První známka Arménie

První republika Armenie vznikla dne 28. května 1918. Její první poštovní známka byla vydaná v roce 1919, jedná se o přetisk “К. 60. К” na carské ruské 1-kopejkové výplatní známce z roku 1900. V té době vznikly návrhy vlastních arménských známek dle návrhu Arshaka Fetvadjiana, které se však nezrealizovaly.

Pošta Arménie si den vzniku své první známky připomněla v roce 2019 vydáním příležitostné známky ke stému výročí. Na příležitostné známce s nominále 230 AMD (arménských dramů) je vyobrazena první známka s dobovým poštovním razítkem – viz vyobrazení.

Od roku 1922 byla Arménie součástí Zakavkazské sovětské federativní republiky. Byly tedy v oběhu známky tohoto státního útvaru, a to až do roku 1936. Pak od roku 1936, kdy byla vyhlášena Arménská SSR, byly až do roku 1991 používány známky Sovětského svazu. V souvislosti s vyhlášením nezávislosti Arménie dne 21. září 1991 jsou od té doby vydávány vlastní poštovní známky.

První známka Arménie


Autor: Jaroslav Tomandl | 2. 6. 2020

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář