První indické známky

Britská koloniální správa přistoupila k vydání prvních poštovních známek v roce 1854.

Dochází k tomu po pečlivém studiu evropských poštovních systémů. Vydavatelem známek byla Britská Východoindická Společnost, která v té době spravovala obrovskou a bohatou državu. Zavedení poštovních známek schválilo představenstvo společnosti na základě doporučení generálního guvernéra Lorda Dalhousie. První známka v nominální hodnotě "1/2 anna" v rumělkové barvě byla zkusmo vytištěna již v dubnu 1854, avšak nikdy nebyla vydána. Důvody byly ekonomické, indický rumělkový pigment nevyhovoval a dovoz britského by prodražil tisk. K vydání první 4-známkové serie pak dochází v říjnu 1854. Nominální hodnoty prvních indických poštovních známek jsou: "1/2 anna", "1 anna", "2 annas", "4 annas"(vyobrazení: hodnota "1 anna" – šestý typ, 1.deska). Tisk byl proveden litograficky vyjma zelené "2 annas", která byla tištěna typograficky z měděných desek. Známky bez lepu a perforace byly navrženy a vytištěny v Kalkatě. Je na nich obvyklý portrét britské královny Victorie. Známky byly používány na celém teritoriu, které zde Východoindická Společnost spravovala.

Za zmínku stojí, že všechny známky jsou jednobarevné vyjma nominální hodnoty "4 annas", která byla na svou dobu neobvykle dvoubarevná. Je to na světě druhá v pořadí dvoubarevná známka. Před ní to byla pouze proslavená "bazilejská holubice" - dvoubarevná lokální švýcarská kantonální známka vydána v roce 1845 pro kanton Basel (Bazilej)..

V režii Britské Východoindické společnosti vyšla v roce 1855 ještě další serie výplatních indických poštovních známek nesoucích nápis "EAST INDIA POSTAGE", vytištěných dodnes existující anglickou tiskárnou De La Rue. Tyto známky zůstaly v platnosti i po převzetí správy nad Indií britskou vládou roce 1858, jako důsledek indického povstání proti vedení společnosti v roce 1857. Oficiálně Britská Východoindická Společnost prodala Indii “Britské Koruně“.

Od roku 1865 byly indické známky tištěna na papíře s průsvitkou "sloní hlava" (námětáři, stojí za povšimnutí!).

První indické známky


Autor: Jaroslav Tomandl | 23. 5. 2007

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223