Prvá schôdzka

Datum vydání: 2. 10. 2009


Nebude to dlho trvať a prídu starí, „skúsení“ jednoročiaci a s nimi aspoň 4 noví, po dobrej zábave túžiaci spolužiaci. Vek 8 –11 (možno až 15) rokov je na nich zreteľne vidieť, ale inak nevie menej skúsený vedúci o svojich budúcich zverencoch vôbec nič. Jeho predchodca utiekol od vedenia krúžku mladých filatelistov (ďalej KMF) tak rýchlo, že nestačil odovzdať ani zoznam členov z minulého roka a tým skôr ešte niečo o nich povedať. Ako z toho, alebo presnejšie ako do toho?

Rozhodne nesmie prísť vedúci KMF na prvú schôdzku nepripravený. Je to začiatok konca. Mal by so sebou priniesť časť svojej zbierky československých alebo slovenských (pozn. prekladateľa, vsuvky ďalej kurzívou) známok a to radšej so známkami atraktívnymi pre laika a začínajúceho filatelistu a ak má, tak aj niekoľko albumových listov nejakého námetu, zastúpeného známkami celého sveta. Okrem katalógov POFIS, Michel a SLOVENSKO aj pinzetu, lupu, nálepky, diofán a posledné čísla Filatelie, SPRAVODAJCU ZSF, ZBERATEĽA a staršie čísla Mladého filatelistu alebo NITRAFILY. Pretože vie, že každý príde na krúžok „ako do Sokola“ (rozumej: v trenkách a bosý), predídeme sklamaniu a prinesieme vlastné zastrúhané ceruzky a farbičky pre očakávaný počet záujemcov a k tomu zodpovedajúci počet papierov na písanie formátu A5.

Úvodom povieme o tom, čo chceme v KMF približne robiť: naučiť sa niečo zaujímavého o známkach (vedúci sa to môže naučiť o niečo skôr sám, nemusí byť žiadny znalec filatelie. Jednotlivé kapitoly z toho a či onoho kúta možno preštudovať z bohatých prameňov, ktoré v knižniciach alebo u známych vždy sú. Podmienka je: postupne a dobre). Naučia sa upravovať vlastnú zbierku, súťažiť medzi sebou v rôznych disciplínach od zemepisu cez lepenie známok na čas až po rysovanie, požičiavanie časopisov a kníh z odboru filatelie, písať si s mladými filatelistami nemecky alebo anglicky, zájsť na výstavu, sami tiež malú výstavku známok pripraviť, usporiadať výlet do 50 km vzdialeného alebo 15 km pochod do susedného KMF, kde sa staneme hosťami na ich schôdzke a vymeníme si známky a skúsenosti...

Nerobme veľké plány, nesľubujme veľké veci ale nebuďme zasa príliš skromní. V každom prípade pamätajte na to, aby sa uplatnili všetci členovia KMF aj napriek tomu, že ich schopnosti sú niekedy priepastne rozdielne. Po tomto úvode je nádej, že ste dokázali vyvolať u všetkých záujemcov o príslušnosť ku KMF chuť myslieť na známky i v spánku. Počítajte ale s tým, že existujú ešte ďalšie dôležité záležitosti vašich členov, ktoré potrebujú ich voľný čas. Vrátane iných záujmových krúžkov alebo nepovinných predmetov v škole.

V druhej časti schôdzky sa nevyhnete „prieskumu verejnej mienky“, ktorou budete zisťovať stanovenie hodiny a dňa pre organizovanie schôdzok. (Podriadenie voľného času vedúceho KMF možnostiam jeho členov a úzkostlivé dodržiavanie dohody je základom úspechu. Neustále ospravedlňovanie neprítomnosti, neskorých príchodov a predčasných odchodov býva príčinou nízkej úrovne vo väčšine prípadov).

Teda: kto môže (prísť) v pondelok? Kto má čas v utorok? Kto chce chodiť v stredu? Túto časť nemožno odflinkať za jednu minútu Chce to čas a priebežné zisťovanie príčin. (Nezriedka vyčerpáte všetky možnosti dní v kalendári a zistíte, že dní od pondelka do piatka je akosi málo...) Všetko sa dá upraviť a tam, kde nemožno – niet pomoci. Nový vedúci nemá možnosť orientovať sa na všetky požiadavky. Je preto lepšie ako stratiť šikovného chlapca so záujmom o poštové známky obetovať dvoch nováčkov. (KMF také pilieriky pre svoju činnosť nutne potrebuje aj keď snahou je získať čo najviac záujemcov.) Ak je poruke v klube aj druhý vedúci a je dosť záujemcov v novom krúžku, ktorým niektorý deň nevyhovuje ale iný áno, je vhodné KMF rozdeliť na dva krúžky, najlepšie na začiatočníkov a pokročilých ... A ak niekomu z nových vyhovuje len občasné chodenie, súhlasíme aj s takým riešením, pretože časom sa to môže zmeniť a takýto záujmca nahradí iného nádejného mladého filatelistu, ktorý predčasne skončil.

Stanovenie času začiatku a ukončenia schôdzky je podstatne ľahšie. Tam má právo vedúci KMF prihliadať predovšetkým na svoje pracovné povinnosti a možnosti, ale musí dbať aj na včasný návrat všetkých detí domov, a to aj v zimnom období, kedy je skoro začiatok tmy. Nemalo by to byť po 16. hodine, optimálny začiatok schôdzky je o 15. hodine, kedy sa dajú detiu uvoľniť aj zo školského klubu. Skôr nie, pretože po vyučovaní, cca o 13.00 – 13.30 končia žiaci so školou a mali by mať nejakú prestávku medziobedom, odchodom domov a príchodom do KMF. Trvanie schôdzky maximálne dve hodiny (s krátkou prestávkou) a pokiaľ možno pravidelne týždenne. Rôznych absencií bude i tak dosť. (Nemoci, rôzne akcie školy a pod.)

Po tejto „vysilujúcej časti“ by mal prísť nachvíľu oddych. Opýtate sa jedného po druhom, prečo prišli na krúžok filatelistov a nie napr. k leteckým modelárom alebo akvaristom, k počítačom...

Dozviete sa určite veľa, pretože niektorí prezradia zaujímavé veci z iných krúžkov (prečo sa im tam nepáčilo a teda čoho by ste sa mali vyvarovať.) Povedia čosi o svojich súrodencoch, bude to určite humor pre všetkých. Potom zasa príde rad na vás. Pochválite sa s tým, čo ste so sebou priniesli. Necháte nazrieť do ozajstnej zbierky známok. Odmenou Vám bude vzdychanie, pohľad na mykanie ukazováčikov smerom k viazaným hodnotám, trojuholníkovým známkam a personalizovaným známkam s vlastným portrétom na kupóne, a budete mať prvý raz príležitosť karhať. A až príde posledný list, tak prezradíte, že sa každý môže stať odberateľom noviniek slovenských známok, čo je jeden z vašich tromfov. Potom predvediete katalóg (doneste aj dobre hrubý starší ZUMSTEIN alebo najnovší MICHEL) budete určite odpovedať i na otázku, ktorá známka je najdrahšia a preto sa na ňu dobre pripravte. Určite padne aj otázka akú máte vy najdrahšiu známku. Budú nasledovať ostatné pomôcky a úvodná show skončila. Začne tvrdá práca.

Všetkých upozorníte, aby chodili do KMF s umytými rukami. Aby mali zošit s linkami alebo čistý formátu A5, ceruzku na kreslenie a pero na písanie. Aby chodili načas, nikomu nič nebrali ani na čas ani natrvalo. Nadšenie mierne ochabne, ale to odstránite nasledovne: vyhlásite ešte v ten deň súťaž o najlepšieho mladého filatelistu v KMF (o odmenách v KMF si povieme neskôr). Rozdáte prv spomínané papiere a ceruzky. Každý napíše svoje meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu, školu a triedu, telefón rodičom domov a do zamestnania (alebo číslo na vlastný mobil) a zamestnanie rodičov. Uvidíte, aké je to ťažké a koľko údajov z toho deti nebudú vedieť, vrátane dátumu vlastného narodenia... Vynechané údaje zistíte opäť na budúcej schôdzke.

Tak máte solídne podklady pre svoju prácu, bez toho, že by ste program zdržovali vypytovaním alebo zapisovaním, ktoré nebýva pre nezainteresovaných príliš zábavné. Na zbytok stránky napíše každý, ktoré továrne a ich výrobky v okolí pozná a môžu sa pokúsiť aj ich nakresliť. V každom kole súťaže v KMF by mala byť časť, dotýkajúca sa primerane veku všeobecných znalostí, ideálne by bolo, keby sa dotýkali regiónu. Samozrejme sa nemožno vyhnúť tomu, že tí najmladší budú vedľa starších spolužiakov v nevýhode. Niektoré súťaže viac prispôsobíte vekovo mladším, ale dokonalé kategorizovanie, aby to vyhovovalo každému, nebude nikdy možné. To všetko bez opisovania za 10 púhych minút. Vy budete mať čas upratať si vlastné veci a občas sa pozrieť na toho, kto píše a kto spomína (na toho, kto ho do KMF poslal!) O 10 minút si necháte na rub listu ešte namaľovať osobné auto alebo lietadlo, kravu alebo kozu a niektoré vlajky, samozrejme Slovenska a trebárs aj Nemecka, Česka, Poľska, Veľkej Británie a Japonska. Čas 15 - 20 minút. Keď zostane čas, oznámkujte to za všeobecného smiechu ihneď alebo to vezmite domov. (Zvedavosť privedie väčšinu opäť za týždeň do krúžku.)

A čo všetko ste na jednej schôdzke stihli? Založiť kartotéku členov, zistiť najlepšieho pisára a najväčších škrabákov, talentovaných kresličov i technických fanatikov. Posúdiť vyjadrovacie schopnosti a posúdiť správanie detí. S tým musíte byť spokojní. Nezdá sa vám?

Jaromír Jeřábek

(Metodický materiál pre vedúcich krúžkov mladých filatelistov Pre potreby vedúcich KMF ZSF preložil a upravil Mgr. Ján Mička)


Autor: Ján Mička

Vytištěno ze serveru https://www.infofila.cz