Průzkum struktury návštěvníků veletrhu Sběratel 2006

Průzkum struktury návštěvníků veletrhu Sběratel 2006 a srovnání s výsledky stejné ankety v roce 2004

Při letošním veletrhu Sběratel v Praze, který se konal ve dnech 15. až 17.září, si nechali pořadatelé provést opět po dvou letech průzkum mezi návštěvníky. Odpovědi na kladené otázky si již porovnejte sami.

Průzkum struktury návštěvníků veletrhu Sběratel 2006

Přestože musíme počítat se statistickou chybou, lze ve srovnání s výsledky ankety před dvěma lety vysledovat několik zajímavých skutečností. Oproti roku 2004 se zvýšil počet návštěvníků, kteří na veletrh přišli víckrát než jednou. Letos se podstatně zvýšil počet návštěvníků, kteří nebyli z Prahy, a návštěvníků ze zahraničí. (Z ciziny bylo nejvíce návštěvníků ze Slovenska, Německa, Velké Británie, Polska a skandinávských zemí). To jsou pro pořadatele i další vývoj veletrhu jistě pozitivní výsledky. Stejně vysoká zůstala spokojenost návštěvníků s nabídkou vystavovatelů.

A o co se návštěvníci především zajímali? Samozřejmě vede stejně jako před dvěma lety filatelie. K podstatnému nárůstu zájmu došlo u historických pohlednic. Muži se věnují především filatelii a numismatice, ženy pak spíše ostatním sběratelským oborům.

Letos pořadatelé k anketě přidali několik zajímavých otázek týkající se přímo sběratelství. Na otázku, zda je pro oslovené návštěvníky sběratelství hobby anebo investice, se přiklonilo 84% k odpovědi hobby. Jako investici posuzují sběratelství především mladší lidé. Pět procent má sběratelství jako koníčka, ale zároveň díky jemu i investuje. Investují především ti, co se zajímají o numismatiku.

Na otázku jak dlouho se věnují sběratelství, odpověděla většina (54%) že déle než dvacet let. Zajímavé bylo zjištění, kolik peněz do svého koníčka ročně návštěvníci veletrhu investují: do tisíce korun 19%, do 5.000 Kč 26%, do 10.000 Kč 28% a více než 10.000 Kč za rok utratí 27% dotázaných. V tomto ohledu jsou mnohem spořivější ženy.

Autor: Jindřich Jirásek | 22. 10. 2006

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223