První příležitostní emise britské pošty v roce 2016

První letošní britská emise (7.ledna 2016) je věnována Shackletonově antarktické expedici – oficiálně nazvané „Imperiální transantarktická expedice“ v letech 1914-1916. Expedice je považována za poslední velkou polární expedici v době heroického objevování Antarktidy.

Cílem expedice bylo překonat šestý kontinent Antarktidu pochodem napříč. Průběh expedice byl dramatický. Shackletonova loď – trojstěžník ENDURANCE – (postavená v roce 1912 v norské lodenici v Sandefjord)  vyplula 8.srpna 1914 (týden po vstupu Velké Británie do první světové války) z anglického přístavu Plymouth. Kapitán Shackleton se pak nalodil v Buenos Aires, kde měla loď na cestě do Antarktidy mezipřistání. Důvod Sheckletonova nalodění v Buenos Aires byl prostý, vyřizoval v Londýně finanční a další záležitosti výpravy a pak rychlým parníkem doplul za svou polární výpravou.

Dříve než-li se výprava počátkem ledna 2015 mohla vylodit na antartické pevnině, ledové kry uvěznily loď ve Weddelově moři „jako mandli v čokoládě“. Loď odolávala třičtvrtě roku sevření v ledových krách, poté v listopadu 2015 ji ledy rozdrtily. Výprava o 28 mužích opustila potápějící se vrak lodi a na ledové kře si vybudovala zimní tábor, kde „kempovala“ dva měsíce. Shackleton doufal, že driftující kra (pohybující se pomocí mořských proudů) je donese ke 400 km vzdálenému Pauletovu ostrovu, na kterém zanechal polárník Otto Nordenskjöld jeden ze svých táborů. 17.března 1916 sa octli 97 km od vytouženého cíle, ale plovouci kry jim v tom zabránili. 9.dubna se jejich kra rozlomila, pokračovali tedy na 3 záchranných člunech z jejich potopené lodi, s cílem: Sloní ostrov. Ten dosáhli a tak po 497 dnech stáli opět na pevné zemi.

Jelikož Sloní ostrov ležel stranou lodních linek, rozhodl se Shackleton k 800 námořních mil (asi 1500 km) dlouhé plavbě na záchrannému člunu k velrybářské základně na Jižní Georgii. Po pečlivém uvážení spolu se svým zástupcem Frankem Wildem vybral pět mužů, kteří ho doprovázeli. Počátkem května 1916 dopluli do Zálivu krále Hakona na Jižní Georgii. Čekal je však ještě strastiplný pochod napříč ostrovem, k velrybářské základně, jelikož povětrnostní podmínky jim nedovolovaly obeplout ostrov na člunu. 20.května 1916 dorazili na základnu v Stromness. Tam Shackleton organizoval záchranu 22 zbývajících členů expedice.

První pokusy o záchranu zbylé části výpravy se kvůli špatnému počasí nezdařily. Nakonec se Shackleton obrátil na chilskou vládu, která poskytla remorkér YELCHO, kterému velel kapitán Luis Pardo. Remorkér YELCHO dosáhl Sloní ostrov dne 30. srpna 1916 a bezpečně vzal na palubu všech 22 zbývajících členů expedice.

Závěrem si nutno uvědomit, že vše se událo v době, kdy ještě nebyly k dispozici komunikační prostředky, pomocí kterých by kapitán Shackleton mohl vyslat SOS.

První příležitostní emise britské pošty v roce 2016

První příležitostní emise britské pošty v roce 2016


Autor: Jaroslav Tomandl | 8. 1. 2016

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223