R - nálepky

Datum vydání: 20. 12. 2003


Co je vůbec R-nálepka? Je to malý obdélník z papíru o velikosti 42 x 18 mm. Lepí se na doporučené zásilky. Je orámován červenou linkou, nalevo má umístěno veliké písmeno R a dále název (a číslo) podací pošty a pod ní pořadové číslo nálepky. Existují jak "standardní" R nálepky, tak i příležitostné (jejichž seznam jsem nalezl na stránkách s.p. Česká pošta (odkaz). Ty jsou doplněny textem a často i tématicky potištěnou obálkou.

Historické kořeny mají v zemích Rakouska–Uherska a to jak časově tak i místně. Nicméně historické dokumenty na toto téma se mi nepodařilo sehnat. V průběhu doby se změnilo barevné značení, z černo-žluté kombinace (od roku 1918) na kombinaci dosud používanou, červeno–bílou. Pokud by měl někdo zájem nahlédnout do historie, doporučuji knihy Ing. M. Fencla Doporučené a zapsané zásilky a R-nálepky pro vlakové pošty.

V současné době je skutečnost taková, že standardní R-nálepky prošly a i nadále procházejí změnami. Z počátečních archů podobných známkám se dnes vyskytují téměř výhradně ve formě pásek (tedy se zoubkováním jen po stranách) a nebo ve formě samolepek. Navíc jsou silně vytlačovány nálepkami, umisťovanými na místo známek, kam je počítačově natištěna cena a váha nálepky, a od takové nálepky se doporučená liší jen malým R. Ty však již nejsou předmětem mé sbírky, i když jsem na vážkách. Je totiž pravděpodobné, že tyto nálepky zcela vymýtí původní R nálepky a nebude už z čeho sbírat.

Jsem v téhle sbírce amatér, jsem si toho vědom, takže sbírám tak, že co se mi dostane do ruky, to seberu. :o) Buď si rozšířím vlastní sbírku, nebo obálku s nálepkami na výměnu. Už jsem se takhle dostal k více než 500 nálepkám (přičemž mám od jedné pošty i více variant, lišících se zoubkováním, písmem či použitou barvou). Co mi však chybí, je možnost s někým měnit. No, ale to je jen na okraj.

Autor: Miroslav Ort

Vytištěno ze serveru https://www.infofila.cz