První česko-slovenská výstava Vysoké Mýto 2011

V rámci uzavřené smlouvy o spolupráci mezi SČF a ZSF uspořádá v termínu 12. – 16. října tohoto roku vysokomýtský KF 05-11 soutěžní všeobecnou filatelistickou výstavu ve dvou kategoriích. Pro exponáty s již získanou kvalifikací bude připravena výstava národní, které se účastní svými nejvýše kvalifikovanými exponáty naši a slovenští vystavovatelé. Pro české vystavovatele, jejichž exponáty jsou na počátku kvalifikačního postupu bude připravena kategorie premiéra. Cílem výstavy je propagace filatelie a současně prohloubení spolupráce mezi filatelisty z obou republik dříve společného státu.
Národní i premiérová část výstavy je pojata jako experimentální. Vlastní experiment zahrnuje využití virtuální výstavy Exponet pro přípravu hodnocení pro členy jury.
Podmínkou přijetí exponátu na výstavu je předání naskenovaného exponátu v předstihu. Naskenované exponáty budou umístěny v samostatné výstavní sekci výstavy Exponet, která nebude přístupná veřejnosti, pouze členům jury pomocí přiděleného osobního hesla. Členové výstavní jury provedou hodnocení exponátů s předstihem. Na výstavě jury ověří, zda exponát skutečně existuje a fyzicky zkontroluje eventuální sporné záležitosti. Jury tak přijede na výstavu již s připraveným hodnocením, které bude poté projednáním v týmu upřesněno. Po skončení výstavy se vystavovatel rozhodne, zda udělí souhlas se zveřejněním svého exponátu na výstavě Exponet. Nebude-li si přát zveřejnění, bude zajištěno vymazání tohoto exponátu.

Jisté úskalí může spočívat v nutnosti předat naskenovaný exponát. Ovšem v dnešní době, kdy je moderní technika součástí našich domácností by toto problém být neměl. V souvislosti s pojištěním sbírky či exponátu většina sběratelů má již exponát nasnímán. Možná se také díky této povinnosti obrátí někteří sběratelé na své vnuky či vnučky s prosbou o naskenování exponátu a mládež se tak poprvé seznámí s filatelistickým exponátem. A třeba právě v té chvíli vznikne zájem u budoucího mladého filatelisty. Nezatracujme, prosím, dopředu takto pojatou výstavu. Vězte, že prostřednictvím SČF byl již tento experiment avizován, a zejména svazoví funkcionáři ze sousedních států očekávají naše poznatky.

Zajímavý určitě bude také odborný seminář, v jehož průběhu zazní různé příspěvky s tématikou československé filatelie. Program semináře, který je naplánován na sobotu 15. října je nyní upřesňován a bude s předstihem zveřejněn. Pořadatelé uvítají zájemce o vystoupení na semináři. Máte-li zájem, kontaktujte, prosím, v této věci OV.

Tato informace je současně výzvou pro vystavovatele k přihlášení na podzimní výstavu.

Propozice výstavy, přihláška a další aktuality jsou zveřejňovány na stránkách výstavy na adrese: http://csvystava.blogspot.com/

Autor: Petr Fencl | 17. 2. 2011

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223