První známky a padělky Azerbajdžánské demokratické republiky

Vznikem prvních známek byl pověřen vysoký úředník pro zvláštní úkoly na Ministerstvu pošt a telegrafu. Malíř Zeynal Bay Alijev (nar. 1895 v Baku také známý v některých dokumentech jako Zeynal Haji Aga oglu Alizadeh, studoval na škole v Baku v letech 1919-1923 pak ještě v Římě na akademii výtvarného umění) byl pověřen aby připravil návrhy na první známky. Podle malířova návrhu, bylo naplánováno vydat poštovní známky v devíti hodnotách a čtyřmi kresbami. Na pokyn vlády, ministerstvo pošt a telegrafů začali připravovat v červnu 1919 tisk známek. První informace o novém tisku známek byly publikované v novinách. Noviny psali Ministerstvo pošt a Telegrafu vydává nový typ známek, známky jsou zdobené s orientálními ozdobami: voják s Ázerbájdžánskou vlajkou, farmář se srpem ("Země a svoboda"), Surakhani ("Hořící světla") a pevnost. Známky jsou vydávána v denominacích 10, 20, 40 a 60 kopějek a 1, 2, 5, 10 a 25 rublů. První návrh na známce zobrazuje Ázerbájdžánského vojáka (asgar) se zbraňí v pravé ruce a Azerbajdžanskou vlajkou v levé ruce, v nominálních hodnotách 10 a 20 kopějek. Druhý návrh zobrazuje azerbajdžanského rolníka který provádí sklizeň v paprscích vycházejícího slunce. Tento návrh se opakuje na známkách v nominálních hodnotách 40 a 60 kopějek a 1 rubl v různých barvách. Třetí návrh ukazuje panorama středověkého Baku s hradní bránou a siluetu palácového komplexu Shirvanshah. Tento návrh se opakuje na známkách v nominálních hodnotách 2 rublů, 5 rublů a 10 rublů. Čtvrtý návrh vylíčil slavnou historii a architektonickou památku - Atashgah chrám uctívačů ohně v Surakhani. Tento návrh byl navržen pro známku 25 rublů. Pro zjednodušení procesu tisku byly vytištěny známky nezoubkované. Bylo plánováno, že bude tisk proveden litografickou metodou. Bohužel původní výkresy malíře, výtisky zkušebních známek a návrhy certifikované ministerstvem pošt a telegrafu, o kterých místní tisk psal v srpnu 1919, dosud nebyly nalezeny.

Archivy některých ministerstev byli vyvezeny z Ázerbájdžánu v dubnu 1920 do Moskvy v prvních letech Sovětského svazu. Na začátku tisku známek, byl počet denominace zvýšen na 10, o novou známku s hodnotou 50 rublů. Bylo to kvůli nadcházejícímu zvýšení poštovních sazeb. Známky byly dány do oběhu od 10. října 1919. Francouzština a azerština (arabské písmo). V té době byl arabský skript používán po staletí v tomto regionu, ačkoli byl v roce 1929 nahrazen cyrilikou, když sovětská vláda začala standardizovat abecedy používané v různých republikách. Je třeba si uvědomit, jaká to byla skvělé práce ministerstva Pošt a Telegrafu kterou vedl, vzdělaný odborník a advokát Jamobay Suleyman oglu Hajinski, který velmi dobře znal podnikání. V té době byl ministrem od 14. března 1919 do 1. dubna 1920.

Známky byly tištěny na tenkém bílém papíře, lepidlo známky mělo mnoho odstínů od bílé do špinavě hnědé. Známky tohoto vydání mají řadu typů, chybných tisků a velké posuny barev.

První známky a padělky Azerbajdžánské demokratické republiky

První známky a padělky Azerbajdžánské demokratické republiky

Azerbajdžanské známky jsou pro sběratele atraktivní. Ale musí si dát pozor na padělky těchto známek. Problémy s padělky byly v letech 1919 až 1924. Azerbajdžánskou demokratickou republiku rychle převzali sovětské síly v roce 1921, Azerbajdžánská sovětská socialistická republika vznikla v roce 1922.

Padělky známek

Padělané známky z roku 1919 (a sovětské re-vydání z roku 1921) se objevily krátce po sovětském re-vydání. Předpokládané rozdíly v barvě papíru pro padělky nemusí být určující. Musí se hledat specifické znaky padělání.

První známky a padělky Azerbajdžánské demokratické republiky

První známky a padělky Azerbajdžánské demokratické republiky

10kop a 20kop známka, mají stejný design: Je zajímavé, že pan Tyler označuje jen 20kop, že je padělaná. U 10kop není padělek výslovně uveden. Nicméně, některé známky 10 kop vykazují padělání.

První známky a padělky Azerbajdžánské demokratické republiky

U pravé známky jsou body uvnitř měsíce jasné a hroty u hvězdy jsou ostré, zatímco u padělku jsou hroty hvězdy tupé nebo chybějí a body rozpité.

První známky a padělky Azerbajdžánské demokratické republiky

Na pravé známce 20 kop v nápisu AZERBAIDJAN se písmena AZ a DJ nedotýkají. Na padělku se dotýkají.

První známky a padělky Azerbajdžánské demokratické republiky

Na pravé známce jsou sluneční paprsky slabší. Na padělku jsou silnější.

První známky a padělky Azerbajdžánské demokratické republiky
Bod uprostřed hvězdy na pravé 40kop známce

Asi 50% pravých známek mají bod uprostřed hvězdy. Podle pana Tylera to je jistý znak autenticity.(pravé známky také nemusí mít tečku ve hvězdě)

První známky a padělky Azerbajdžánské demokratické republiky

Na všech známkách tohoto designu je nejdůležitější že pravá známka má u nosu farmáře čárku, padělek u nosu farmáře čárku nemá nebo má jen bod.

První známky a padělky Azerbajdžánské demokratické republiky

Pravá známka má u nosu farmáře čárku, padělek u nosu farmáře čárku nemá nebo má jen bod. Opět výrazné sluneční paprsky u padělku.

První známky a padělky Azerbajdžánské demokratické republiky

Pravá známka má u nosu farmáře čárku, padělek u nosu farmáře čárku nemá nebo má jen bod. Opět výrazné sluneční paprsky u padělku.

První známky a padělky Azerbajdžánské demokratické republiky

Návrh "Baku" je určen pro hodnoty 2r, 5r a 10r i zde byly nalezeny padělky.

První známky a padělky Azerbajdžánské demokratické republiky

Pravá známka u 2k má linky rovné nepřerušované. Padělek má tečky než linky. Na pravé známce je palácový komplex Shirvanshah šrafovaný.

První známky a padělky Azerbajdžánské demokratické republiky

Jedná se o pravou známku 5r "Baku", ale sovětský tisk, který má levý ornament obrácený.

První známky a padělky Azerbajdžánské demokratické republiky

U pravé známky je hvězda soustředěna mezi rohy měsíce. Horní rámeček je neporušen v pravé dolní části s tureckou číslicí 5. U padělku se hvězda dotýká nebo téměř dotýká dolního rohu měsíce. Horní rámeček je přerušen v pravé dolní části s tureckou číslicí 5.

První známky a padělky Azerbajdžánské demokratické republiky

U pravé známky je hvězda soustředěna mezi rohy měsíce. U padělku se hvězda téměř dotýká dolního rohu měsíce.

První známky a padělky Azerbajdžánské demokratické republiky

Tento návrh chrám uctívačů ohně v Surakhani byl určen pro hodnoty 25r a 50r.

První známky a padělky Azerbajdžánské demokratické republiky

Pravá známka má pět ropných věží, jejichž linie jsou neporušené (konkrétně první vlevo a druhý napravo). Hvězda mezi půlměsícem má ostré hroty.
Padělek má přerušené ropné věže. Hvězda mezi půlměsícem nemá ostré hroty.

I když tyto známky nejsou drahé, je dobré znát několik znaků které rozlišují pravé známky od padělků. Když zmiňuji pana Tylera celým jménem Varro Eugene Tyler, vzhledem k jeho zájmu o studium falzifikátů se stal pan Tyler odborníkem na toto téma a napsal mnoho knih k tomuto tématu, včetně: Padělatelé známek: jejich život a díla, v roce 1976 a revidovaný a rozšířený v roce 1991 a Zaměření na padělatelství: Průvodce o padělání společných známek, který byl vydán v roce 2000. Pan Tyler je v Mezinárodní společnosti pro japonskou filatelii a vytvořil řadu monografií o padělcích japonských známek: Padělání a imitace dračích známek Japonska v roce 1971. Pan Tyler předsedal Americkému filatelistickému výboru pro otázky falzifikátů od jeho založení v letech 1992 až 1998 a také vedl kurzy v Americké filatelistické společnosti na téma "Detekce falzifikátů".

Zdroj informací a obrázků: http://bigblue1840-1940.blogspot.cz/2018/01/azerbaijan-forgeries-closer-look.html

Autor: Viktor Braun | 15. 5. 2018

Komentáře

Velmi zajímavé informace

Přidat komentář  | Zobrazit komentáře


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223