Propagační filatelistická výstavka v Příboře

Blíží se podzim a s ním přichází čas uspořádat opět již tradiční sběratelské setkání a burzu. Každý sběratel i vedoucí funkcionáři našeho fil.svazu vědí, že sběratelů a to těch starších ale hlavně těch mladých rychle ubývá. Na toto téma již bylo popsáno mnoho stran papíru a já nechci v tomto článku hledat důvody tohoto stavu. Náš klub filatelie 07-33 Příbor se proto rozhodl udělat pro zatraktivnění naší záliby něco konkrétního. Kromě již tradiční burzy uspořádá ve dnech 25.září až 17.listopadu 2014 ve spolupráci s Městským muzeem v Příboře v jeho prostorách propagační filatelistickou výstavku.

Hlavní část výstavky bude věnována historii poštovního provozu, zejména poštovnám na území okresu Nový Jičín.Budou zde vystaveny celistvosti s razítky poštovních sběren již z roku 1899 a dále razítka poštoven od jejich vzniku až do roku 1954.Velmi zajímavé jsou části z období válečných let 1939-1945.Celé území změn názvů se týká tzv. Sudet, kde se hranice okresu značně lišily od hranic nynějších. Tato sbírka je zpracována kolegou p.Rumpíkem, který se touto tématikou zabývá již několik desetiletí.

Pro propagaci filatelie hlavně pro mladé začínající sběratele a pro širokou veřejnost je pak určena část druhá, kde budou vystaveny ukázky z široké palety možností sběru filat. materiálu. Bude zde možnost shlédnout vybrané části sbírek s tématy ZOH, ochrana přírody – WWF, různé tvary známek a další zajímavosti . Pochopitelně nebude chybět ani informační panel o historii našeho příborského klubu. Výstavku bude možno shlédnout kdykoliv během provozních hodin muzea.

V rámci této akce pak proběhne v neděli 26.října setkání sběratelů a burza známek a dalšího sběratelského materiálu .Taky zde bude možnost provést ocenění Vašich sbírek a případně zajistit jejich odkup či prodej. Této služby je možno využít celoročně a domluvit se lze na níže uvedeném telefonu.Burza se opět uskuteční v prostorách kulturního domu v Příboře (asi 50 m od muzea), nebo přímo v prostorách muzea. Místo konání bude ještě upřesněno( KD se má opravovat). Organizátoři srdečně zvou všechny zájemce jak na výstavku tak i na burzu. Bližší informace možno obdržet na tel. 604 580592.

Za organizátory : předseda KF Příbor, Strakoš Jan, Vlčovice 98
Email: hoby.sluzby@seznam.cz

Autor: Redakce | 10. 9. 2014

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223