.1984 vyobrazuji na obr. 3 znalecké vyjádření ze dne 21.9.1982, kde je shodné razítko znalce „Klusoň“ + přídavné obdélníkové rámečkové razítko s nápisem „SČF“ s pořadovým číslem „24“. Toto razítko s pořadovým číslem měl přidělené od komise znalců. Další potvrzení pravosti znaleckého vyjádření je písmo psacího stroje, kde všechna tištěná malá písmena „a“ jsou vždy uskočena směrem dolů.Obr. 3 Vyjádření na novinovou známku emise 1858 ze dne 21.9.1982 a znalecká značka Jaroslava Klusoně „ Klusoň“+ „SČF 24“

Podle mého názoru jsou obě znalecká vyjádření Jaroslava Klusoně pravá.

Známka 6 Kr byla popsána znalcem jako typ Ib, deska 2, ale bohužel byla špatně určena, jedná se o typ III, deska 4. Na třetím typu nebyl rýhovaný papír dosud doložen. Určení typu a podtypu u jednotlivých známek, kde se nachází ruční rýhovaný papír, je základ pro určení jeho pravosti. U hodnoty 6 Kr katalog Ferchenbauer č.4HP Ib geripptes Papier [1], se vyskytuje pouze na ručním papíru a pochází z druhé tiskové desky. Prvním znakem je plné orámování erbu. Druhým znakem je, že se číslice 6 dotýká hodnotového štítku. Třetím znakem je ostré zakončení hrotu v pravém dolním výběžku rámečku znaku. Čtvrtým znakem je chybějící barevná tečka v pravém žebru prvního listu. Podklad znaku je originál.

U hodnoty 6 Kr typ III je prvním znakem proryté orámování erbu. Druhým znakem je oddělená číslice 6 od rámečku. Zde se sice nepatrně dotýká, ale to by znalce nemělo v žádném případě zmást. Třetím znakem je barevná tečka v pravém žebru prvního listu. Čtvrtým znakem je poškození levé strany rámečku státního znaku. Podklad erbu je u čtvrté desky proryt dvěma směry.Obr. 4 Vyobrazení typu Ib a typu III + zkoumaná známka s vyobrazením nejdůležitějších znaků

Na porovnání pravosti rýhovaného papíru je na obrázku č.5 vyobrazena zadní strana zn. 3 Kr tmavě rumělkově červená, ruční rýhovaný papír, typ Ia, kat. Dr. Ferchenbauera č.3HP Ia, geripptes Papier [1]. Na obrázku č.6 je na porovnání pravosti vyobrazena zadní strana zn. 0,6 Kr „Merkur“ emise 1851, kat. Dr. Ferchenbauera č.6, typ Ia, geripptes Papier [1]. Obě známky jsou zkoušené znalci a jsou pravé. Pravý rýhovaný papír má svislé rýhování v rovnoměrných odstupech s cca 0,3 mm širokými vyvýšeninami, takže na 20 mm délky připadá asi 30 vyvýšenin (rýhování). Rozdíl mezi originálním a padělaném rýhováním byl v celé šířce známky o polovinu rýhy navíc.


Obr. 5 Padělek rýhovaného papíru 6 Kr s porovnávaným pravým rýhovaným papírem na známce 3 Kr emise 1850, které jsou zřetelně výrazné a mají velkou část ordinálního lepu (zadní strana známky). Zkoušený Dr. Hiršem, znalecká značka „Hirš“+jeho přídavná značka „gerippt“.


Obr. 6 Padělek rýhovaného papíru 6 Kr s porovnávaným pravým rýhovaným papírem na známce 0,6 Kr. Merkur emise 1851, které jsou zřetelně výrazné (zadní strana známky). Zkoušený a signovaný rakouským znalcem Seitz.

Podle mého názoru je známka 6Kr III typu s padělaným svislým rýhováním na ručním papíru

Obr. 7a Dopis frankovaný pravou zn. 6 Kr hnědá, ruční rýhovaný papír, typ Ib, podací 2-řádkové razítko STANISLAU 22. JUN. adresovaný do Lvova, zkoušený několika znalci a přiloženým atestem.Obr. 7b Přiložený atest na dopis frankovaný pravou zn. 6 Kr hnědá, ruční rýhovaný papír, typ Ib, podací 2-řádkové razítko STANISLAU 22. JUN. adresovaný do Lvova.

Jan Pelikán, znalec ZSF na Rakousko 1850-1918
Kontaktní email: filatelie.pelikan@email.cz

Použitá literatura:
[1] Ferchenbauer U.: Österreich 1850-1918, Wien 2008

Autor: Jan Pelikán

Vytištěno ze serveru https://www.infofila.cz